Swirr

Swirr insektsbarriär

Mot myror och andra krypande insekter

Allmän information

Verksam beståndsdel

Acetamiprid,
0,2% w/w (2 g/kg)
Gamma butyrolacton
0,4-0,55% w/w

Formulering

Färdig lösning

Registreringsnummer

5017