Raptol

Naturlig pyretrum och rapsolja mot skadeinsekter

  • Bredverkande mot många skadeinsekter och mot spinn

  • Brett användningsområde
  • Ingen karenstid

Verkningssätt

Raptol är ett koncentrat baserat på naturlig pyretrum och rapsolja med en snabb kontaktverkande effekt mot många betydande skadeinsekter, som bladlöss, spinnkvalster, vita flygare, larver, skalbaggar och bladsteklar på trädgårdsgrödor. Tack vare rapsoljan erhålls även effekt på skadedjurens ägg.

Allmän information

Verksam beståndsdel
Pyretriner 4,59 g/l
Rapsolja, raffinerad 825 g/l
Formulering
EC-Emulgerbart koncentrat
Registreringsnummer
5351