Silwet Gold

Nonjoniskt supervätmedel

  • Supervätmedel med bästa spridningsförmåga

  • Dämpar skumbildning i spruttanken
  • Förbättrar regnfastheten

Verkningssätt

Silikonbaserat vätmedel som avlägsnar ytspänningen från vattenlösningar.

Silwet Gold avlägsnar ytspänningen från vattenlösningar märkbart bättre än de traditionella vätmedlen. Tack vare det så utbreder sig vätskan betydligt bättre på växtytan. Vätskan sprider sig till ställen, som normalt är svårbehandlade, t ex. blad som håller på att öppna sig och blomställningar. Den förbättrade utbredningsjämnheten möjliggör också användningen av en mindre vattenmängd. Regnbeständigheten förbättras, då preparatet sprids jämnt på växtens yta och torkar snabbare.

Allmän information

Verksam beståndsdel
Silikonbaserat vätmedel
Formulering
Silikonbaserat vätmedel