X-Change

2021-05-14T15:53:34+02:00maj 14th, 2021|

X-Change

För förbättring av vattenkvalitet

 • pH buffrande

 • Syraneutraliserande
 • Förbättrar upptag och spridning i plantorna

Verkningssätt

Förbättrar vattenkvaliteten i sprutvätskan vid lantbruks-, trädgårds- och skogssprutning.

X-change är ett vattenlösligt koncentrat som innehåller vattenstabiliserande, surgörande och hydroskopiska ämnen samt pH buffer (syra neutraliserande) och skumdämpare för att förbättra vattenkvaliteten. Den hydroskopiska effekten förbättrar spridning på bladytan samt upptag i plantan.

X-change kan användas med alla växtskyddsmedel och i alla grödor där det är nödvändigt/önskvärt att förbättra vattenkvaliteten.

De katjoner som finns i vattnet neutraliseras av X-change så att vattenkvaliteten förbättras. Katjoner som påverkas är kalciumjoner, magnesiumjoner och järnjoner X-change påverkar även vattnets pH. När X-change tillsätts så sänks pH ner till runt 5,0.

Även vattnets hårdhetsgrader påverkas; när X-change tillsätts blir vattnet mjukare.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Diethylene glycol 1–10 % Polyacrylate 1–10 % Phosphate ester 1–10 %

Formulering

Vattenlösligt koncentrat

Sluxx HP

2021-05-14T15:46:40+02:00maj 14th, 2021|

Sluxx HP

Högeffektivt medel mot alla typer av sniglar

 • Formulerad som pellets vilket ger en mycket bra spridning och täckning

 • Sluxx HP har god regnfasthet, upp till 6 veckor
 • Justerbar dos efter mängden sniglar

Användningsområde

Mot sniglar.

Verkningssätt

Järn-III-fosfat påverkar cellerna i magen och matsmältningsorganet. Födointaget stoppas omedelbart efter att snigeln fått i sig Sluxx HP.

Den aktiva substansen, järn-III-fosfat är väl dokumenterad och förekommer naturligt i jorden. Den är säker för människor, djur, predatorer och det vilda.

Sluxx HP är ett svårlöst granulat (WG) med mycket god effekt mot alla typer av sniglar. Formuleringen av Sluxx HP i pelletsform ger en god möjlighet till jämn spridning och god täckning med handelsgödselspridare, pendelspridare och radspridare.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Järn-III-fosfat 2,97 vikt-%

Formulering

RB-Bruksfärdigt bete

Registreringsnummer

4893

Rozol Pro

2021-05-14T15:44:21+02:00maj 14th, 2021|

Rozol Pro

Mot råttor och möss

Rozol Block Pro

 • Smakligt bete som bättre tål fukt och har lång hållbarhet inom- och utomhus

 • Väderoberoende bete

 • Lätta för råttor och möss att gnaga på
 • Möglar inte, bra lösning i fuktiga miljöer

Rozol Wheat’Tech Pro

 • Behandlade vetekorn
 • Extra bra val vid tillgång till annan föda t ex. vid stall och spannmålssilos
 • Tål hög omgivningstemperatur, t ex. i betesstation placerad på en solig plats

Användningsområde

Mot råttor och möss.

Verkningssätt

Rozol Pro innehåller klorfacinon, en antikoagulerande substans som verkar genom att reducera blodets förmåga att koagulera. Rozol Pro har utmärkt smaklighet för både råttor och möss och konsumerar av utlagt bete. Betet innehåller även ett bittermedel, Bitrex, för att minska risken för oavsiktlig förtäring för människor, utan att minska smakligheten för råttor och möss.

Länk – Tillstånd – Arbetsmiljöverket

En praktisk guide för ansvarsfull användning av bete mot råttor och möss

 • Fakta om råttor och möss
 • Förebyggande åtgärder mot råttor och möss
 • Synliga problem och lämpliga åtgärder
 • Vem får använda medel mot råttor och möss?
 • Utplaceringsförslag av betningsstationer

Länk till guide

Allmän information

Verksam beståndsdel

0.005% Klorofacinon (50 mg/kg)

Formulering

RB – Bruksfärdigt bete

Reg.nr. Rozol Block Pro

5409

Reg.nr. Rozol Wheat’Tech Pro

5412

pH-Opti

2021-05-14T15:36:07+02:00maj 14th, 2021|

pH-Opti

Vattenkvalitetshöjare

 • Ger mjukare vatten och sänker pH-värdet

 • Säkerställer maximal effekt av växtskyddsinsatsen
 • Doseringen anpassas till den enskilda vattenkvaliteten

Användningsområde

Kvalitetshöjare av vatten till växtskyddsmedel.

Verkningssätt

pH-Opti är en vattenkvalitetshöjare. Den sänker pH i sprutvätskan och neutraliserar bikarbonaterna i vattnet.

pH-Opti är en pH-sänkare som genom sin surgörande verkan säkrar effekten av många preparat som inte är stabila och bryts ned vid högt pH.
Några exempel är:

Glyfosat, MCPA, 2-4 D, fenmedifam, pyretroider och Dim’s.

pH-Opti neutraliserar kalcium och magnesiumjoner vid hårt vatten. Många preparat är negativt laddade och bildar olösliga komplexa bindningar tillsammans med kalcium och magnesiumjoner i sprutvätskan, vilket resulterar i minskad effekt av den aktiva substansen.

pH-Opti eliminerar de faktorer i vattnet som begränsar effekterna av bekämpningsmedel och gödselmedel samt ger maximalt upptag och effektivitet under svåra förhållanden (hårt vatten och/eller högt pH, etc.).

Allmän information

Verksam beståndsdel

Monocarbamide Dihydrogene Sulfate 80 vikt-%

NA Avdunstningsskydd

2021-05-14T15:32:36+02:00maj 14th, 2021|

NA Avdunstningsskydd

Ger bra skydd mot uttorkning vid plantering, sommartorka och vinterskador

 • Förbättrar vidhäftning och regnfasthet vid sprutning med kontaktverkande växtskyddsmedel

Användningsområde

Mot avdunstning och uttorkning av växter och grönytor.

Verkningssätt

Medlet ger en klar och genomskinlig hinna som hindrar vattenmolekyler att passera, medan syre och koldioxid med lätthet kan passera.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Styren-butadien polymer 480 g/l Innehåller även alkoholetoxylat 1–10 %

GroPlan A+

2021-05-14T15:25:47+02:00maj 14th, 2021|

GroPlan A+

Stabil och högpresterande oorganisk bladgödslingsformulering, samformulerad med Pyro Glutamic Acid (PGA) och Di-Methyl Sulphone

 • Högre proteinhalt och proteininnehåll

 • Högre tusenkornvikt
 • Högre fröskörd och oljehalt

Allmän information

Verksam beståndsdel

11,8–6,1–6,2 NPK-gödsellösning med mikronäringsämnen för bladapplicering

Formulering

Oorganisk bladgödslingsformulering

Fazor

2021-05-14T15:19:56+02:00maj 14th, 2021|

Fazor

Fazor är ett groningshämmande medel som får användas i kepalök

 • Förhindrar eller minskar groningen av lök som ska långtidslagras

Användningsområde

För groningshämmande behandling av kepalök.

Verkningssätt

Fazor tas upp via lökbladen och transporteras systemiskt ned till löken.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Maleinhydrazid (kaliumsalt)
80,4 vikt-%

Formulering

Vattendispergerbart granulat (WG)

Registreringsnummer

4683

Silwet Gold

2021-05-26T11:20:04+02:00maj 26th, 2021|

Silwet Gold

Nonjoniskt supervätmedel

 • Supervätmedel med bästa spridningsförmåga

 • Dämpar skumbildning i spruttanken
 • Förbättrar regnfastheten

Användningsområde

Vätmedel för ogräsmedel, svamp­medel, insektsmedel, spinn- och kvalster­medel samt mikronäring.

Verkningssätt

Silikonbaserat vätmedel som avlägsnar ytspänningen från vattenlösningar.

Silwet Gold avlägsnar ytspänningen från vattenlösningar märkbart bättre än de traditionella vätmedlen. Tack vare det så utbreder sig vätskan betydligt bättre på växtytan. Vätskan sprider sig till ställen, som normalt är svårbehandlade, t ex. blad som håller på att öppna sig och blomställningar. Den förbättrade utbredningsjämnheten möjliggör också användningen av en mindre vattenmängd. Regnbeständigheten förbättras, då preparatet sprids jämnt på växtens yta och torkar snabbare.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Silikonbaserat vätmedel

Formulering

Silikonbaserat vätmedel

Renol

2021-05-26T11:18:28+02:00maj 26th, 2021|

Renol

Renol är en koncentrerad penetreringsolja av vegetabiliskt ursprung som används för att förbättra verkningssättet för ogräs- och insektsmedel

 • Ger en mycket stabil och säker blandning med vatten

 • Förbättrar inträngningen i växten och ger bättre vidhäftning och fördelning av sprutvätskan
 • Rekommenderas som tillsatsmedel till växtskyddsmedel

Användningsområde

Koncentrerad penetreringsolja som förbättrar verkningssättet hos växtskyddsmedel.

Verkningssätt

Renol ger till skillnad från andra oljor en mycket stabil blandning med vatten. Vid blandning med ogräsmedel ger Renol förbättrad inträngning i ogräsens blad och därmed en bättre vidhäftning och fördelning av sprutvätskan på bladen. För vissa lågdosmedel krävs inblandning av olja för att ge tillräcklig effekt.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Vegetabilisk olja som formulerats för bästa blandning med vatten

Formulering

Koncentrerad penetreringsolja

Registreringsnummer

Registrering krävs ej

Till toppen