Upstream

Mot mjöldagg i stråsäd från bestockningsstadiet till hela axet ur holk

  • Stoppar mjöldagg snabbt med långtidseffekt

  • Kurativ effekt
  • Nytt verkningssätt

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn.

Verkningssätt

Upstream verkar lokalsystemiskt och translaminärt i växten. Den bästa effekten är vid en förebyggande behandling, men Upstream har också god stoppverkan vid behandling av synligt angrepp. Med en högre dos förlängs effekten.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Cyflufenamid 50 g/kg

Formulering

EW (olja, emulsion i vatten).

Registreringsnummer

4897