Ranman Top

Ranman Top är ett svampmedel med utmärkt effekt mot bladmögel och brunröta i potatis

  • Säker behandling före bevattning eller regn

  • Minskad risk för bladmögel i nytillväxten
  • Brunrötefri skörd av hög kvalitet

Verkningssätt

Ranman Top är ett kontaktverkande svampmedel med utmärkt effekt mot bladmögel i potatis. Produktens mycket goda spordödande effekt förhindrar brunröta effektivt.

Allmän information

Verksam beståndsdel
160 g/l cyazofamid
Formulering
Suspensionskoncentrat (SC)
Registreringsnummer
4995