Protendo 300 EC

Protendo är ett svampmedel för användning i vete, korn, råg, rågvete, havre samt raps och rybs

  • Från begynnande stråskjutning till avslutad blom
  • Både förebyggande och kurativ effekt
  • Flexibel användning gällande behandlingsstrategi och behandlingstidpunkt

Verkningssätt

Protendo är ett systemiskt svampmedel med både förebyggande och kurativ verkan mot ett flertal svampsjukdomar i stråsäd och oljeväxter. Den aktiva substansen protiokonazol tillhör gruppen triazoler som hämmar tillväxten av den patogena svampens cellmembran.

Allmän information

Verksam beståndsdel
Protiokonazol 300 g/l
Formulering
Emulgerbart koncentrat (EC)
Registreringsnummer
5615