X-change

X-change används för att förbättra vattenkvaliteten

  • pH buffrande

  • Syraneutraliserande
  • Förbättrar upptag och spridning på plantorna

Verkningssätt

X-change är ett vattenlösligt koncentrat som innehåller vattenstabiliserande, surgörande och hydroskopiska ämnen samt pH buffer (syra neutraliserande) och skumdämpare för att förbättra vattenkvaliteten. Den hydroskopiska effek- ten förbättrar spridning på bladytan samt upptag i plantan. 

Allmän information

Formulering

Vattenlöslig