Upstream

Mot mjöldagg i stråsäd från bestockningsstadiet till hela axet ur holk

  • Stoppar mjöldagg snabbt med långtidseffekt

  • Kurativ effekt
  • Nytt verkningssätt

Verkningssätt

Upstream verkar lokalsystemiskt och translaminärt i växten. Den bästa effekten är vid en förebyggande behandling, men Upstream har också god stoppverkan vid behandling av synligt angrepp. Med en högre dos förlängs effekten.

Allmän information

Verksam beståndsdel
Cyflufenamid 50 g/kg
Formulering
EW (olja, emulsion i vatten).
Registreringsnummer
4897