Shirlan

Mot svampangrepp i odlingar av potatis och kepalök

  • Stark förebyggande verkan mot potatisbladmögel

  • Även effekt mot gråmögel, Sclerotinia och Alternaria

Verkningssätt

Shirlan är ett svamppreparat med mycket god effekt mot potatisbladmögel. Detta resulterar även i ett bra skydd mot brunröta. Shirlan är kontaktverkande och skall användas förebyggande för att skydda blasten mot bladmögelangrepp. Shirlan transporteras inte systemiskt i plantan. Preparatet verkar på flera ställen i svampens livscykel vilket minskar risken för resistens.

När bladmögelsporen gror på potatisbladet stoppar Shirlan groddens tillväxt och förhindrar att grodden tränger in i bladet. Preparatet reducerar även bladmögelsvampens sporbildning. Shirlan minskar antalet groningsdugliga sporer och minskar deras förmåga att ”simma” ned och smitta knölarna. Shirlan har effekt även mot gråmögel, Sclerotinia och Alternaria.

Allmän information

Verksam beståndsdel
500 g/l fluazinam
Formulering
Suspensionskoncentrat (SC)
Registreringsnummer
3957