Novagib

2022-01-16T10:43:16+01:00januari 16th, 2022|

Novagib

Minskar risken för korkrost på äpple och päron

 • Innehåller gibberellinsyra som finns naturligt i växter
 • Korkrost orsakat av bl.a. frost kan minskas
 • Fruktsättningen i päron kan optimeras

Användningsområde

Mot korkrostbildning i odlingar av äpple.
För skalförbättring i odlingar av äpple.
För förbättrad fruktsättning i odlingar av päron.

Verkningssätt

Gibbereliner tas huvudsakligen upp av växten via de växtdelar som träffas vid behandlingstillfället och verkar lokalt i dessa växtdelar. Skalets elasticitet ökar eftersom celltillväxten stimuleras (morfologin i epidermis förändras hos den växande frukten), vilket resulterar i att effekt för förbättrad skalkvalitet med t ex mindre skador av korkrost kan uppnås. Vid användning av Novagib under blomningen i päron hämmas åldrandet av blomman och därmed gynnas och förbättras fruktsättningen.

Det är viktigt att tillgodose en god och jämn täckningsgrad med sprutvätska för att optimera effekten.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Gibberelliner – GA4/GA7 10 g/l

Formulering

Vattenlösligt koncentrat

Registreringsnummer

5679

Enclean

2022-01-16T10:42:04+01:00januari 16th, 2022|

Enclean

För kontroll av alger på byggnadsmaterial, på hårdgjorda ytor i grönområden, och på tak

 • Hög effekt
 • Snabbt resultat
 • Långvarig effekt
 • Utvunnet från växtriket
 • Lättanvänd – låg dos, liten vattenmängd, inget skum
 • Möjligt att använda de behandlade ytorna så fort produkten torkat
 • Biologisk nedbrytbar

Användningsområde

Mot alger (biocidprodukt PT02).

Verkningssätt

Enclean är kontaktverkande och verkar snabbt genom nedvissning av alger och andra gröna beläggningar. Enclean kan användas på de flesta byggnadsmaterial, trottoarer, marksten och plattor, stål, zink, aluminium, kakel, alla typer av tak (förutom halmtak), takpapp (bitumen), yttre trä, utemöbler, plast- eller glasväggar (utomhus) på växthus, stenar, icke gräsbeklädda idrottsbanor. 

Optimala förhållanden för behandling är torrt och soligt väder. Användning är möjlig hela året, behandla dock inte om det regnar (eller förväntas regna samma dag) eller om ytorna är frusna. Skölj inte av ytorna direkt efter behandling. Låt produkten verka i åtminstone några dagar. Om nedvissnade alger är kvar efter behandling, sopa eller spola bort dem med vatten. Upprepa behandlingen när nya fläckar av alger uppstår. Max 2 behandlingar per år. 

Allmän information

Verksam beståndsdel

Nonansyra 53,97 vikt-%

Formulering

Emulgerbart koncentrat

Registreringsnummer

5618

X-Change

2021-05-14T15:53:34+02:00maj 14th, 2021|

X-Change

För förbättring av vattenkvalitet

 • pH buffrande

 • Syraneutraliserande
 • Förbättrar upptag och spridning i plantorna

Verkningssätt

Förbättrar vattenkvaliteten i sprutvätskan vid lantbruks-, trädgårds- och skogssprutning.

X-change är ett vattenlösligt koncentrat som innehåller vattenstabiliserande, surgörande och hydroskopiska ämnen samt pH buffer (syra neutraliserande) och skumdämpare för att förbättra vattenkvaliteten. Den hydroskopiska effekten förbättrar spridning på bladytan samt upptag i plantan.

X-change kan användas med alla växtskyddsmedel och i alla grödor där det är nödvändigt/önskvärt att förbättra vattenkvaliteten.

De katjoner som finns i vattnet neutraliseras av X-change så att vattenkvaliteten förbättras. Katjoner som påverkas är kalciumjoner, magnesiumjoner och järnjoner X-change påverkar även vattnets pH. När X-change tillsätts så sänks pH ner till runt 5,0.

Även vattnets hårdhetsgrader påverkas; när X-change tillsätts blir vattnet mjukare.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Diethylene glycol 1–10 % Polyacrylate 1–10 % Phosphate ester 1–10 %

Formulering

Vattenlösligt koncentrat

Sluxx HP

2022-01-16T10:45:31+01:00januari 16th, 2022|

Sluxx HP

Högeffektivt medel mot alla typer av sniglar

 • Formulerad som pellets vilket ger en mycket bra spridning och täckning
 • Sluxx HP har god regnfasthet, upp till 6 veckor
 • Justerbar dos efter mängden sniglar

Användningsområde

Mot sniglar.

Verkningssätt

Järn(III)fosfat påverkar cellerna i magen och matsmältningsorganet. Födointaget stoppas omedelbart efter att snigeln fått i sig Sluxx HP.

Den aktiva substansen, järn(III)fosfat är väl dokumenterad och förekommer naturligt i jorden. Den är säker för människor, djur, predatorer och det vilda. 

Sluxx HP är ett svårlöst granulat med mycket god effekt mot alla typer av sniglar. Formuleringen av Sluxx HP i pelletsform ger en god möjlighet till jämn spridning och god täckning med handelsgödselspridare, pendelspridare och radspridare.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Järn-III-fosfat 2,97 vikt-%

Formulering

RB-Bruksfärdigt bete

Registreringsnummer

4893

Rozol Pro

2021-05-14T15:44:21+02:00maj 14th, 2021|

Rozol Pro

Mot råttor och möss

Rozol Block Pro

 • Smakligt bete som bättre tål fukt och har lång hållbarhet inom- och utomhus

 • Väderoberoende bete

 • Lätta för råttor och möss att gnaga på
 • Möglar inte, bra lösning i fuktiga miljöer

Rozol Wheat’Tech Pro

 • Behandlade vetekorn
 • Extra bra val vid tillgång till annan föda t ex. vid stall och spannmålssilos
 • Tål hög omgivningstemperatur, t ex. i betesstation placerad på en solig plats

Användningsområde

Mot råttor och möss.

Verkningssätt

Rozol Pro innehåller klorfacinon, en antikoagulerande substans som verkar genom att reducera blodets förmåga att koagulera. Rozol Pro har utmärkt smaklighet för både råttor och möss och konsumerar av utlagt bete. Betet innehåller även ett bittermedel, Bitrex, för att minska risken för oavsiktlig förtäring för människor, utan att minska smakligheten för råttor och möss.

Länk – Tillstånd – Arbetsmiljöverket

En praktisk guide för ansvarsfull användning av bete mot råttor och möss

 • Fakta om råttor och möss
 • Förebyggande åtgärder mot råttor och möss
 • Synliga problem och lämpliga åtgärder
 • Vem får använda medel mot råttor och möss?
 • Utplaceringsförslag av betningsstationer

Länk till guide

Allmän information

Verksam beståndsdel

0.005% Klorofacinon (50 mg/kg)

Formulering

RB – Bruksfärdigt bete

Reg.nr. Rozol Block Pro

5409

Reg.nr. Rozol Wheat’Tech Pro

5412

pH-Opti

2021-12-25T18:13:58+01:00december 25th, 2021|

pH-Opti

Vattenkvalitetshöjare

 • Ger mjukare vatten och sänker pH-värdet

 • Säkerställer maximal effekt av växtskyddsinsatsen
 • Doseringen anpassas till den enskilda vattenkvaliteten

Användningsområde

Kvalitetshöjare av vatten till växtskyddsmedel.

Verkningssätt

pH-Opti är en vattenkvalitetshöjare. Den sänker pH i sprutvätskan och neutraliserar bikarbonaterna i vattnet. 

pH-Opti är en pH-sänkare som genom sin surgörande verkan säkrar effekten av många preparat som inte är stabila och bryts ned vid högt pH. Några exempel är: 

Glyfosat, MCPA, 2-4 D, fenmedifam, pyretroider och Dim’s.

pH-Opti neutraliserar kalcium och magnesiumjoner vid hårt vatten. Många preparat är negativt laddade och bildar olösliga komplexa bindningar tillsammans med kalcium och magnesiumjoner i sprutvätskan, vilket resulterar i minskad effekt av den aktiva substansen. 

pH-Opti eliminerar de faktorer i vattnet som begränsar effekterna av bekämpningsmedel och gödselmedel samt ger maximalt upptag och effektivitet under svåra förhållanden (hårt vatten och/eller högt pH, etc.).

Allmän information

Verksam beståndsdel

Monocarbamide Dihydrogene Sulfate 80 vikt-%

Formulering

Vattenlösligt koncentrat (SL)

NA Avdunstningsskydd

2021-12-23T13:25:11+01:00december 23rd, 2021|

NA Avdunstningsskydd

Ger bra skydd mot uttorkning vid plantering, sommartorka och vinterskador

 • Förbättrar vidhäftning och regnfasthet vid sprutning med kontaktverkande växtskyddsmedel

Användningsområde

Mot avdunstning och uttorkning av växter och grönytor.

Verkningssätt

Medlet ger en klar och genomskinlig hinna som hindrar vattenmolekyler att passera, medan syre och koldioxid med lätthet kan passera.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Styren-butadien polymer 480 g/l Innehåller även alkoholetoxylat 1–10 %

GroPlan A+

2021-05-14T15:25:47+02:00maj 14th, 2021|

GroPlan A+

Stabil och högpresterande oorganisk bladgödslingsformulering, samformulerad med Pyro Glutamic Acid (PGA) och Di-Methyl Sulphone

 • Högre proteinhalt och proteininnehåll

 • Högre tusenkornvikt
 • Högre fröskörd och oljehalt

Allmän information

Verksam beståndsdel

11,8–6,1–6,2 NPK-gödsellösning med mikronäringsämnen för bladapplicering

Formulering

Oorganisk bladgödslingsformulering

Fazor

2021-12-22T16:29:12+01:00december 22nd, 2021|

Fazor

Fazor är ett groningshämmande medel som får användas i kepalök

 • Förhindrar eller minskar groningen av lök som ska långtidslagras

Användningsområde

För groningshämmande behandling av kepalök.

Verkningssätt

Fazor tas upp via lökbladen och transporteras systemiskt ned till löken.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Maleinhydrazid (kaliumsalt)
80,4 vikt-%

Formulering

Vattendispergerbart granulat (WG)

Registreringsnummer

4683

Silwet Gold

2021-12-24T20:17:25+01:00december 24th, 2021|

Silwet Gold

Nonjoniskt supervätmedel

 • Supervätmedel med bästa spridningsförmåga

 • Dämpar skumbildning i spruttanken
 • Förbättrar regnfastheten

Användningsområde

Vätmedel för ogräsmedel, svamp­medel, insektsmedel, spinn- och kvalster­medel samt mikronäring.

Verkningssätt

Silikonbaserat vätmedel som avlägsnar ytspänningen från vattenlösningar.

Silwet Gold avlägsnar ytspänningen från vattenlösningar märkbart bättre än de traditionella vätmedlen. Silwet Gold gör så att vätskan utbreder sig på växtytan och sprider sig till ställen som normalt är svårbehandlade t ex blad som håller på att öppna sig och blomställningar. Den förbättrade utbredningsjämnheten möjliggör också användningen av en mindre vattenmängd. Regnbeständigheten förbättras, då preparatet sprids jämnt på växtens yta och torkar snabbare. 

Allmän information

Verksam beståndsdel

Silikonbaserat vätmedel

Formulering

Silikonbaserat vätmedel

Till toppen