Select

Mot ett stort antal gräsogräs i en mängd olika tvåhjärtbladiga grödor

  • Bredverkande gräsogräspreparat med effekt på gröearter t ex. vitgröe
  • Låga doser ger enkel hantering

Verkningssätt

Select transporteras systemiskt runt i gräsogräsen och effekten syns efter en vecka upp till tre veckor efter behandling beroende på förhållandena vid behandlingstidpunkten.

Allmän information

Verksam beståndsdel
Kletodim 240 g/l.
Innehåller även Lacknafta
Formulering
Emulgerbart koncentrat (EC)
Registreringsnummer
5468