Zenby

Zenby

Mot bomullsmögel i odlingar av raps och rybs

  • Ny högeffektiv aktiv substans mot bomullsmögel
  • Flexibel molekylstruktur
  • Flexibel i användning

Användningsområde

Mot bomullsmögel i odlingar av raps och rybs.

Verkningssätt

Zenby är ett lokalsystemiskt svamppreparat med translaminär effekt. Isofetamid tillhör en ny kemisk grupp, fenyl-oxo-etyl tiofen amid, inom SDHI gruppen (FRAC grupp 7).

Allmän information

Verksam beståndsdel

Isofetamid 400 g/l

Formulering

Suspensions koncentrat (SC)

Registreringsnummer

5705