BotaniGard WP

2024-02-26T12:45:30+01:00februari 26th, 2024|

BotaniGard WP

BotaniGard WP

BotaniGard WP är en biologisk produkt bestående av sporer från en naturligt förekommande svamp, Beauveria bassiana med effekt på vita flygare

 • Passar som resistensbrytare i ett kemiskt behandlingsprogram
 • Utmärkt att använda i småplantsproduktion
 • Tillåten att använda flera gånger, minst 6 behandlingar i flera olika växthuskulturer

Användningsområde

Mot vita flygare/mjöllöss i växthusodlingar av jordgubbar, aubergine, tomat, squash, melon, gurka, paprika, prydnadsväxter och plantskoleväxter.

Verkningssätt

BotaniGard WP är en kontaktverkande biologisk insekticid. Produkten består av sporer från den naturligt förekommande jordsvampen Beauveria bassiana. 

Då sporerna kommer i kontakt med insekters ”hud” gror de och växer genom huden in i insektens kropp. Svampen lever på näring som finns i insektens kropp och tillverkar toxiner varpå insekten dör. Infektionen tar 24–48 h och insekten slutar äta, rör sig mindre och dör efter 2–7 dagar. Vid hög luftfuktighet fortsätter svampen att föröka sig genom att bilda nya sporer och denna tillväxt syns som en vit luddighet utanpå den döda insekten.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin GHA 4,4E10 cfu/g

Formulering

Vätbart pulver (WP)

Registreringsnummer

5406

DiPel DF

2024-01-08T09:58:14+01:00januari 8th, 2024|

DiPel DF

DiPel DF

Biologiskt medel mot fjärilslarver

 • Innehåller Bacillus thuringiensis
 • Effektivt mot larver av kålfjäril, mätare, vecklare, mal m fl.
 • Skonsamt mot nyttoinsekter

Användningsområde

Mot fjärilslarver i frilandsodlingar av kål, broccoli, brysselkål, blomkål, ärter och purjolök.
Mot fjärilslarver i växthusodlingar av bönor, paprika, gurka, aubergine, chilipeppar och tomat.
Mot fjärilslarver i odlingar av prydnadsväxter.

Verkningssätt

DiPel DF är en biologisk insekticid, som används för bekämpning av fjärilslarver (Lepidoptera) som angriper och gör skada på växter. DiPel DF verkar på fjärilslarver efter att de ätit på behandlad gröda. När medlet verkar i larvernas mag-tarmkanal slutar de att äta och dör efter 24–72 timmar. Produkter som innehåller sporer från Bacillus thuringiensis kan med fördel alterneras med kemiska produkter för att motverka att resistens uppstår hos de produkter som är godkända i aktuella grödor. DiPel DF bryts ner biologiskt.

Effekten är god mot ytligt sittande fjärilslarver som t ex kålfjärilar, mätare, vecklare och malar, men effekten är sämre mot larver som gnagt sig in i frukt eller plantor.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Bacillus thuringiensis kurstaki ABTS-351 2,16E10 cfu/g (ca 54 % w/w)

Formulering

Vattenlösligt granulat

Registreringsnummer

5243

Turex 50 WP

2024-02-26T12:43:38+01:00februari 26th, 2024|

Turex 50 WP

Turex 50WP

Turex är en biologisk produkt som är effektiv mot fjärilslarver

 • Bekämpar fjärilslarver – skonar nyttoinsekter!
 • Ingen karenstid
 • Bacillus thuringiensis får användas i ekologisk odling

Användningsområde

Mot fjärilslarver i odlingar av köksväxter, frukt, bär och prydnadsväxter.
Mot fjärilslarver i fröproduktion av gran och tall.

Verkningssätt

Turex 50 WP innehåller sporer från Bacillus thuringiensis och proteinkristaller som verkar i larvens mag- och tarmkanal. Larverna får i sig produkten genom att äta av de behandlade bladen. Turex 50 WP har endast effekt på fjärilslarver och påverkar därmed inte utvecklingen av nyttoinsekter.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Bacillus thuringiensis kurstaki/aizawai GC-91 3E10 cfu/g

Formulering

Vätbart pulver (WP)

Registreringsnummer

4492

Swirr Myrpuder

2022-12-15T17:46:12+01:00december 15th, 2022|

Swirr

Swirr Myrpuder

Mirkogranulat (puder) mot myror

Swirr Myrpuder är ett ströpuder för långtidsverkande kontroll av myror. Pudret består av luktlösa mlkrogranuler som inte dammar. Det kan användas för både pudring, sprutning eller vatting. Swirr Myrpuder verkar både vid direktkontakt och genom att myrorna äter av pudret och bär det med sig tillbaka till myrboet inom en vecka efter behandling har hela boet försvunnit. Behandla med Swlrr Myrpuder där myrorna har sin gengväg eller uppehåller sig utomhus i gräsmattor, på terrasser, grusgångar etc. Behandla även vid myrboets Ingång. Om det behövs, kan behandlingen upprepas efter 2–3 veckor.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Acetamiprid, 0,2% w/w (2 g/kg)

Formulering

Mikrogranulat

Registreringsnummer

5025

Swirr Myrdosa

2022-12-15T17:44:29+01:00december 15th, 2022|

Swirr

Swirr Myrdosa

Myrdosa med gel (pasta) mot myror

Swirr Myrdosa innehåller en färdigblandad gel för långtids- verkande kontroll av myror. Gelen ligger i en praktisk förpackning som är enkel att använda. När dosan har öppnats lockas myrorna snabbt dit. De äter av innehållet, får det på sig och tar det med sig tillbaka till myrboet. Inom en vecka efter utsättning av dosan har hela boet försvunnit.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Acetamiprid, 0,1% w/w (1 g/kg)

Formulering

Gel (pasta)

Registreringsnummer

5018

Raptol

2024-02-26T12:43:12+01:00februari 26th, 2024|

Raptol

Raptol

Naturlig pyretrum och rapsolja mot skadeinsekter

 • Bredverkande mot många skadeinsekter och mot spinn

 • Brett användningsområde
 • Kort karenstid

Användningsområde

Mot insektsangrepp på prydnadsväxter, fruktträd, vinbär, krusbär, blåbär, köksväxter och trädgårdsgrödor.

Verkningssätt

Raptol är ett koncentrat baserat på naturlig pyretrum och rapsolja med en snabb kontaktverkande effekt mot många betydande skadeinsekter, som bladlöss, spinnkvalster, vita flygare, larver, skalbaggar och bladsteklar på trädgårdsgrödor. Tack vare rapsoljan erhålls även effekt på skadedjurens ägg.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Pyretriner 4,59 g/l (0,5 vikt-%)
Rapsolja, raffinerad 825 g/l (90 vikt-%)

Formulering

Emulgerbart koncentrat (EC)

Registreringsnummer

5351

Nissorun SC

2024-02-26T12:47:30+01:00februari 26th, 2024|

Nissorun SC

Nissorun SC

Kontaktverkande medel mot spinnkvalster

 • God effekt på ägg och unga stadier av spinnkvalster

 • Skonsamt mot nyttodjur

Användningsområde

Mot spinnkvalster i odlingar av äpple, päron, vindruvor, jordgubbar, svarta vinbär, röda vinbär, krusbär, hallon, björnbär och blåbär på friland.
Mot spinnkvalster i odlingar av gurka och squash/zucchini i växthus.

Verkningssätt

Nissorun SC är ett mag- och kontaktverkande preparat med mycket god effekt på ägg och unga stadier av spinnkvalster. Vuxna djur dör inte men lägger ej kläckningsdugliga ägg.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Hexytiazox 250 g/l (23 vikt-%)

Formulering

Suspensionskoncentrat

Registreringsnummer

5334

NeemAzal T/S

2024-02-26T12:47:05+01:00februari 26th, 2024|

NeemAzal T/S

NeemAzal T/S

Insekticid med effekt mot bitande och sugande insekter som t ex trips, vita flygare, bladlöss och spinnkvalster

 • Skonsam för nyttoinsekter och bi

 • Kort karenstid
 • Får användas i ekologisk odling

Användningsområde

Mot insektsangrepp i odlingar av äpple och päron.
Mot insektsangrepp i odlingar av prydnadsväxter.
Mot koloradoskalbagge i odlingar av potatis.
Mot insektsangrepp i odlingar av tomat, aubergin, paprika, gurka, druvgurka, zucchini, meloner och pumpa i växthus.
Mot insektsangrepp i odlingar av huvudkål och brysselkål.

Verkningssätt

NeemAzal T/S verkar lokalsystemiskt vilket innebär att den aktiva substansen tränger in i växten och fördelas delvis systemiskt. 

Den aktiva substansen azadiraktin utvinns ur frö från neemträdet Azadirachta indica A. Juss. NeemAzal T/S har effekt på bitande och sugande insekter som får i sig den aktiva substansen via födointag. Skadeinsekten kommer att sluta äta och suga växtsaft och därmed avstannar skadeverkan. Ingen knock-down effekt kan förväntas utan det kan ta upp till 7–10 dagar innan den slutliga effekten har uppnåtts. Individer i larvstadiet dör snabbare då de påverkas genom att födointag och hudömsning hämmas medan hos vuxna individer påverkas födointag och fortplantningsprocessen vilket tar längre tid att se slutresultatet av. Populationen av skadeinsekter kollapsar efter några dagar.

Då den slutliga effekten bedöms ska olika faktorer värderas som utveckling av bladmassa, bladskador, bildning av honungsdagg, utveckling av populationen för skadegöraren och inte enbart döda skadeinsekter.

Exempel på effekt som kan observeras för olika skadegörare

Larver minskad förekomst av bladskador.

Vita flygare antalet puppor (inte antalet vuxna individer) .

Bladlöss utveckling av bladluskolonier (täta – utspridda kolonier), produktion av honungsdagg.

Trips antal larver (inte antalet vuxna individer).

Bladminerare storleken på bladminorna.

Spinnkvalster antalet larver och vuxna individer (inte antalet ägg).

Allmän information

Verksam beståndsdel

Azadiraktin A 9,8 g/l (1,0 Vikt-%)

Formulering

Emulgerbart koncentrat

Registreringsnummer

5387

Till toppen