Zenby

Zenby

Mot bomullsmögel i odlingar av raps och rybs

  • Ny högeffektiv aktiv substans mot bomullsmögel
  • Flexibel molekylstruktur
  • Flexibel i användning

Användningsområde

Mot bomullsmögel i odlingar av raps och rybs.

Verkningssätt

Zenby innehåller isofetamid som verkar på hyfen/mycelium och på sporer av Sclerotinia. 

Zenby är ett lokalsystemiskt svamppreparat med translaminär effekt. Isofetamid tillhör en ny kemisk grupp, fenyloxoetyl tiofen amid, inom SDHI gruppen (FRAC grupp 7).

För bästa resultat, ska behandling ske förebyggande innan infektion uppkommer, bekämpningen bestäms efter en bedömning av riskfaktorer för smitta. Behovet beror på väderförhållanden och sjukdomstrycket.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Isofetamid 400 g/l (36,4 vikt-%)

Formulering

Suspensions koncentrat (SC)

Registreringsnummer

5705