Pomax

2021-05-19T15:12:53+02:00maj 19th, 2021|

Pomax

Mot lagringssjukdomar i äpple och päron

 • Bred effekt mot flera olika lagringssjukdomar som t ex. Gloeosporium spp. och gråmögel
 • Kort karenstid
 • Flera verkningsmekanismer optimerar effekten

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av äpple och päron.

Verkningssätt

Pomax består av två aktiva substanser pyrimetanil och fludioxonil, vilka verkar på olika sätt. Pyrimetanil är kontaktverkande samt har även en translaminar verkan och påverkar svampen genom att hämma myceltillväxten kurativt.

Fludioxonil är kontaktverkande och binds mycket hårt till växtens yta. Både spor- och myceltillväxt hämmas förebyggande.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Pyrimetanil 336 g/l.
Fludioxonil 133 g/l

Formulering

Registreringsnummer

5640

Protendo 300 EC

2021-05-19T15:17:43+02:00maj 19th, 2021|

Protendo 300 EC

Protendo är ett svampmedel för användning i vete, korn, råg, rågvete, havre samt raps och rybs

 • Från begynnande stråskjutning till avslutad blom
 • Både förebyggande och kurativ effekt
 • Flexibel användning gällande behandlingsstrategi och behandlingstidpunkt

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av vete, korn, råg, rågvete och havre.
Mot bomullsmögel och svartfläcksjuka i raps och rybs.

Verkningssätt

Protendo är ett systemiskt svampmedel med både förebyggande och kurativ verkan mot ett flertal svampsjukdomar i stråsäd och oljeväxter. Den aktiva substansen protiokonazol tillhör gruppen triazoler som hämmar tillväxten av den patogena svampens cellmembran.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Protiokonazol 300 g/l

Formulering

Emulgerbart koncentrat (EC)

Registreringsnummer

5615

Vitisan

2021-05-14T15:52:57+02:00maj 14th, 2021|

Vitisan

Kaliumbikarbonat med effekt på skorv i äpple och päron

 • Får användas flera gånger – upp till 6 gånger

 • Ingen karenstid
 • Skonsam för nyttoinsekter
 • Kaliumbikarbonat får användas i ekologisk odling

Användningsområde

Mot skorv i odlingar av äpple och päron på friland.

Verkningssätt

VitiSan är en kontaktverkande fungicid som har kurativ effekt mot skorv i äpple och päron.

Kaliumbikarbonat verkar på flera sätt mot svampen vilket minskar risken för resistens. VitiSan påverkar pH-värdet på bladytan som hämmar svampens tillväxt och även osmotiska trycket och balansen av joner i svampens cellstruktur påverkas. Sporerna och hyferna hos svampen brister, torkar ut och oskadliggörs.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Kaliumvätekarbonat 99,49 vikt-% (kaliumbikarbonat)

Formulering

Vattenlösligt pulver

Registreringsnummer

5480

Upstream

2021-05-14T15:52:23+02:00maj 14th, 2021|

Upstream

Mot mjöldagg i stråsäd från bestockningsstadiet till hela axet ur holk

 • Stoppar mjöldagg snabbt med långtidseffekt

 • Kurativ effekt
 • Nytt verkningssätt

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn.

Verkningssätt

Upstream verkar lokalsystemiskt och translaminärt i växten. Den bästa effekten är vid en förebyggande behandling, men Upstream har också god stoppverkan vid behandling av synligt angrepp. Med en högre dos förlängs effekten.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Cyflufenamid 50 g/kg

Formulering

EW (olja, emulsion i vatten).

Registreringsnummer

4897

Topsin WG

2021-05-14T15:51:44+02:00maj 14th, 2021|

Topsin WG

Topsin är ett svampmedel i höstsäd och prydnadsväxter

 • Bredverkande, systemiskt svampmedel

 • Både förebyggande och kurativ effekt

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av höstvete, råg och höstkorn.
Mot svampangrepp i odlingar av prydnadsväxter.

Verkningssätt

Topsin är ett brett verkande systemiskt medel med såväl förebyggande som kurativ effekt mot ett flertal svampsjukdomar. Genom att Topsin har systemisk verkan är alla växtens delar skyddade efterhand som tillväxt sker.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Tiofanatmetyl 700 g/kg

Formulering

Vattendispergerbart granulat

Registreringsnummer

4888

Syllit 544 SC

2021-05-14T15:50:46+02:00maj 14th, 2021|

Syllit 544 SC

Mot svampsjukdomar i äpple, päron och körsbär

 • Förebyggande och kurativt mot skorv på äpple och päron

 • Används med fördel vid de tidigaste skorvbehandlingarna på grön spets
 • Förebyggande mot bladfläcksjuka i körsbär

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av äpple, päron och körsbär. 

Verkningssätt

Syllit 544 SC är en flytande formulering som innehåller den välkända verksamma beståndsdelen dodin, med mycket god effekt mot äpple- och päronskorv samt bladfläcksjuka på körsbär. Syllit är lokalsystemiskt och fungerar både vid förebyggande behandling och kurativt vid infektionens början.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Dodine 544 g/l

Formulering

Suspensionskoncentrat (SC)

Registreringsnummer

5216

Proplant

2021-05-14T15:39:44+02:00maj 14th, 2021|

Proplant

Svampmedel mot förökningssvampar och bladmögel

 • Effektivt, systemiskt medel mot jordburna skadesvampar och bladmögel

 • Vid sådd, stickning och omplantering

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av prydnadsväxter, tomat och gurka i växthus.
Mot svampangrepp i odlingar av sallat på friland och i växthus.

Verkningssätt

Proplant är ett systemiskt svampmedel mot jordburna skadesvampar som t ex. Pythium och Phytophtora. Proplant upptas huvudsakligen via plantornas rötter.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Propamokarb (HCl) 723,9 g/l

Formulering

Lösligt koncentrat

Registreringsnummer

4655

Property 180 SC

2021-05-14T15:39:15+02:00maj 14th, 2021|

Property 180 SC

Mot svampangrepp i stråsäd

 • Ny aktiv substans mot mjöldagg

 • Långtidseffekt mot mjöldagg
 • Produkten fördelas aktivt i beståndet genom gasverkan

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn.

Verkningssätt

Property 180 SC hämmar tillväxten av mjöldaggssvampens hyfer. Den har även en viss gasverkande effekt på själva svampen. Property har en förebyggande effekt mot mjöldaggssvampen samt även en viss kurerande effekt. För att uppnå den bästa effekten mot mjöldaggssvampen bör Property 180 SC användas preventivt.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Pyriofenon 180 g/l

Formulering

Suspensionskoncentrat (SC)

Registreringsnummer

5339

Prolectus

2021-05-14T15:38:20+02:00maj 14th, 2021|

Prolectus

Mot gråmögel i grönsaker och jordgubbar i växthus

 • Både förebyggande- och kurativ effekt
 • Kort karenstid

Användningsområde

Mot svampangrepp i växthusodlingar av tomat, aubergine, paprika, gurkväxter med ätligt skal och jordgubbar. 

Verkningssätt

Kontaktverkande och translaminar verkan.

Prolectus är ett svampmedel mot gråmögel (Botrytis cinerea) i växthusodlingar (inkluderar ej tunnelodling) av gurkväxter med ätligt skal, tomater, paprika, aubergine och jordgubbar. Medlet har både förebyggande, kurativ och translaminar aktivitet.

Prolectus angriper gråmögelsvampen genom att hämma svampens grodd- och mycelietillväxt och har även vissa anti-sporulerande egenskaper. Prolectus ska användas i behandlingsprogram tillsammans med andra gråmögelmedel med annorlunda verkningsmekanism.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Fenpyrazamin 500 g/kg

Formulering

Vattendispergerbart granulat

Registreringsnummer

5185

Frupica SC

2021-05-14T15:23:32+02:00maj 14th, 2021|

Frupica SC

Bredverkande svampmedel till jordgubbar

 • Effektivt gråmögelmedel med god sidoeffekt mot mjöldagg och svartfläcksjuka

 • Både kontaktverkande- och translaminar effekt

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av jordgubbar på friland. 

Verkningssätt

Den verksamma beståndsdelen i Frupica SC, mepanipyrim, tillhör den kemiska gruppen anilinopyrimidiner, med mycket god effekt mot gråmögel i jordgubbar. Frupica SC har dessutom en god effekt mot mjöldagg och svartfläcksjuka vid användning i den högre rekommenderade dosen.

Frupica är kontaktverkande och har även translaminar verkan (god inträngning i plantan). Detta innebär att Frupica både har en förebyggande samt även en viss kurativ effekt mot gråmögelsvampen.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Mepanipyrim 440 g/l

Formulering

Suspensionskoncentrat

Registreringsnummer

4781

Till toppen