Ranman Top

Ranman Top

Ranman Top är ett svampmedel med utmärkt effekt mot bladmögel och brunröta i potatis

  • Säker behandling före bevattning eller regn
  • Minskad risk för bladmögel i nytillväxten
  • Brunrötefri skörd av hög kvalitet

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av potatis. 

Verkningssätt

Ranman Top är ett kontaktverkande svampmedel med utmärkt effekt mot bladmögel i potatis. Produktens mycket goda spordödande effekt förhindrar brunröta effektivt.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Cyazofamid 160 g/l

Formulering

Suspensionskoncentrat (SC)

Registreringsnummer

4995