Roxy 800 EC

Roxy 800 EC är en jordverkande herbicid i höstspannmål och potatis. Mycket god effekt på gräs­ogräs och flera örtogräs

  • God effekt mot ettåriga gräsogräs och flertalet örtogräs
  • Såväl groende som nyuppkomna ogräs bekämpas

Verkningssätt

Selektiv herbicid som tas upp via ogräsets skott och rötter. Såväl groende som nyuppkomna ogräs bekämpas.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Prosulfokarb 800 g/l.

Formulering

Emulsionskoncentrat (SC)

Registreringsnummer

5566