Difcor 250 EC

2023-12-04T17:04:38+01:00december 4th, 2023|

Difcor 250 EC

Fungicid som har effekt mot flera olika svampsjukdomar som t ex svartfläcksjuka (Alternaria) och bomullsmögel

 • Användning i sockerbetor och raps
 • Stabil partner för användning i en strategi

Användningsområde

Mot rost i odlingar av sockerbeta och foderbeta.
Mot bomullsmögel och svartfläcksjuka i odlingar av raps och rybs.

Verkningssätt

Difcor 250 EC är en systemisk fungicid som innehåller difenokonazol. Den aktiva substansen absorberas snabbt av växten och sprider sig i de delar av växten som träffats av sprutvätskan (lokalsystemisk).

Allmän information

Verksam beståndsdel

Difenokonazol 250 g/l (23,6 vikt-%)

Formulering

Emulgerbart koncentrat

Registreringsnummer

4966

VextaDim

2023-11-28T10:19:14+01:00november 28th, 2023|

VextaDim

Effektiv herbicid mot gräsogräs

 • Nytt bredverkande gräsogräspreparat
 • Säkra effekter på t ex vitgröe, ängsgröe, renkavle och spillsäd

Användningsområde

Mot gräsogräs i odlingar av sockerbeta och foderbeta.
Mot spillsäd i odlingar av höstraps.

Verkningssätt

VextaDim är ett systemiskt, selektivt ogräsmedel med effekt på flertalet gräsogräs inklusive vitgröe. 

VextaDim tas upp av gräsens ovanjordiska växtdelar och transporteras systemiskt i växten. Viktiga symptom hos mottagliga gräs är bl a att tillväxten upphör direkt efter behandlingen, vävnaden vid tillväxtpunkten övergår sakta i brunt och ruttnar, nyare blad blir gulfärgade och avdödas långsamt. Effekten syns en till tre veckor efter behandling. Under tiden äldre blad dör övergår deras färg i orange för att därefter bli röda och slutligen purpurfärgade.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Kletodim 240 g/l (25,15 vikt-%).
Innehåller även lacknafta (petroleum), tung aromatisk.

Formulering

Emulgerbart koncentrat (EC)

Registreringsnummer

5887

VextaSil

2023-11-28T10:22:29+01:00november 28th, 2023|

VextaSil

Nonjoniskt supervätmedel

 • Supervätmedel med bästa spridningsförmåga
 • Dämpar skumbildning i spruttanken
 • Förbättrar regnfastheten

Användningsområde

Vätmedel för ogräsmedel, svamp­medel, insektsmedel, spinn- och kvalster­medel samt mikronäring.

Verkningssätt

VextaSil avlägsnar ytspänningen från vattenlösningar märkbart bättre än de traditionella vätmedlen. VextaSil gör så att vätskan utbreder sig på växtytan och sprider sig till ställen som normalt är svårbehandlade t ex blad som håller på att öppna sig och blomställningar. Den förbättrade utbredningsjämnheten möjliggör också användningen av en mindre vattenmängd. Regnbeständigheten förbättras, då preparatet sprids jämnt på växtens yta och torkar snabbare.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Silikonbaserat vätmedel

Formulering

Suspensionskoncentrat (SC)

Sporax

2023-11-28T10:11:09+01:00november 28th, 2023|

Sporax logo

Sporax

Sporax är ett svampmedel som används mot bladmögel i potatis

 • Systemisk och antisporulerande effekt
 • Flexibel användning gällande strategi i behandlingsprogrammet
 • Används när bladmögeltrycket är högt

Användningsområde

Mot potatisbladmögel i odlingar av potatis

Verkningssätt

Sporax är ett svampmedel mot potatisbladmögel innehållande propamokarb.

Propamokarb verkar systemiskt och ska användas förebyggande, innan symptom på angrepp kan ses, även om produkten har en kurativ effekt.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Propamokarb (hydroklorid) 722 g/l (66,78 vikt-%)

Formulering

Lösligt koncentrat (SL)

Registreringsnummer

5858

Botiga

2023-11-27T16:48:58+01:00november 27th, 2023|

Botiga

Botiga

Bredverkande örtogräsprodukt för användning ensam eller i strategi med en tankblandningspartner. Mot örtogräs i odlingar av fodermajs

 • Nytt verktyg till majsodlingen
 • Resistensbrytande

Användningsområde

Mot örtogräs i odlingar av fodermajs.

Verkningssätt

Botiga är främst en kontaktverkande herbicid som bekämpar annuella bredbladiga ogräs i odling av majs. Botiga har också en mindre långtidseffekt. Behandling ska ske när alla ogräs är uppkomna förutsatt att grödan är i rätt utvecklingsstadie samt inte under stress.

Botiga måste träffa ogräset så har grödan ett stort bladverk som kan täcka ogräsen kan vattenmängden behöva ökas. Ogräs som inte är uppkomna vid behandling kommer inte bli påverkade på önskat sätt.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Pyridat 300 g/l (30 vikt-%) och Mesotrion 90g/l (9 vikt-%)

Formulering

Oljedispersion (OD)

Registreringsnummer

5815 (sista användningsdag 5737 2024-07-31)

Patel 300 EC

2023-11-28T09:07:27+01:00november 28th, 2023|

Patel

Patel 300 EC

Patel 300 EC är ett svampmedel för användning i vete, korn, råg, rågvete, havre samt raps och rybs

 • Från bladslidorna förlängs till avslutad blom
 • Både förebyggande och kurativ effekt
 • Flexibel användning gällande behandlingsstrategi och behandlingstidpunkt

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av vete, korn, råg, rågvete och havre.
Mot bomullsmögel och svartfläcksjuka i raps och rybs.

Verkningssätt

Patel 300 EC är ett systemiskt svampmedel med både förebyggande och kurativ verkan mot ett flertal svampsjukdomar i stråsäd och oljeväxter. Den aktiva substansen protiokonazol tillhör gruppen triazoler som hämmar tillväxten av den patogena svampens cellmembran.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Protiokonazol 300 g/l (24,04 vikt-%)

Formulering

Emulgerbart koncentrat (EC)

Registreringsnummer

5672

Flurostar XL

2023-11-28T08:17:03+01:00november 28th, 2023|

Flurostar XL

Flurostar XL

Bredverkande örtogräsprodukt för användning ensam eller i strategi med en tankblandningspartner. Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg och rågvete

 • Systemisk och snabbverkande
 • Brett användningsområde mot många svårbehandlade ogräs
 • Flexibel i användning

Användningsområde

Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg och rågvete

Verkningssätt

Flurostar XL är ett systemiskt ogräsmedel med de aktiva substanserna florasulam och fluroxipyr. Flurostar XL upptas primärt genom bladen. Florasulam är en ALS hämmare (HRAC grupp B) och fluroxipyr har auxin-verkan (HRAC grupp O).

Allmän information

Verksam beståndsdel

Florasulam 2,5g/l (0,25 vikt-%) och Fluroxipyr -1-metylheptylester 144 g/l (14,34 vikt-%), (motsvarande 100 g/l Fluroxypyr)

Formulering

Suspensionsemulsion (SE)

Registreringsnummer

5725

Zenby

2024-05-14T10:22:06+02:00maj 14th, 2024|

Zenby

Zenby

Mot bomullsmögel i odlingar av raps och rybs

 • Ny högeffektiv aktiv substans mot bomullsmögel
 • Flexibel molekylstruktur
 • Flexibel i användning

Användningsområde

Mot bomullsmögel i odlingar av raps och rybs.

Verkningssätt

Zenby innehåller isofetamid som verkar på hyfen/mycelium och på sporer av Sclerotinia. 

Zenby är ett lokalsystemiskt svamppreparat med translaminär effekt. Isofetamid tillhör en ny kemisk grupp, fenyloxoetyl tiofen amid, inom SDHI gruppen (FRAC grupp 7).

För bästa resultat, ska behandling ske förebyggande innan infektion uppkommer, bekämpningen bestäms efter en bedömning av riskfaktorer för smitta. Behovet beror på väderförhållanden och sjukdomstrycket.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Isofetamid 400 g/l (36,4 vikt-%)

Formulering

Suspensions koncentrat (SC)

Registreringsnummer

5705

Protendo 300 EC

2023-11-28T09:48:21+01:00november 28th, 2023|

Protendo

Protendo 300 EC

Protendo 300 EC är ett svampmedel för användning i vete, korn, råg, rågvete, havre samt raps och rybs

 • Från bladslidorna förlängs till avslutad blom
 • Både förebyggande och kurativ effekt
 • Flexibel användning gällande behandlingsstrategi och behandlingstidpunkt

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av vete, korn, råg, rågvete och havre.
Mot bomullsmögel och svartfläcksjuka i raps och rybs.

Verkningssätt

Protendo 300 EC är ett systemiskt svampmedel med både förebyggande och kurativ verkan mot ett flertal svampsjukdomar i stråsäd och oljeväxter. Den aktiva substansen protiokonazol tillhör gruppen triazoler som hämmar tillväxten av den patogena svampens cellmembran.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Protiokonazol 300 g/l (24,04 vikt-%)

Formulering

Emulgerbart koncentrat (EC)

Registreringsnummer

5615

Lentagran WP

2023-11-28T08:32:13+01:00november 28th, 2023|

Lentagran WP

Lentagran WP

Kontaktverkande herbicid med effekt mot örtogräs t ex. nattskatta, målla och dån

 • Ger effekt på uppkommet ogräs
 • Godkänd att använda i flera grönsakskulturer
 • Passar som byggsten i behandlingsprogram mot ogräs i flera kulturer

Användningsområde

Mot örtogräs i odlingar av sparris, kepalök, schalottenlök, salladslök och purjolök.
Mot örtogräs i odlingar av sockermajs. Mot örtogräs i odlingar av fodermajs.
Mot örtogräs i odlingar av broccoli, blomkål, brysselkål, huvudkål, bladkål, fodermärgkål, kålrabbi och vitlök.
Mot örtogräs i odlingar av ärter (torkade).
Mot örtogräs i odlingar av ärter (färska), med eller utan balja.

Verkningssätt

Lentagran WP är en kontaktverkande bladherbicid. Behandling ska ske på uppkommet ogräs och för att få bästa effekt bör ogräsen ha max 2–4 örtblad samt vara i god tillväxt. Det kan ta mellan 5–10 dagar efter behandling innan ogräset vissnar. 

Eftersom Lentagran WP är kontaktverkande är det viktigt att tillgodose en jämn spridning av sprutvätska över ogräsens blad. Lentagran WP har ingen långtidsverkan utan verkar endast på de ogräs som träffas vid behandlingstillfället.

Ytterligare registrering – Lentagran

Nu har vi fått vår produkt Lentagran registrerad i ärter, både torkade och färska med och utan balja.

Lentagran är en kontaktverkande bladherbicid som skall användas när ogräsen har 2–4 örtblad för bästa effekt.

Lentagaran har bra effekt på bla nattskatta, målla, snärjmåra, dån, näva m fl..

Allmän information

Verksam beståndsdel

Pyridat 450 g/kg (45 vikt-%)

Formulering

Vätbart pulver (WP)

Registreringsnummer

5818 (sista användningsdag 5214 2024-07-31)

Till toppen