VitiSan

Vitisan

Kaliumbikarbonat med effekt på skorv i äpple och päron

  • Får användas flera gånger – upp till 6 gånger
  • Ingen karenstid
  • Skonsam för nyttoinsekter
  • Kaliumbikarbonat får användas i ekologisk odling

Användningsområde

Mot skorv i odlingar av äpple och päron på friland.

Verkningssätt

VitiSan är en kontaktverkande fungicid som har kurativ effekt mot skorv i äpple och päron.

Kaliumbikarbonat verkar på flera sätt mot svampen vilket minskar risken för resistens. VitiSan påverkar pH-värdet på bladytan som hämmar svampens tillväxt och även osmotiska trycket och balansen av joner i svampens cellstruktur påverkas. Sporerna och hyferna hos svampen brister, torkar ut och oskadliggörs.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Kaliumvätekarbonat 990 g/kg (99 vikt-%)

Formulering

Vattenlösligt pulver

Registreringsnummer

5731