Turex 50WP

Turex är en biologisk produkt som är effektiv mot fjärilslarver

  • Bekämpar fjärilslarver – skonar nyttoinsekter!

  • Ingen karenstid
  • Bacillus thuringiensis får användas i ekologisk odling

Verkningssätt

Turex innehåller sporer från Bacillus thuringiensis och proteinkristaller som verkar i larvens mag- och tarmkanal. Larverna får i sig produkten genom att äta av de behandlade bladen. Turex har endast effekt på fjärilslarver och påverkar därmed inte utvecklingen av nyttoinsekter.

Allmän information

Verksam beståndsdel
Bacillus thuringiensis kurstaki/aizawai GC-91 3E10 cfu/g
Formulering
Slampulver (WP)
Registreringsnummer
4492