VextaDim

Effektiv herbicid mot gräsogräs

  • Nytt bredverkande gräsogräspreparat
  • Säkra effekter på t ex vitgröe, ängsgröe, renkavle och spillsäd

Användningsområde

Mot gräsogräs i odlingar av sockerbeta och foderbeta.
Mot spillsäd i odlingar av höstraps.

Verkningssätt

VextaDim är ett systemiskt, selektivt ogräsmedel med effekt på flertalet gräsogräs inklusive vitgröe. 

VextaDim tas upp av gräsens ovanjordiska växtdelar och transporteras systemiskt i växten. Viktiga symptom hos mottagliga gräs är bl a att tillväxten upphör direkt efter behandlingen, vävnaden vid tillväxtpunkten övergår sakta i brunt och ruttnar, nyare blad blir gulfärgade och avdödas långsamt. Effekten syns en till tre veckor efter behandling. Under tiden äldre blad dör övergår deras färg i orange för att därefter bli röda och slutligen purpurfärgade.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Kletodim 240 g/l (25,15 vikt-%).
Innehåller även lacknafta (petroleum), tung aromatisk.

Formulering

Emulgerbart koncentrat (EC)

Registreringsnummer

5887