Renol

Renol

Renol är en koncentrerad penetreringsolja av vegetabiliskt ursprung som används för att förbättra verkningssättet för ogräs- och insektsmedel

  • Ger en mycket stabil och säker blandning med vatten
  • Förbättrar inträngningen i växten och ger bättre vidhäftning och fördelning av sprutvätskan
  • Rekommenderas som tillsatsmedel till växtskyddsmedel

Användningsområde

Koncentrerad penetreringsolja som förbättrar verkningssättet hos växtskyddsmedel.

Verkningssätt

Renol ger till skillnad från andra oljor en mycket stabil blandning med vatten. Vid blandning med ogräsmedel ger Renol förbättrad inträngning i ogräsens blad och därmed en bättre vidhäftning och fördelning av sprutvätskan på bladen. För vissa lågdosmedel krävs inblandning av olja för att ge tillräcklig effekt.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Vegetabilisk olja, modifierade vegetabiliska oljor samt emulgatorer

Formulering

Koncentrerad penetreringsolja

Registreringsnummer

Behöver ej registreras