Rizolex 50 SC

2023-11-28T09:57:10+01:00november 28th, 2023|

Rizolex 50 SC

Rizolex 50 SC

Rizolex 50 SC är ett kontaktverkande medel mot vissa jord- och utsädesburna svampsjukdomar

 • God effekt på groddbränna, lackskorv och filtsjuka

 • Både förebyggande och kurativ effekt

Användningsområde

Mot lackskorv i odlingar av potatis.

Verkningssätt

Rizolex 50 SC är vattenbaserat och speciellt formulerat för betning i samband med sättning.

Rizolex 50 SC har en mycket god effekt på alla typer av Rhizoctonia solani som orsakar groddbränna, filtsjuka och lackskorv på potatis. För optimal effekt krävs en god fördelning på alla knölarna.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Tolklofosmetyl 500 g/l (50 vikt-%)

Formulering

Övriga vätskor för direktapplicering

Registreringsnummer

3823

Prepper

2023-03-08T18:43:52+01:00mars 8th, 2023|

Prepper

Prepper

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete och korn genom betning av utsäde

 • Skyddande och sanerande verkan vid betning mot de flesta frö- och markburna svampsjukdomarna i stråsäd, dock ej dvärgstinksot

 • Bra basprodukt då den är godkänd i all vår- och höstspannmål

Verkningssätt

Prepper innehåller den aktiva substansen fludioxonil som är kontaktverkade. Fröet och den groende plantan tar upp en del av de aktiva substanserna under betningen och under groningen. Det är tillräckligt för att kunna kontrollera svampsjukdomar i eller på fröet.

Prepper är ej mobilt i jorden och stannar därmed i området kring fröet en längre tid efter betning. Fröet och den groende plantan är därmed skyddad både in- och utifrån.

Gränsvärden för betningsbehov mot olika svampsjukdomar finns beskrivet i jordbruksverkets bekämpningsmedelsrekommendationer.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Fludioxonil 25 g/l

Formulering

Flytande koncentrat

Registreringsnummer

5553

Latitude XL

2023-11-28T08:29:25+01:00november 28th, 2023|

Latitude Xl

Latitude XL

Latitude XL används till utsädesbehandling för att kraftigt reducera rotdödarangrepp i vårvete och vårrågvete. Rotdödarsvampen (Gaeumannomyces tritici) är en markburen svampsjukdom som kan påverka stråsädens utveckling och skörd genom att angripa rötter och ge vitaxighet

 • Behandling med Latitude XL ger gott skydd mot både rotangrepp och vitaxighet
 • Att skydda mot rotangrepp och vitaxighet ger både högre skörd och bättre kvalitet i skörden
 • Att beta med Latitude XL kan vara speciellt lämpligt i ansträngda stråsädesväxtföljder
 • Formuleringen ger utmärkta möjligheter till sambetning med andra bredverkande vattenbaserade betningsmedel

Användningsområde

Mot rotdödare i odlingar av vårvete och vårrågvete genom betning av utsäde

Verkningssätt

Det aktiva ämnet i Latitude XL ger ett långtidsverkande skydd mot rotangrepp av rotdödarsvampen och minskar därmed förekomsten av vitaxighet. Vid kraftiga angrepp kan viss vitaxighet uppträda men Latitude XL reducerar angreppets betydelse avsevärt.

Eftersom Latitude XL enbart skyddar mot rotdödarsvampen rekommenderas sambetning med annat mer bredverkande betningsmedel.

Formuleringen är vattenbaserad och ger vid betning i moderna betningsmaskiner för våtbetning mycket bra täckning av utsädet. Bäst resultat får man i maskiner med eftermixer av skruv- eller fingertyp.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Siltiofam 125 g/l (11,83 vikt-%)

Formulering

Suspensionskoncentrat

Registreringsnummer

5781

Difend Extra

2023-11-27T17:21:24+01:00november 27th, 2023|

Difend Extra

Difend Extra

Difend Extra är ett bredverkande medel för utsädesbehandling mot de flesta utsädesburna svampsjukdomarna i vete-, råg-, rågvete-, havre- och kornutsäde

 • Difend Extra skyddar också mot markburen smitta av stinksot och dvärgstinksot
 • Med dess breda effekt passar Difend Extra utmärkt som betningsmedel i både vår- och höstsäd
 • Med användning i både vår- och höstsäd blir det enkelt att med endast 1 produkt utsädesbehandla allt utsäde för stråsäd
 • Innehåller 2 aktiva ämnen som ger effekt mot de flesta utsädesburna sjukdomarna vilket gör att du klarar de flesta betningsbehoven med Difend Extra

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn genom betning av utsäde.
Mot Fusarium spp. i odlingar av speltvete genom betning av utsäde.

Verkningssätt

Difend Extra har både kontakt- och systemisk verkan och verkar därför effektivt mot ett flertal utsädesburna svampsjukdomar i höst- och vårsäd, både in- och utifrån fröet och den groende plantan. Den yttre skyddande effekten ger också skydd mot markburen smitta av stinksot och dvärgstinksot.

Formuleringen är vattenbaserad och ger vid betning i moderna betningsmaskiner för våtbetning mycket bra täckning av utsädet. Bäst resultat får man i maskiner med eftermixer av skruv- eller fingertyp. Gränsvärden för betningsbehov mot olika svampsjukdomar finns beskrivet i Jordbruksverkets bekämpningsrekommendationer.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Difenokonazol 25 g/l (2,4 vikt-%),
Fludioxonil 25 g/l (2,4 vikt-%)

Formulering

Flytande lösning

Registreringsnummer

5307

Diabolo

2023-11-27T17:16:44+01:00november 27th, 2023|

Diabolo

Diabolo

För betning av utsädespotatis mot olika svampsjukdomar

 • Utmärkt utsädesbehandling mot flertalet viktiga lagringssjukdomar
 • Flexibilitet i behandlingstidpunkt

Användning

Diabolo används för behandling av sättpotatis mot silverskorv (Helminthosporium solani), phoma-röta (Phoma exigua), torröta (Fusarium solani respektive Fusarium sulphureum) samt blåsskorv (Polysculatum pustulans).

Bäst effekt fås vid behandling omedelbart efter skörd eller i samband med inlagring. Behandling kan också ske vid uppsortering av potatis inför våren innan knölarna är väckta.

OBS! Knölen måste vara i vilstadium. Inga vita groddar.

Dos Endast en behandling med 150 ml/ton sättpotatis.

OBS! Behandlad potatis får bara användas till utsäde. Diabolo används outspätt och sprutas ut med finfördelande munstycken eller ”spinning disc-system” över det rullband som transporterar potatisen. Det är viktigt att potatisen ”rullar” så att hela knölen blir täckt av preparatet.

Skyddsplåtar eller liknande vid sidan av rullbandet respektive sprutmunstyckena förhindrar avdrift och ger en jämnare beläggning.

Potatisen bör vara så ren och fri från jord som möjligt. Diabolo kan också spädas med vatten, max 2 l/ton potatis.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Imazalil 100 g/l (9,3 vikt-%)

Formulering

Vattenlösligt koncentrat (SL)

Registreringsnummer

4699

Till toppen