Proplant

Svampmedel mot förökningssvampar och bladmögel

  • Effektivt, systemiskt medel mot jordburna skadesvampar och bladmögel

  • Vid sådd, stickning och omplantering

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av prydnadsväxter, tomat och gurka i växthus.
Mot svampangrepp i odlingar av sallat på friland och i växthus.

Verkningssätt

Proplant är ett systemiskt svampmedel mot jordburna skadesvampar som t ex. Pythium och Phytophtora. Proplant upptas huvudsakligen via plantornas rötter.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Propamokarb (HCl) 723,9 g/l

Formulering

Lösligt koncentrat

Registreringsnummer

4655