Kudos

2022-01-16T10:41:21+01:00januari 16th, 2022|

Kudos

Reducerar skottillväxten på äppelträd

  • Ökar ljusinsläppet i träden
  • Frostkänsligheten minskar i trädens tillväxtpunkter
  • Fruktsättningen gynnas och kartfall minskar

Användningsområde

Mot tillväxt av skott på äppelträd.

Kudos är en tillväxtreglerare som reducerar skottillväxten i äppelodlingar.

Upptaget av prohexadion sker genom växtens gröna delar t ex bladen och transporteras sedan i växten via xylemet till växtens tillväxtpunkter.

Gibberellinbiosyntesen hämmas så att skottillväxten reduceras genom att internoderna förkortas. Med en minskad skottillväxt förbättras luftcirkulationen och ljusinsläppet optimeras i trädens krona.

Prohexadion hämmar även etylensyntesen. Naturligt ökar etylenhalten i växter då de utsätts för stress t ex vid frost, vilket ofta resulterar i ökat kartfall hos äpple. Eftersom prohexadion minskar etylenhalten kan risken för kartfall reduceras då Kudos används i samband med frost i äpple.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Prohexadionkalcium 10,0 vikt-% (100 g/kg)

Formulering

Vattendispergerbart granulat (WG)

Registreringsnummer

5659

Moxa

2022-01-12T15:16:13+01:00januari 12th, 2022|

Moxa

Moxa är en tillväxtregulator i stråsäd och i gräsfrö för utsäde

  • Minskar risken för liggsäd
  • Möjliggör att skörden kan säkerställas
  • Stärker strået så att pollinering av gräs till utsäde underlättas

Användningsområde

För stråförkortning i odlingar av vete, rågvete, råg, korn och havre.
För stråförkortning i odlingar av gräsfrö för utsäde.

Verkningssätt

Moxa är ett emulgerbart koncentrat (EC) som innehåller 250 g/l trinexapak. Det är en tillväxtregulator som verkar stråförkortande, vilket ger mindre liggsädesbildning och hjälper därmed till att säkerställa skörden. Produkten får användas i alla typer av vete (inkl. durumvete), korn, havre, råg, rågvete och i gräsfröodling. Moxa tas upp i blad och stam och transporteras till tillväxtpunkterna där den hämmar bildningen av gibberelinsyra. Detta påverkar celltillväxten med ett kortare och mer robust strå som följd.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Trinexapak (etylester) 250 g/l

Formulering

Emulsionskoncentrat (EC)

Registreringsnummer

5319

Dazide Enhance

2021-05-14T14:15:44+02:00maj 14th, 2021|

Dazide Enhance

För tillväxtreglering av prydnadsväxter i växthus

Allmän information

Verksam beståndsdel

850 g/kg (85,14 vikt-%) daminozid

Formulering

Vattenlösligt granulat (SG)

Registreringsnummer

5033

Alar 85 SG

2021-12-22T11:52:09+01:00december 22nd, 2021|

Alar 85 SG

Retarderingsmedel till prydnadsväxter i växthus

Lättarbetat retarderingsmedel för växthus
Säker effekt i flertalet blomsterkulturer

Användningsområde

För tillväxtreglering av prydnadsväxter i växthus.

Verkningssätt

Alar 85 SG är en vattenlöslig granulatformulering för tillväxtreglering av prydnadsväxter i växthus. Alar 85 SG sprutas på plantor i god växtkondition och reducerar internodlängden vilket innebär kompaktare och robustare plantor. 

Bladverket tenderar att bli grönare och plantorna får en bättre förmåga att motstå torka och transportstress. För­säljningsperioden för många planttyper kan därmed förlängas.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Daminozid 85,1 vikt-%

Formulering

Vattenlösligt granulat

Registreringsnummer

4329

Till toppen