Property 180 SC

Property 180 SC

Mot svampangrepp i stråsäd

  • Ny aktiv substans mot mjöldagg

  • Långtidseffekt mot mjöldagg
  • Produkten fördelas aktivt i beståndet genom gasverkan

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn

Verkningssätt

Property 180 SC hämmar tillväxten av mjöldaggssvampens hyfer. Den har även en viss gasverkande effekt på själva svampen. Property 180 SC har en förebyggande effekt mot mjöldaggssvampen samt även en viss kurerande effekt. För att uppnå den bästa effekten mot mjöldaggssvampen bör Property 180 SC användas preventivt (förebyggande).

Allmän information

Verksam beståndsdel

Pyriofenon 180 g/l (16,8 vikt-%)

Formulering

Suspensionskoncentrat (SC)

Registreringsnummer

5339