VextaDim

2023-11-28T10:19:14+01:00november 28th, 2023|

VextaDim

Effektiv herbicid mot gräsogräs

 • Nytt bredverkande gräsogräspreparat
 • Säkra effekter på t ex vitgröe, ängsgröe, renkavle och spillsäd

Användningsområde

Mot gräsogräs i odlingar av sockerbeta och foderbeta.
Mot spillsäd i odlingar av höstraps.

Verkningssätt

VextaDim är ett systemiskt, selektivt ogräsmedel med effekt på flertalet gräsogräs inklusive vitgröe. 

VextaDim tas upp av gräsens ovanjordiska växtdelar och transporteras systemiskt i växten. Viktiga symptom hos mottagliga gräs är bl a att tillväxten upphör direkt efter behandlingen, vävnaden vid tillväxtpunkten övergår sakta i brunt och ruttnar, nyare blad blir gulfärgade och avdödas långsamt. Effekten syns en till tre veckor efter behandling. Under tiden äldre blad dör övergår deras färg i orange för att därefter bli röda och slutligen purpurfärgade.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Kletodim 240 g/l (25,15 vikt-%).
Innehåller även lacknafta (petroleum), tung aromatisk.

Formulering

Emulgerbart koncentrat (EC)

Registreringsnummer

5887

Botiga

2023-11-27T16:48:58+01:00november 27th, 2023|

Botiga

Botiga

Bredverkande örtogräsprodukt för användning ensam eller i strategi med en tankblandningspartner. Mot örtogräs i odlingar av fodermajs

 • Nytt verktyg till majsodlingen
 • Resistensbrytande

Användningsområde

Mot örtogräs i odlingar av fodermajs.

Verkningssätt

Botiga är främst en kontaktverkande herbicid som bekämpar annuella bredbladiga ogräs i odling av majs. Botiga har också en mindre långtidseffekt. Behandling ska ske när alla ogräs är uppkomna förutsatt att grödan är i rätt utvecklingsstadie samt inte under stress.

Botiga måste träffa ogräset så har grödan ett stort bladverk som kan täcka ogräsen kan vattenmängden behöva ökas. Ogräs som inte är uppkomna vid behandling kommer inte bli påverkade på önskat sätt.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Pyridat 300 g/l (30 vikt-%) och Mesotrion 90g/l (9 vikt-%)

Formulering

Oljedispersion (OD)

Registreringsnummer

5815 (sista användningsdag 5737 2024-07-31)

Flurostar XL

2023-11-28T08:17:03+01:00november 28th, 2023|

Flurostar XL

Flurostar XL

Bredverkande örtogräsprodukt för användning ensam eller i strategi med en tankblandningspartner. Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg och rågvete

 • Systemisk och snabbverkande
 • Brett användningsområde mot många svårbehandlade ogräs
 • Flexibel i användning

Användningsområde

Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg och rågvete

Verkningssätt

Flurostar XL är ett systemiskt ogräsmedel med de aktiva substanserna florasulam och fluroxipyr. Flurostar XL upptas primärt genom bladen. Florasulam är en ALS hämmare (HRAC grupp B) och fluroxipyr har auxin-verkan (HRAC grupp O).

Allmän information

Verksam beståndsdel

Florasulam 2,5g/l (0,25 vikt-%) och Fluroxipyr -1-metylheptylester 144 g/l (14,34 vikt-%), (motsvarande 100 g/l Fluroxypyr)

Formulering

Suspensionsemulsion (SE)

Registreringsnummer

5725

Lentagran WP

2023-11-28T08:32:13+01:00november 28th, 2023|

Lentagran WP

Lentagran WP

Kontaktverkande herbicid med effekt mot örtogräs t ex. nattskatta, målla och dån

 • Ger effekt på uppkommet ogräs
 • Godkänd att använda i flera grönsakskulturer
 • Passar som byggsten i behandlingsprogram mot ogräs i flera kulturer

Användningsområde

Mot örtogräs i odlingar av sparris, kepalök, schalottenlök, salladslök och purjolök.
Mot örtogräs i odlingar av sockermajs. Mot örtogräs i odlingar av fodermajs.
Mot örtogräs i odlingar av broccoli, blomkål, brysselkål, huvudkål, bladkål, fodermärgkål, kålrabbi och vitlök.
Mot örtogräs i odlingar av ärter (torkade).
Mot örtogräs i odlingar av ärter (färska), med eller utan balja.

Verkningssätt

Lentagran WP är en kontaktverkande bladherbicid. Behandling ska ske på uppkommet ogräs och för att få bästa effekt bör ogräsen ha max 2–4 örtblad samt vara i god tillväxt. Det kan ta mellan 5–10 dagar efter behandling innan ogräset vissnar. 

Eftersom Lentagran WP är kontaktverkande är det viktigt att tillgodose en jämn spridning av sprutvätska över ogräsens blad. Lentagran WP har ingen långtidsverkan utan verkar endast på de ogräs som träffas vid behandlingstillfället.

Ytterligare registrering – Lentagran

Nu har vi fått vår produkt Lentagran registrerad i ärter, både torkade och färska med och utan balja.

Lentagran är en kontaktverkande bladherbicid som skall användas när ogräsen har 2–4 örtblad för bästa effekt.

Lentagaran har bra effekt på bla nattskatta, målla, snärjmåra, dån, näva m fl..

Allmän information

Verksam beståndsdel

Pyridat 450 g/kg (45 vikt-%)

Formulering

Vätbart pulver (WP)

Registreringsnummer

5818 (sista användningsdag 5214 2024-07-31)

PRO-opti

2023-11-28T09:35:14+01:00november 28th, 2023|

pro-Opti

pro-Opti är en jordverkande herbicid i odling av höstspannmål och potatis. Mycket god effekt på gräs­ogräs och flera örtogräs

 • God effekt mot ettåriga gräsogräs och flertalet örtogräs
 • Såväl groende som nyuppkomna ogräs bekämpas

Användningsområde

Mot ogräs i odlingar av höstvete, råg, rågvete och höstkorn.
Mot ogräs i odlingar av potatis.

Verkningssätt

Selektiv herbicid som tas upp via ogräsets skott och rötter. Såväl groende som nyuppkomna ogräs bekämpas.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Prosulfokarb 800 g/l (78,4 vikt-%)

Formulering

Emulgerbart koncentrat (EC)

Registreringsnummer

5768

Onyx

2023-11-28T09:03:42+01:00november 28th, 2023|

Onyx

Onyx

Snabba effekter mot örtogräs i odling av fodermajs

 • Skonsam mot grödan
 • Resistensbrytare

Användningsområde

Mot örtogräs i odlingar av fodermajs.

Verkningssätt

Onyx är en kontaktverkande bladherbicid (HRAC-grupp 6).

Onyx stör ogräsens fotosyntes och fungerar mot ett brett spektrum av ogräs. Ogräsen vissnar först i ytterkanterna av bladen innan de vissnar ner helt. Vissningsprocessen styrs av temperatur och luftfuktighet. Varmt väder som vanligtvis främjar tillväxt accelererar nedvissningen.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Pyridat 600 g/l (56 vikt-%)

Formulering

Emulgerbart koncentrat (EC)

Registreringsnummer

5820 (sista användningsdag 5487 2024-07-31)

Kinvara

2023-11-28T08:24:14+01:00november 28th, 2023|

Kinvara

Kinvara

Kontaktverkande herbicid med effekt mot många svårbekämpade örtogräs

 • Brett effektspektrum med god effekt mot djuprotade problemogräs
 • Innehåller inga ALS-komponenter och fungerar därför som resistensbrytare
 • Kombinationen av de aktiva substanserna ger en bredare effekt jämfört med att använda de aktiva substanserna ensamt.

Användningsområde

Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, råg, rågvete och havre.
Mot örtogräs i odlingar av gräsfrövall, betesvall, slåttervall och gräsmattor.

Verkningssätt

Kinvara är ett ogräsmedel som bekämpar annuella och perenna bredbladiga ogräs i odlingar av höstvete, höstkorn, råg, rågvete, vårvete, vårkorn, vall, gräsmattor och utsädesproduktion av gräs. Produkten innehåller 3 aktiva substanser som alla har verkning liknande växthormonet IAA (auxin) men med något olika ogrässpektra. Blandningen av aktiva substanser ger en bredare effekt än de individuella aktiva substanserna.

Preparatet verkar via bladen, men transporteras även ner till rötterna. På känsliga ogräsarter syns effekten normalt några få dagar efter behandling. Den fulla effekten ses från 3–4 veckor efter behandling.

Allmän information

Verksam beståndsdel

MCPA 233g/l (20,7 vikt-%), Fluroxipyr 50 g/l (4,4 vikt-%), Klopyralid 28 g/l (2,5 vikt-%)

Formulering

Mikroemulsion, olja i vatten

Registreringsnummer

5530

Flurostar 200

2023-11-28T08:15:16+01:00november 28th, 2023|

Flurostar 200

Flurostar 200

Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg, rågvete, durumvete, fodermajs, gräsfrövall, betesvall och slåttervall

 • Brett behandlingsfönster 
 • Inga restriktioner på efterföljande gröda
 • Skonsam mot grödan
 • Välbeprövad blandningspartner

Användningsområde

Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg, rågvete, durumvete, fodermajs, gräsfrövall, betesvall och slåttervall

Verkningssätt

Flurostar 200 är ett systemiskt ogräsmedel med auxin-verkan (HRAC grupp O) för bekämpning av örtogräs i vår- och höstsäd, fodermajs, gräsfrövall, betesvallar och slåttervallar. 

Flurostar 200 upptas primärt genom bladen. På känsliga ogräsarter kan man normalt se effekt 1–2 dagar efter behandling. Tillväxten upphör och ogräset vissnar bort under loppet av 2–3 veckor.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Fluroxypyr 200 g/l (20,4 vikt-%)

Formulering

Emulsionskoncentrat (EC)

Registreringsnummer

5019

Diflanil 500 SC

2023-11-27T17:24:44+01:00november 27th, 2023|

Diflanil 500 SC

Diflanil 500 SC

Diflanil 500 SC är ett ogräsmedel med bred ört­ogräseffekt i stråsäd, speciellt lämpad för höstbehandling i höstsäd

 • För både höst- och våranvändning i stråsäd
 • Används ensam eller i blandning
 • Mycket bra effekt på ett flertal av de svåraste örtgräsen såsom viol, veronika och plister m fl.

Användningsområde

Mot ogräs i odlingar av vete, råg, korn och rågvete.

Verkningssätt

Den aktiva substansen i Diflanil 500 SC, diflufenikan, tas upp av ogräsens blad. Det sker antingen genom att bladen tränger genom den ”film” av diflufenikan som finns på markytan efter en behandling eller av att sprutvätskan träffar bladen direkt vid behandlingen. Efter några dagar syns effekten som en ljusfärgning av ogräsen vilka efter ytterligare en tid vissnar och dör. Nya ogräs som gror efter behandling kommer upp normalt och dör efterhand som preparatet tas upp. I vissa fall kan grödan ljusfärgas och utveckla kloroser. Det är normalt övergående och har ingen betydelse för grödans utveckling.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Diflufenikan 500 g/l (42 vikt-%)

Formulering

Suspension koncentrat (SC)

Registreringsnummer

4989

Fenix

2024-02-26T12:49:26+01:00februari 26th, 2024|

Fenix

Fenix

Fenix är ett ogräsmedel med bred ogräseffekt i många specialgrödor

 • Hög effektivitet och flexibilitet vid ogräsbekämpning
 • En oumbärlig byggsten i ogrässtrategier för t ex morötter, lök och palsternacka
 • Utmärkt partner i potatis
 • Godkänd i många specialgrödor

Användningsområde

Mot ogräs i frilandsodlingar av potatis, morot, palsternacka, jordärtskocka, kepalök, ärter, bönor och kummin.
Mot ogräs i frilandsodlingar av dill för fröproduktion.
Mot ogräs i plantskolor och skogsplantskolor

Verkningssätt

Den aktiva substansen aklonifen binds mycket hårt till jordpartiklar och stannar därför i markytan. Fenix är i huvudsak kontaktverkande och tas till största delen upp via skotten från groende ogräs.

Då behandling utförs strax efter ogräsens uppkomst kan Fenix också tas upp via bladen.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Aklonifen 600 g/l (49,6 vikt-%)

Formulering

Suspensionskoncentrat (SC)

Registreringsnummer

5288

Till toppen