Difcor 250 EC

2023-12-04T17:04:38+01:00december 4th, 2023|

Difcor 250 EC

Fungicid som har effekt mot flera olika svampsjukdomar som t ex svartfläcksjuka (Alternaria) och bomullsmögel

 • Användning i sockerbetor och raps
 • Stabil partner för användning i en strategi

Användningsområde

Mot rost i odlingar av sockerbeta och foderbeta.
Mot bomullsmögel och svartfläcksjuka i odlingar av raps och rybs.

Verkningssätt

Difcor 250 EC är en systemisk fungicid som innehåller difenokonazol. Den aktiva substansen absorberas snabbt av växten och sprider sig i de delar av växten som träffats av sprutvätskan (lokalsystemisk).

Allmän information

Verksam beståndsdel

Difenokonazol 250 g/l (23,6 vikt-%)

Formulering

Emulgerbart koncentrat

Registreringsnummer

4966

Sporax

2023-11-28T10:11:09+01:00november 28th, 2023|

Sporax logo

Sporax

Sporax är ett svampmedel som används mot bladmögel i potatis

 • Systemisk och antisporulerande effekt
 • Flexibel användning gällande strategi i behandlingsprogrammet
 • Används när bladmögeltrycket är högt

Användningsområde

Mot potatisbladmögel i odlingar av potatis

Verkningssätt

Sporax är ett svampmedel mot potatisbladmögel innehållande propamokarb.

Propamokarb verkar systemiskt och ska användas förebyggande, innan symptom på angrepp kan ses, även om produkten har en kurativ effekt.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Propamokarb (hydroklorid) 722 g/l (66,78 vikt-%)

Formulering

Lösligt koncentrat (SL)

Registreringsnummer

5858

Patel 300 EC

2023-11-28T09:07:27+01:00november 28th, 2023|

Patel

Patel 300 EC

Patel 300 EC är ett svampmedel för användning i vete, korn, råg, rågvete, havre samt raps och rybs

 • Från bladslidorna förlängs till avslutad blom
 • Både förebyggande och kurativ effekt
 • Flexibel användning gällande behandlingsstrategi och behandlingstidpunkt

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av vete, korn, råg, rågvete och havre.
Mot bomullsmögel och svartfläcksjuka i raps och rybs.

Verkningssätt

Patel 300 EC är ett systemiskt svampmedel med både förebyggande och kurativ verkan mot ett flertal svampsjukdomar i stråsäd och oljeväxter. Den aktiva substansen protiokonazol tillhör gruppen triazoler som hämmar tillväxten av den patogena svampens cellmembran.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Protiokonazol 300 g/l (24,04 vikt-%)

Formulering

Emulgerbart koncentrat (EC)

Registreringsnummer

5672

Zenby

2023-11-28T10:33:12+01:00november 28th, 2023|

Zenby

Zenby

Mot bomullsmögel i odlingar av raps och rybs

 • Ny högeffektiv aktiv substans mot bomullsmögel
 • Flexibel molekylstruktur
 • Flexibel i användning

Användningsområde

Mot bomullsmögel i odlingar av raps och rybs.

Verkningssätt

Zenby innehåller isofetamid som verkar på hyfen/mycelium och på sporer av Sclerotinia. 

Zenby är ett lokalsystemiskt svamppreparat med translaminär effekt. Isofetamid tillhör en ny kemisk grupp, fenyloxoetyl tiofen amid, inom SDHI gruppen (FRAC grupp 7).

För bästa resultat, ska behandling ske förebyggande innan infektion uppkommer, bekämpningen bestäms efter en bedömning av riskfaktorer för smitta. Behovet beror på väderförhållanden och sjukdomstrycket.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Isofetamid 400 g/l (36,4 vikt-%)

Formulering

Suspensions koncentrat (SC)

Registreringsnummer

5705

Pomax

2023-11-28T09:16:49+01:00november 28th, 2023|

Pomax

Pomax

Mot lagringssjukdomar i äpple och päron

 • Bred effekt mot flera olika lagringssjukdomar som t ex Gloeosporium spp. och gråmögel 
 • Kort karenstid
 • Flera verkningsmekanismer optimerar effekten

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av äpple och päron.

Verkningssätt

Pomax består av 2 aktiva substanser pyrimetanil och fludioxonil, vilka verkar på olika sätt. Pyrimetanil är kontaktverkande samt har även en translaminär verkan och påverkar svampen genom att hämma myceltillväxten kurativt.

Fludioxonil är kontaktverkande och binds mycket hårt till växtens yta. Både spor- och myceltillväxt hämmas förebyggande.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Pyrimetanil 336 g/l (30 vikt-%), Fludioxonil 133 g/l (12 vikt-%)

Formulering

Suspensionskoncentrat (SC)

Registreringsnummer

5640

Protendo 300 EC

2023-11-28T09:48:21+01:00november 28th, 2023|

Protendo

Protendo 300 EC

Protendo 300 EC är ett svampmedel för användning i vete, korn, råg, rågvete, havre samt raps och rybs

 • Från bladslidorna förlängs till avslutad blom
 • Både förebyggande och kurativ effekt
 • Flexibel användning gällande behandlingsstrategi och behandlingstidpunkt

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av vete, korn, råg, rågvete och havre.
Mot bomullsmögel och svartfläcksjuka i raps och rybs.

Verkningssätt

Protendo 300 EC är ett systemiskt svampmedel med både förebyggande och kurativ verkan mot ett flertal svampsjukdomar i stråsäd och oljeväxter. Den aktiva substansen protiokonazol tillhör gruppen triazoler som hämmar tillväxten av den patogena svampens cellmembran.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Protiokonazol 300 g/l (24,04 vikt-%)

Formulering

Emulgerbart koncentrat (EC)

Registreringsnummer

5615

Vitisan

2024-02-26T12:44:31+01:00februari 26th, 2024|

VitiSan

Vitisan

Kaliumbikarbonat med effekt på skorv i äpple och päron

 • Får användas flera gånger – upp till 6 gånger
 • Ingen karenstid
 • Skonsam för nyttoinsekter
 • Kaliumbikarbonat får användas i ekologisk odling

Användningsområde

Mot skorv i odlingar av äpple och päron på friland.

Verkningssätt

VitiSan är en kontaktverkande fungicid som har kurativ effekt mot skorv i äpple och päron.

Kaliumbikarbonat verkar på flera sätt mot svampen vilket minskar risken för resistens. VitiSan påverkar pH-värdet på bladytan som hämmar svampens tillväxt och även osmotiska trycket och balansen av joner i svampens cellstruktur påverkas. Sporerna och hyferna hos svampen brister, torkar ut och oskadliggörs.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Kaliumvätekarbonat 990 g/kg (99 vikt-%)

Formulering

Vattenlösligt pulver

Registreringsnummer

5731

Upstream

2023-11-28T10:17:20+01:00november 28th, 2023|

Upstream

Upstream

Mot mjöldagg i stråsäd från bladslidorna förlängs till hela axet ur holk

 • Stoppar mjöldagg snabbt med långtidseffekt

 • Kurativ effekt
 • Nytt verkningssätt

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn.

Verkningssätt

Upstream verkar lokalsystemiskt och translaminärt i växten. Den bästa effekten är vid en förebyggande behandling, men Upstream har också god stoppverkan vid behandling av synligt angrepp.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Cyflufenamid 52,4 g/l (5 vikt-%)

Formulering

EW (olja, emulsion i vatten).

Registreringsnummer

4897

Property 180 SC

2023-11-28T09:45:55+01:00november 28th, 2023|

Property 180 SC

Property 180 SC

Mot svampangrepp i stråsäd

 • Ny aktiv substans mot mjöldagg

 • Långtidseffekt mot mjöldagg
 • Produkten fördelas aktivt i beståndet genom gasverkan

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn

Verkningssätt

Property 180 SC hämmar tillväxten av mjöldaggssvampens hyfer. Den har även en viss gasverkande effekt på själva svampen. Property 180 SC har en förebyggande effekt mot mjöldaggssvampen samt även en viss kurerande effekt. För att uppnå den bästa effekten mot mjöldaggssvampen bör Property 180 SC användas preventivt (förebyggande).

Allmän information

Verksam beståndsdel

Pyriofenon 180 g/l (16,8 vikt-%)

Formulering

Suspensionskoncentrat (SC)

Registreringsnummer

5339

Prolectus

2023-11-28T09:41:22+01:00november 28th, 2023|

Prolectus

Prolectus

Mot gråmögel i flera grönsakskulturer och jordgubbar i växthus

 • Både förebyggande- och kurativ effekt
 • Kort karenstid

Användningsområde

Mot svampangrepp i växthusodlingar av tomat, aubergine, paprika, gurkväxter med ätligt skal och jordgubbar. 

Verkningssätt

Kontaktverkande och translaminar verkan.

Prolectus är ett svampmedel mot gråmögel (Botrytis cinerea) i växthusodlingar (inkluderar ej tunnelodling) av gurkväxter med ätligt skal, tomater, paprika, aubergine och jordgubbar. Medlet har både förebyggande och kurativ aktivitet. Eftersom Prolectus även har en translaminär verkan och kan penetrera genom ett blad kan även mycel och sporer som sitter på undersidan nås. Prolectus angriper gråmögelsvampen genom att hämma svampens grodd- och myceltillväxt och har även vissa antisporulerande egenskaper. Prolectus ska användas i behandlingsprogram tillsammans med andra gråmögelmedel med annorlunda verkningsmekanism.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Fenpyrazamin 500 g/kg (50 vikt-%)

Formulering

Vattendispergerbart granulat

Registreringsnummer

5185

Till toppen