Shirlan

Shirlan

Mot svampangrepp i odlingar av potatis och kepalök

  • Stark förebyggande verkan mot potatisbladmögel
  • Även effekt mot gråmögel, Sclerotinia och Alternaria
  • En viktig del i strategin mot lökbladmögel

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av potatis och kepalök.

Verkningssätt

Shirlan är ett svamppreparat med mycket god effekt mot potatisbladmögel. Det resulterar även i ett bra skydd mot brunröta. Shirlan är kontaktverkande och skall användas förebyggande för att skydda blasten mot bladmögelangrepp. Shirlan transporteras inte systemiskt i plantan. Preparatet verkar på flera ställen i svampens livscykel vilket minskar risken för resistens.

När bladmögelsporen gror på potatisbladet stoppar Shirlan groddens tillväxt och förhindrar att grodden tränger in i bladet. Preparatet reducerar även bladmögelsvampens sporbildning. Shirlan minskar antalet groningsdugliga sporer och minskar deras förmåga att ”simma” ned och smitta knölarna. Shirlan har effekt även mot gråmögel, Sclerotinia och Alternaria.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Fluazinam 500 g/l (39 vikt-%)

Formulering

Suspensionskoncentrat (SC)

Registreringsnummer

3957