Sporax logo

Sporax

Sporax är ett svampmedel som används mot bladmögel i potatis

  • Används när bladmögeltrycket är högt
  • Systemisk och antisporulerande effekt
  • Flexibel användning gällande strategi i behandlingsprogrammet

Användningsområde

Mot potatisbladmögel i odlingar av potatis

Verkningssätt

Sporax är ett systemiskt svampmedel som innehåller propamocarb (hydroklorid).

Sporax kan användas förebyggande (preventivt) men även kurativt då propamocarb har antisporulerande effekt på bladmögel (Phytopthtora infestans) i potatis.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Propamocarb 722 g/l

Formulering

Lösligt koncentrat (SL)

Registreringsnummer

5858