Swirr Myrbete

Myrbete på tub med gel (pasta)

Allmän information

Verksam beståndsdel
Acetamiprid, 0,1% w/w (1 g/kg)
Formulering
Gel (pasta)
Registreringsnummer
5016