Proxanil

Proxanil är ett bladmögelpreparat bestående av två stycken aktiva substanser. Dessa substanser ger ett fullgott skydd mot potatisbladmögel eftersom de verkar både systemiskt och translaminärt i plantan

  • Stoppande effekt mot bladmögel
  • Mot tidiga angrepp och utsädessmitta
  • Används när bladmögeltrycket är högt

Användningsområde

Mot svampangrepp i odling av potatis.

Verkningssätt

Proxanil är ett svampmedel mot potatisbladmögel bestående av två aktiva substanser, propamocarb och cymoxanil.

Båda substanserna är verksamma mot bladmögel, men har olika verkningssätt. Propamocarb verkar systemiskt, medan cymoxanil är ett kontakmedel med lokalsystemisk verkan. 

Båda substanserna har en skyddande effekt mot bladmögelangrepp.

Cymoxanil har även stoppeffekt upp till 24 timmar på ett begynnande bladmögelangrepp.

Propamocarb har förutom en skyddande effekt även en antisporulerande effekt. Kombinationen av de två substanserna säkrar en god effekt och motverkar resistens. 

Allmän information

Verksam beståndsdel

400 g/l propamokarb (hydrokloriid)
50 g/l cymoxanil

Formulering

Suspensionskoncentrat (SC)

Registreringsnummer

5269