Teppeki

Teppeki

Insektsmedel mot bladlöss i stråsäd, potatis, äpple, päron, sockerbetor och foderbetor, ärter, bönor och linser

  • Systemiskt insektsmedel med mycket god effekt mot bladlöss
  • Skonsamt mot nyttodjur
  • Tillhör en ny kemisk grupp mot bladlöss

Användningsområde

Mot insektsangrepp i odlingar av korn, havre, råg, rågvete, vete och speltvete.
Mot insektsangrepp i odlingar av potatis.
Mot insektsangrepp i odlingar av äpple och päron.
Mot bladlöss i fältodlingar av ärter, bönor och linser.
Mot insektsangrepp i odlingar av sockorbetor och foderbetor. 

Verkningssätt

Teppeki är systemiskt verkande, den aktiva substansen transporteras uppåt och utåt i plantan. Medlet verkar också genom att tränga genom bladen (translaminär verkan), så det ger möjligheter att bekämpa gömda bladlöss. Effekterna påverkas inte av höga eller låga temperaturer.

Teppeki stoppar födointaget efter några få timmar, varefter skadedjuren svälter ihjäl efter några dagar. Effekten syns efter 4–6 dagar. Det är ingen egentlig knockdown effekt, men skadeverkningen upphör omedelbart. Effekten verkar upp till 3 veckor vid full dos.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Flonikamid 500 g/kg (50 vikt-%)

Formulering

Vattenlösligt granulat (WG)

Registreringsnummer

5847