Topsin WG

Topsin är ett svampmedel i höstsäd och prydnadsväxter

  • Bredverkande, systemiskt svampmedel

  • Både förebyggande och kurativ effekt

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av höstvete, råg och höstkorn.
Mot svampangrepp i odlingar av prydnadsväxter.

Verkningssätt

Topsin är ett brett verkande systemiskt medel med såväl förebyggande som kurativ effekt mot ett flertal svampsjukdomar. Genom att Topsin har systemisk verkan är alla växtens delar skyddade efterhand som tillväxt sker.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Tiofanatmetyl 700 g/kg

Formulering

Vattendispergerbart granulat

Registreringsnummer

4888