Rancona i-MIX

Rancona i-MIX är ett medel för utsädesbehandling mot svampsjukdomar i kornutsäde. Rancona i-MIX ger med dess goda systemiska verkan speciellt god effekt mot kornets flygsot (Ustilago nuda)

  • Mycket god effekt mot kornets flygsot och strimsjuka

    (Drechslera graminea)

  • God effekt mot bipolaris (Bipolaris sorokiniana) och fusarium (Fusarium spp).
  • God–måttlig effekt mot kornets bladfläcksjuka (Drechslera teres)
  • Mycket lämplig för både höst- och vårkorn
  • Mycket bra formulering som ger utmärkt och trygg betning i dagens moderna betningsmaskiner

Användningsområde

Mot svampangrepp i korn genom betning av utsäde.

Verkningssätt

Rancona i-MIX är en mikroemulsion för utsädesbehandling för att bekämpa utsädesburna sjukdomar i korn. Rancona i-MIX verkar systemiskt mot svamparna.

Rancona i-MIX bekämpar effektivt de flesta utsädesburna sjukdomarna i korn. Rancona i-MIX har mycket god effekt mot flygsot (Ustilago nuda) och strimsjuka (Drechslera graminea), god effekt mot Bipolaris (Bipolaris sorokiniana) samt viss effekt mot Fusarium (Fusarium spp.). Rancona i-MIX har viss effekt mot kornets bladfläcksjuka (Drechslera teres), men då gränsvärdet för betning mot bladfläcksjuka är uppnåtts bör en annan produkt med bättre effekt användas. Gränsvärden för betning finns i Jordbruksverkets bekämpningsrekommendationer.

Allmän information

Verksam beståndsdel

20 g/l ipkonazol
50 g/l imazalil.

Formulering

Mikroemulsion

Registreringsnummer

5295