VextaDim

Effektiv herbicid mot gräsogräs

  • Nytt bredverkande gräsogräspreparat
  • Säkra effekter på t ex Vitgröe, Ängsgröe och Renkavle

Användningsområde

Mot gräsogräs i odlingar av sockerbetor och foderbetor.
Mot spillsäd i odlingar av höstraps

Verkningssätt

VextaDim är ett systemiskt och selektivt ogräsmedel för behandling efter uppkomst i sockerbetor, foderbetor och höstraps.
VextaDim tas upp av gräsogräsens ovanjordiska delar och transporteras systemiskt i växten, effekt uppnås alltså endast på de gräsogräs som träffas av sprutvätskan.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Kletodim 240 g/l

Formulering

Emulgerbart koncentrat (EC)

Registreringsnummer

5887