VextaSil

VextaSil är ett vätmedel för växtskyddsmedel och mikronäring

 

Användningsområde

Vätmedel för växtskyddsmedel och mikronäring för användning i lantbruksgrödor, jordgubbar, frukt och bär, grönsaker och prydnadsväxter utomhus.

Verkningssätt

VextaSil är baserat på silikon och hör till den generation av vätmedel som avlägsnar ytspänningen från vattenlösningar märkbart bättre än de traditionella vätmedlen. VextaSil förbättrar sprutvätskans täckning på växtytan och gör att den sprider sig till ställen som normalt är svårbehandlade, t.ex. blad som håller på att öppna sig och blomställningar. Den förbättrade täckningen möjliggör också användningen av en mindre vattenmängd.

Allmän information

Verksam beståndsdel

>80 vikt-% Polyetermodifierad trisiloxan (organosilikon)

Formulering

Suspensionskoncentrat (SC)