X-Change

För förbättring av vattenkvalitet

  • pH buffrande

  • Syraneutraliserande
  • Förbättrar upptag och spridning i plantorna

Verkningssätt

Förbättrar vattenkvaliteten i sprutvätskan vid lantbruks-, trädgårds- och skogssprutning.

X-change är ett vattenlösligt koncentrat som innehåller vattenstabiliserande, surgörande och hydroskopiska ämnen samt pH buffer (syra neutraliserande) och skumdämpare för att förbättra vattenkvaliteten. Den hydroskopiska effekten förbättrar spridning på bladytan samt upptag i plantan.

X-change kan användas med alla växtskyddsmedel och i alla grödor där det är nödvändigt/önskvärt att förbättra vattenkvaliteten.

De katjoner som finns i vattnet neutraliseras av X-change så att vattenkvaliteten förbättras. Katjoner som påverkas är kalciumjoner, magnesiumjoner och järnjoner X-change påverkar även vattnets pH. När X-change tillsätts så sänks pH ner till runt 5,0.

Även vattnets hårdhetsgrader påverkas; när X-change tillsätts blir vattnet mjukare.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Diethylene glycol 1–10 % Polyacrylate 1–10 % Phosphate ester 1–10 %

Formulering

Vattenlösligt koncentrat