Vitisan

Kaliumbikarbonat med effekt på skorv i äpple och päron

  • Får användas flera gånger – upp till 6 gånger

  • Ingen karenstid
  • Skonsam för nyttoinsekter
  • Kaliumbikarbonat får användas i ekologisk odling

Verkningssätt

VitiSan är en kontaktverkande fungicid som har kurativ effekt mot skorv i äpple och päron.

Kaliumbikarbonat verkar på flera sätt mot svampen vilket minskar risken för resistens. VitiSan påverkar pH-värdet på bladytan som hämmar svampens tillväxt och även osmotiska trycket och balansen av joner i svampens cellstruktur påverkas. Sporerna och hyferna hos svampen brister, torkar ut och oskadliggörs.

Allmän information

Verksam beståndsdel
Kaliumvätekarbonat 99,49 vikt-% (kaliumbikarbonat)
Formulering
Vattenlösligt pulver
Registreringsnummer
5480