Topsin WG

Topsin är ett svampmedel i höstsäd och prydnadsväxter

  • Bredverkande, systemiskt svampmedel

  • Både förebyggande och kurativ effekt

Verkningssätt

Topsin är ett brett verkande systemiskt medel med såväl förebyggande som kurativ effekt mot ett flertal svampsjukdomar. Genom att Topsin har systemisk verkan är alla växtens delar skyddade efterhand som tillväxt sker.

Allmän information

Verksam beståndsdel
Tiofanatmetyl 700 g/kg
Formulering
Vattendispergerbart granulat
Registreringsnummer
4888