Rizolex 50 SC

2022-07-09T10:19:19+02:00juli 9th, 2022|

Rizolex 50 SC

Rizolex 50 SC är ett kontaktverkande medel mot vissa jord- och utsädesburna svampsjukdomar

 • God effekt på groddbränna, lackskorv och filtsjuka

 • Både förebyggande och kurativ effekt

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av potatis genom betning av utsäde.

Verkningssätt

Rizolex 50 SC är vattenbaserat och speciellt formulerat för betning i samband med sättning.

Rizolex 50 SC har en mycket god effekt på alla typer av Rhizoctonia solani som orsakar groddbränna, filtsjuka och lackskorv på potatis. För optimal effekt krävs en god fördelning på alla knölarna.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Tolklofosmetyl, 500 g/l

Formulering

Övriga vätskor för direktapplicering

Registreringsnummer

3823

Rancona i-MIX

2021-05-26T10:59:13+02:00maj 26th, 2021|

Rancona i-MIX

Rancona i-MIX är ett medel för utsädesbehandling mot svampsjukdomar i kornutsäde. Rancona i-MIX ger med dess goda systemiska verkan speciellt god effekt mot kornets flygsot (Ustilago nuda)

 • Mycket god effekt mot kornets flygsot och strimsjuka

  (Drechslera graminea)

 • God effekt mot bipolaris (Bipolaris sorokiniana) och fusarium (Fusarium spp).
 • God–måttlig effekt mot kornets bladfläcksjuka (Drechslera teres)
 • Mycket lämplig för både höst- och vårkorn
 • Mycket bra formulering som ger utmärkt och trygg betning i dagens moderna betningsmaskiner

Användningsområde

Mot svampangrepp i korn genom betning av utsäde.

Verkningssätt

Rancona i-MIX är en mikroemulsion för utsädesbehandling för att bekämpa utsädesburna sjukdomar i korn. Rancona i-MIX verkar systemiskt mot svamparna.

Rancona i-MIX bekämpar effektivt de flesta utsädesburna sjukdomarna i korn. Rancona i-MIX har mycket god effekt mot flygsot (Ustilago nuda) och strimsjuka (Drechslera graminea), god effekt mot Bipolaris (Bipolaris sorokiniana) samt viss effekt mot Fusarium (Fusarium spp.). Rancona i-MIX har viss effekt mot kornets bladfläcksjuka (Drechslera teres), men då gränsvärdet för betning mot bladfläcksjuka är uppnåtts bör en annan produkt med bättre effekt användas. Gränsvärden för betning finns i Jordbruksverkets bekämpningsrekommendationer.

Allmän information

Verksam beståndsdel

20 g/l ipkonazol
50 g/l imazalil.

Formulering

Mikroemulsion

Registreringsnummer

5295

Prepper

2021-05-14T15:37:28+02:00maj 14th, 2021|

Prepper

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete och korn genom betning av utsäde

 • Skyddande och sanerande verkan vid betning mot de flesta frö- och markburna svampsjukdomarna i stråsäd, dock ej dvärgstinksot

 • Bra basprodukt då den är godkänd i all vår- och höstspannmål

Verkningssätt

Prepper innehåller den aktiva substansen fludioxonil som är kontaktverkade. Fröet och den groende plantan tar upp en del av de aktiva substanserna under betningen och under groningen. Det är tillräckligt för att kunna kontrollera svampsjukdomar i eller på fröet.

Prepper är ej mobilt i jorden och stannar därmed i området kring fröet en längre tid efter betning. Fröet och den groende plantan är därmed skyddad både in- och utifrån.

Gränsvärden för betningsbehov mot olika svampsjukdomar finns beskrivet i jordbruksverkets bekämpningsmedelsrekommendationer.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Fludioxonil 25 g/l

Formulering

Flytande koncenrat

Registreringsnummer

5553

Latitude XL

2022-01-31T13:36:42+01:00januari 31st, 2022|

Latitude XL

Latitude XL används till utsädesbehandling för att kraftigt reducera rotdödarangrepp i vår- och höstvete samt rågvete. Rotdödarsvampen (Gaeumannomyces tritici) är en markburen svampsjukdom som kan påverka stråsädens utveckling och skörd genom att angripa rötter och ge vitaxighet

 • Behandling med Latitude XL ger gott skydd mot både rotangrepp och vitaxighet
 • Att skydda mot rotangrepp och vitaxighet ger både högre skörd och bättre kvalitet i skörden
 • Att beta med Latitude XL kan vara speciellt lämpligt i ansträngda stråsädesväxtföljder
 • Formuleringen ger utmärkta möjligheter till sambetning med andra bredverkande vattenbaserade betningsmedel

Användningsområde

Mot rotdödare i odlingar av vete och rågvete genom betning av utsäde.

Verkningssätt

Det aktiva ämnet i Latitude XL ger ett långtidsverkande skydd mot rotangrepp av rotdödarsvampen och minskar därmed förekomsten av vitaxighet. Vid kraftiga angrepp kan viss vitaxighet uppträda men Latitude XL reducerar angreppets betydelse avsevärt.

Eftersom Latitude XL enbart skyddar mot rotdödarsvampen rekommenderas sambetning med annat mer bredverkande betningsmedel.

Formuleringen är vattenbaserad och ger vid betning i moderna betningsmaskiner för våtbetning mycket bra täckning av utsädet. Bäst resultat får man i maskiner med eftermixer av skruv- eller fingertyp.

Allmän information

Verksam beståndsdel

125 gr/l av siltiofam (11,83 %)

Formulering

Suspensionskoncentrat

Registreringsnummer

5310

Difend Extra

2021-12-26T13:28:03+01:00december 26th, 2021|

Difend Extra

Difend Extra är ett bredverkande medel för utsädesbehandling mot de flesta utsädesburna svampsjukdomarna i vete-, råg-, rågvete-, havre- och kornutsäde

 • Difend Extra skyddar också mot markburen smitta av stinksot och dvärgstinksot
 • Med dess breda effekt passar Difend Extra utmärkt som betningsmedel i både vår- och höstsäd
 • Med användning i både vår- och höstsäd blir det enkelt att med endast 1 produkt utsädesbehandla allt utsäde för stråsäd
 • Innehåller 2 aktiva ämnen som ger effekt mot de flesta utsädesburna sjukdomarna vilket gör att du klarar de flesta betningsbehoven med Difend Extra

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn genom betning av utsäde.

Verkningssätt

Difend Extra har både kontakt- och systemisk verkan och verkar därför effektivt mot ett flertal utsädesburna svampsjukdomar i höst- och vårsäd, både in- och utifrån fröet och den groende plantan. Den yttre skyddande effekten ger också skydd mot markburen smitta av stinksot och dvärgstinksot.

Formuleringen är vattenbaserad och ger vid betning i moderna betningsmaskiner för våtbetning mycket bra täckning av utsädet. Bäst resultat får man i maskiner med eftermixer av skruv- eller fingertyp. Gränsvärden för betningsbehov mot olika svampsjukdomar finns beskrivet i Jordbruksverkets bekämpningsrekommendationer.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Difenokonazol 25 g/l,
Fludioxonil 25 g/l.

Formulering

Flytande lösning

Registreringsnummer

5307

Diabolo

2022-07-09T10:03:00+02:00juli 9th, 2022|

Diabolo

För betning av utsädespotatis mot olika svampsjukdomar

 • Utmärkt utsädesbehandling mot flertalet viktiga lagringssjukdomar
 • Flexibilitet i behandlingstidpunkt

Användning

Diabolo används för behandling av sättpotatis mot silverskorv (Helminthosporium solani), phoma-röta (Phoma exigua), torröta (Fusarium solani respektive Fusarium sulphureum) samt blåsskorv (Polysculatum pustulans).

Bäst effekt fås vid behandling omedelbart efter skörd eller i samband med inlagring. Behandling kan också ske vid uppsortering av potatis inför våren innan knölarna är väckta.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Imazalilsulfat 135 g/l (varav ren imazalil 100 g/l)

Formulering

Vattenlösligt koncentrat (SL)

Registreringsnummer

4699

Till toppen