Milbeknock

2024-02-26T12:46:44+01:00februari 26th, 2024|

Milbeknock

Milbeknock

Effektivt medel mot växthusspinnkvalster och minerare

 • Effektivt mot samtliga stadier av spinnkvalster – även ägg

 • Stark kontaktverkande ”knock-down”-effekt
 • Translaminar verkan – tränger in i bladen

Användningsområde

Mot angrepp av insekter och kvalster i odling av prydnadsväxter i växthus. 

Verkningssätt

Milbeknock har en translaminär verkan, d.v.s. den kan transporteras från bladsida till bladsida, men är inte systemisk. Verkningssättet är både via kontakt och födointag, och karakteriseras av en stark ”knock down”-effekt. Milbeknock har även en god långtidsverkan.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Milbemectin 9,3 g/l (1 vikt-%). (Milbemycin A3 2,79 g/l  (0,3 vikt-%) och Milbemycin A4 6,51 g/l) (0,7 vikt-%). 

Formulering

Emulgerbart koncentrat

Registreringsnummer

5819

Gnatrol SC

2023-11-28T08:21:30+01:00november 28th, 2023|

Gnatrol SC

Gnatrol SC

Biologiskt medel mot sorgmyggelarver

 • Innehåller sporer och aktivt protein från bakterien Bacillus thuringiensis subsp. israelensis.
 • Bekämpar sorgmyggelarver – skonar nyttoinsekter

Användningsområde

Mot larver av sorgmyggor i växthusodlingar av prydnadsväxter.

Verkningssätt

Gnatrol SC tas upp av larverna i jorden. Gnatrol SC innehåller sporer och aktivt protein från bakterien Bacillus thuringiensis subsp. israelensis som verkar i larvernas mag-tarmkanal. När nedbrytningen av tarmväggarna har påbörjats, slutar larverna att äta och dör 24–72 timmar senare. Gnatrol SC har effekt på sorgmyggans larver och bekämpar inte vuxna mygg.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotyp H-14, stam AM65-52, halt 5,09 E10 (enhet cfu/ml), motsvarande 123 g/l

Formulering

Suspensionskoncentrat

Registreringsnummer

5241

Eradicoat Max

2023-11-27T18:23:18+01:00november 27th, 2023|

Eradiocoat MAX

Eradicoat Max

Kontaktverkande produkt som har effekt på spinnkvalster och vita flygare

 • Får användas i alla typer av växthuskulturer

 • Ingen karenstid

Användningsområde

Mot spinnkvalster och vita flygare/mjöllöss i växthusodlingar.

Verkningssätt

Eradicoat Max är en kontaktverkande insekticid med effekt på spinnkvalster och vita flygare (mjöllöss). Den aktiva substansen maltodextrin verkar fysikaliskt genom att täppa till insekternas andningsorgan, vilket leder till kvävning.

Vid användning av Eradicoat Max bekämpas de insekter som träffas vid behandlingstillfället och det finns ingen långtidsverkan. Genom att upprepa behandlingen kan effekten under en längre period optimeras.

Effekten kan normalt observeras snabbt, 2–4 timmar efter en behandling.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Maltodextrin 433 g/l (40 vikt-%)

Formulering

Lösligt koncentrat (SL)

Registreringsnummer

5536

Danitron 5 SC

2023-11-27T16:55:16+01:00november 27th, 2023|

Danitron 5 SC

Danitron 5 SC

Medel mot spinnkvalster och jordgubbskvalster

 • Mycket god kontaktverkande effekt på samtliga rörliga stadier av spinnkvalster

 • God långtidseffekt

Användningsområde

Mot angrepp av kvalster i odlingar av äpple och päron.
Mot angrepp av kvalster i växthusodling av tomat, aubergine, paprika, slanggurka, zucchini/squash, bönor, jordgubbar och prydnadsväxter.

Verkningssätt

Danitron 5 SC har en snabb kontaktverkande effekt på kvalsternas rörliga stadier (larver, nymfer och vuxna) och förhindrar dessutom hudömsningen i outvecklade stadier. Detta gör att Danitron 5 SC normalt har en mycket god långtidseffekt (mer än 30 dagar).

Allmän information

Verksam beståndsdel

Fenpyroximat 51,2 g/l (5 vikt-%)

Formulering

Suspensionskoncentrat (SC)

Registreringsnummer

4604

Mospilan SG

2024-06-23T12:20:37+02:00juni 23rd, 2024|

Mospilan SG

Mospilan SG

Mospilan SG har effekt mot flera olika skadegörare som t ex rapsbaggar, stritar, bladlöss, ullöss, gallmyggor och vita flygare och får användas i flera grödor bl.a. raps, potatis, frukt, sallat och prydnadsväxter

 • Systemiskt insektsmedel
 • Dammfri formulering

Användningsområde

Mot insektsangrepp i odlingar av äpple, päron, körsbär, plommon, raps, rybs, potatis, prydnadsväxter.
Mot bladlöss i fältodlingar av sallat och sallatsväxter; örter och ätliga blommor; spenat och liknande blad. 

Verkningssätt

Mospilan SG är systemiskt och tas snabbt upp av behandlade plantdelar och transporteras till tillväxtpunkterna där t ex bladlössen sitter. Medlet verkar framförallt som maggift men har även kontaktverkan. Den verksamma beståndsdelen acetamiprid påverkar skadeinsekternas centrala nervsystem. 

Allmän information

Verksam beståndsdel

Acetamiprid 200 g/kg (20 vikt-%)

Formulering

Vattenlösligt granulat (SG)

Registreringsnummer

5948

Teppeki

2024-06-23T12:19:45+02:00juni 23rd, 2024|

Teppeki

Teppeki

Insektsmedel mot bladlöss i stråsäd, potatis, äpple, päron, sockerbetor och foderbetor, ärter, bönor och linser

 • Systemiskt insektsmedel med mycket god effekt mot bladlöss
 • Skonsamt mot nyttodjur
 • Tillhör en ny kemisk grupp mot bladlöss

Användningsområde

Mot insektsangrepp i odlingar av korn, havre, råg, rågvete, vete och speltvete.
Mot insektsangrepp i odlingar av potatis.
Mot insektsangrepp i odlingar av äpple och päron.
Mot bladlöss i fältodlingar av ärter, bönor och linser.
Mot insektsangrepp i odlingar av sockorbetor och foderbetor. 

Verkningssätt

Teppeki är systemiskt verkande, den aktiva substansen transporteras uppåt och utåt i plantan. Medlet verkar också genom att tränga genom bladen (translaminär verkan), så det ger möjligheter att bekämpa gömda bladlöss. Effekterna påverkas inte av höga eller låga temperaturer.

Teppeki stoppar födointaget efter några få timmar, varefter skadedjuren svälter ihjäl efter några dagar. Effekten syns efter 4–6 dagar. Det är ingen egentlig knockdown effekt, men skadeverkningen upphör omedelbart. Effekten verkar upp till 3 veckor vid full dos.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Flonikamid 500 g/kg (50 vikt-%)

Formulering

Vattenlösligt granulat (WG)

Registreringsnummer

5847

Fibro

2024-06-23T12:18:10+02:00juni 23rd, 2024|

Fibro

Fibro

Mot insekter i odling av potatis, äpple, päron, körsbär och plommon

 • Registrerad paraffinolja mot virusspridande bladlöss i potatis
 • Mot fruktträdsspinnkvalster och päronbladloppa

Användningsområde

Mot bladlöss i odlingar av potatis.
Mot fruktträdsspinnkvalster i odlingar av äpple, päron, plommon och körsbär.
Mot päronbladloppa i odlingar av päron.

Verkningssätt

Fibro är ett insektsmedel baserat på paraffinolja. Det används till bekämpning av insekter i potatis, äpple, päron, plommon och körsbär. Fibro verkar fysikaliskt genom att oljan bildar ett tunt lager som täcker insekterna. Lagret är i sig inte giftigt men stoppar syretillförseln så insekterna kvävs.

Vid upprepad behandling i potatis bildas en hinna på bladen som motverkar överföring och spridning av potatisvirus Y (krussjuka) via bladlöss.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Paraffinolja 797 g/l (93,4 vikt-%)

Formulering

Emulsionskoncentrat

Registreringsnummer

5817 (sista användningsdag 5174 2024-07-31)

Till toppen