Upstream

Upstream

Mot mjöldagg i stråsäd från bladslidorna förlängs till hela axet ur holk

  • Stoppar mjöldagg snabbt med långtidseffekt

  • Kurativ effekt
  • Nytt verkningssätt

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn.

Verkningssätt

Upstream verkar lokalsystemiskt och translaminärt i växten. Den bästa effekten är vid en förebyggande behandling, men Upstream har också god stoppverkan vid behandling av synligt angrepp.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Cyflufenamid 52,4 g/l (5 vikt-%)

Formulering

EW (olja, emulsion i vatten).

Registreringsnummer

4897