Patel 300 EC

2022-03-29T17:40:04+02:00mars 29th, 2022|

Patel 300 EC

Patel 300 EC är ett svampmedel för användning i vete, korn, råg, rågvete, havre samt raps och rybs

 • Från bladslidorna förlängs till avslutad blom
 • Både förebyggande och kurativ effekt
 • Flexibel användning gällande behandlingsstrategi och behandlingstidpunkt

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av vete, korn, råg, rågvete och havre.
Mot bomullsmögel och svartfläcksjuka i raps och rybs.

Verkningssätt

Patel 300 EC är ett systemiskt svampmedel med både förebyggande och kurativ verkan mot ett flertal svampsjukdomar i stråsäd och oljeväxter. Den aktiva substansen protiokonazol tillhör gruppen triazoler som hämmar tillväxten av den patogena svampens cellmembran.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Protiokonazol 300 g/l

Formulering

Emulgerbart koncentrat (EC)

Registreringsnummer

5672

Zenby

2022-01-16T10:47:26+01:00januari 16th, 2022|

Zenby

Mot bomullsmögel i odlingar av raps och rybs

 • Ny högeffektiv aktiv substans mot bomullsmögel
 • Flexibel molekylstruktur
 • Flexibel i användning

Användningsområde

Mot bomullsmögel i odlingar av raps och rybs.

Verkningssätt

Zenby är ett lokalsystemiskt svamppreparat med translaminär effekt. Isofetamid tillhör en ny kemisk grupp, fenyl-oxo-etyl tiofen amid, inom SDHI gruppen (FRAC grupp 7).

Allmän information

Verksam beståndsdel

Isofetamid 400 g/l

Formulering

Suspensions koncentrat (SC)

Registreringsnummer

5705

Pomax

2021-12-25T18:15:32+01:00december 25th, 2021|

Pomax

Mot lagringssjukdomar i äpple och päron

 • Bred effekt mot flera olika lagringssjukdomar som t ex Gloeosporium spp. och gråmögel 
 • Kort karenstid
 • Flera verkningsmekanismer optimerar effekten 

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av äpple och päron.

Verkningssätt

Pomax består av 2 aktiva substanser pyrimetanil och fludioxonil, vilka verkar på olika sätt. Pyrimetanil är kontaktverkande samt har även en translaminär verkan och påverkar svampen genom att hämma myceltillväxten kurativt.

Fludioxonil är kontaktverkande och binds mycket hårt till växtens yta. Både spor- och myceltillväxt hämmas förebyggande. 

Allmän information

Verksam beståndsdel

Pyrimetanil 336 g/l.
Fludioxonil 133 g/l

Formulering

Suspensionskoncentrat (SC)

Registreringsnummer

5640

Protendo 300 EC

2021-12-24T19:33:38+01:00december 24th, 2021|

Protendo 300 EC

Protendo 300 EC är ett svampmedel för användning i vete, korn, råg, rågvete, havre samt raps och rybs

 • Från bladslidorna förlängs till avslutad blom
 • Både förebyggande och kurativ effekt
 • Flexibel användning gällande behandlingsstrategi och behandlingstidpunkt

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av vete, korn, råg, rågvete och havre.
Mot bomullsmögel och svartfläcksjuka i raps och rybs.

Verkningssätt

Protendo 300 EC är ett systemiskt svampmedel med både förebyggande och kurativ verkan mot ett flertal svampsjukdomar i stråsäd och oljeväxter. Den aktiva substansen protiokonazol tillhör gruppen triazoler som hämmar tillväxten av den patogena svampens cellmembran.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Protiokonazol 300 g/l

Formulering

Emulgerbart koncentrat (EC)

Registreringsnummer

5615

Vitisan

2021-12-24T21:04:37+01:00december 24th, 2021|

Vitisan

Kaliumbikarbonat med effekt på skorv i äpple och päron

 • Får användas flera gånger – upp till 6 gånger
 • Ingen karenstid
 • Skonsam för nyttoinsekter
 • Kaliumbikarbonat får användas i ekologisk odling

Användningsområde

Mot skorv i odlingar av äpple och päron på friland.

Verkningssätt

VitiSan är en kontaktverkande fungicid som har kurativ effekt mot skorv i äpple och päron.

Kaliumbikarbonat verkar på flera sätt mot svampen vilket minskar risken för resistens. VitiSan påverkar pH-värdet på bladytan som hämmar svampens tillväxt och även osmotiska trycket och balansen av joner i svampens cellstruktur påverkas. Sporerna och hyferna hos svampen brister, torkar ut och oskadliggörs.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Kaliumvätekarbonat 99,49 vikt-% (kaliumbikarbonat)

Formulering

Vattenlösligt pulver

Registreringsnummer

5480

Upstream

2022-01-12T15:18:17+01:00januari 12th, 2022|

Upstream

Mot mjöldagg i stråsäd från bestockningsstadiet till hela axet ur holk

 • Stoppar mjöldagg snabbt med långtidseffekt

 • Kurativ effekt
 • Nytt verkningssätt

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn.

Verkningssätt

Upstream verkar lokalsystemiskt och translaminärt i växten. Den bästa effekten är vid en förebyggande behandling, men Upstream har också god stoppverkan vid behandling av synligt angrepp. Med en högre dos förlängs effekten.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Cyflufenamid 52,4 g/l

Formulering

EW (olja, emulsion i vatten).

Registreringsnummer

4897

Syllit 544 SC

2021-12-24T20:28:37+01:00december 24th, 2021|

Syllit 544 SC

Mot svampsjukdomar i äpple, päron och körsbär

 • Förebyggande och kurativt mot skorv på äpple och päron
 • Används med fördel vid de tidigaste skorvbehandlingarna på grön spets
 • Förebyggande mot bladfläcksjuka i körsbär

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av äpple, päron och körsbär. 

Verkningssätt

Syllit 544 SC är en flytande formulering som innehåller den välkända verksamma beståndsdelen dodin, med mycket god effekt mot äpple- och päronskorv samt bladfläcksjuka på körsbär. Syllit 544 SC är lokalsystemiskt och fungerar både vid förebyggande behandling och kurativt vid infektionens början.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Dodine 544 g/l

Formulering

Suspensionskoncentrat (SC)

Registreringsnummer

5216

Proplant

2022-01-12T15:17:05+01:00januari 12th, 2022|

Proplant

Svampmedel mot förökningssvampar och bladmögel

 • Effektivt, systemiskt medel mot jordburna skadesvampar och bladmögel

 • Vid sådd, stickning och omplantering

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av prydnadsväxter, tomat och gurka i växthus.
Mot svampangrepp i odlingar av sallat på friland och i växthus.

Verkningssätt

Proplant är ett systemiskt svampmedel mot jordburna skadesvampar som t ex Pythium och Phytophthora. Proplant upptas huvudsakligen via plantornas rötter. 

Allmän information

Verksam beståndsdel

Propamokarb (hydroklorid) 723,9 g/l

Formulering

Lösligt koncentrat

Registreringsnummer

4655

Property 180 SC

2021-12-24T17:43:20+01:00december 24th, 2021|

Property 180 SC

Mot svampangrepp i stråsäd

 • Ny aktiv substans mot mjöldagg

 • Långtidseffekt mot mjöldagg
 • Produkten fördelas aktivt i beståndet genom gasverkan

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete, havre och korn.

Verkningssätt

Property 180 SC hämmar tillväxten av mjöldaggssvampens hyfer. Den har även en viss gasverkande effekt på själva svampen. Property 180 SC har en förebyggande effekt mot mjöldaggssvampen samt även en viss kurerande effekt. För att uppnå den bästa effekten mot mjöldaggssvampen bör Property 180 SC användas preventivt (förebyggande).

Allmän information

Verksam beståndsdel

Pyriofenon 180 g/l

Formulering

Suspensionskoncentrat (SC)

Registreringsnummer

5339

Prolectus

2021-12-24T17:36:56+01:00december 24th, 2021|

Prolectus

Mot gråmögel i flera grönsakskulturer och jordgubbar i växthus

 • Både förebyggande- och kurativ effekt
 • Kort karenstid

Användningsområde

Mot svampangrepp i växthusodlingar av tomat, aubergine, paprika, gurkväxter med ätligt skal och jordgubbar. 

Verkningssätt

Kontaktverkande och translaminar verkan.

Prolectus är ett svampmedel mot gråmögel (Botrytis cinerea) i växthusodlingar (inkluderar ej tunnelodling) av gurkväxter med ätligt skal, tomater, paprika, aubergine och jordgubbar. Medlet har både förebyggande och kurativ aktivitet. Eftersom Prolectus även har en translaminär verkan och kan penetrera genom ett blad kan även mycel och sporer som sitter på undersidan nås.

Prolectus angriper gråmögelsvampen genom att hämma svampens grodd- och myceltillväxt och har även vissa antisporulerande egenskaper. Prolectus ska användas i behandlingsprogram tillsammans med andra gråmögelmedel med annorlunda verkningsmekanism.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Fenpyrazamin 500 g/kg

Formulering

Vattendispergerbart granulat

Registreringsnummer

5185

Till toppen