Swirr

Swirr Myrbete

Myrbete på tub med gel (pasta)

Allmän information

Verksam beståndsdel

Acetamiprid, 0,1% w/w (1 g/kg)

Formulering

Gel (pasta)

Registreringsnummer

5016