Swirr

Swirr Myrpuder

Mirkogranulat (puder) mot myror

Swirr Myrpuder är ett ströpuder för långtidsverkande kontroll av myror. Pudret består av luktlösa mlkrogranuler som inte dammar. Det kan användas för både pudring, sprutning eller vatting. Swirr Myrpuder verkar både vid direktkontakt och genom att myrorna äter av pudret och bär det med sig tillbaka till myrboet inom en vecka efter behandling har hela boet försvunnit. Behandla med Swlrr Myrpuder där myrorna har sin gengväg eller uppehåller sig utomhus i gräsmattor, på terrasser, grusgångar etc. Behandla även vid myrboets Ingång. Om det behövs, kan behandlingen upprepas efter 2–3 veckor.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Acetamiprid, 0,2% w/w (2 g/kg)

Formulering

Mikrogranulat

Registreringsnummer

5025