Kudos

2021-05-14T15:27:17+02:00maj 14th, 2021|

Kudos

Mot tillväxt av skott på äppelträd

Kudos består av ett vattenlösligt granulat och är en tillväxtreglerare som reducerar skottillväxten i äppelodlingar. Den aktiva substansen, prohexadionkalcium hämmar gibberellinbiosyntesen så att skottillväxten reduceras genom att förkorta internoderna. Detta resulterar i bättre luftcirkulation och ljusinsläpp i kronan och mindre arbete med att beskära träden.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Prohexadionkalcium 10,0 vikt-% (100 g/kg)

Formulering

Vattendisperger-bart granulat (WG)

Registreringsnummer

5659

Moxa

2021-05-14T15:32:01+02:00maj 14th, 2021|

Moxa

Tillväxtregulator i stråsäd och i gräsfrö för utsäde

  • Minskar risken för liggsäd

  • Möjliggör att skörden kan säkerställas
  • Stärker strået så att pollinering av gräs till utsäde underlättas

Användningsområde

För stråförkortning i odlingar av vete, rågvete, råg, korn och havre.
För stråförkortning i odlingar av gräs för utsäde.

Verkningssätt

Moxa är ett emulsions-koncentrat som innehåller 250 g/l trinexapac-ethyl. Det är en tillväxtregulator som verkar stråförkortande, vilket ger mindre liggsädesbildning och hjälper därmed till att säkerställa skörden. Produkten får användas i alla typer av vete (inkl. durumvete), korn, havre, råg och i gräsfröodling. Moxa tas upp i blad och stam och transporteras till tillväxtpunkterna där den hämmar bildningen av gibberelinsyra. Detta påverkar celltillväxten med ett kortare och mer robust strå som följd.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Trinexapak 250 g/l

Formulering

Emulsionskoncentrat (EC)

Registreringsnummer

5319

Dazide Enhance

2021-05-14T14:15:44+02:00maj 14th, 2021|

Dazide Enhance

För tillväxtreglering av prydnadsväxter i växthus

Allmän information

Verksam beståndsdel

850 g/kg (85,14 vikt-%) daminozid

Formulering

Vattenlösligt granulat (SG)

Registreringsnummer

5033

Alar 85 SG

2021-05-14T14:05:24+02:00maj 14th, 2021|

Alar 85 SG

Retarderingsmedel till prydnadsväxter i växthus

Lättarbetat retarderingsmedel för växthus
Säker effekt i flertalet blomsterkulturer

Användningsområde

För tillväxtreglering av prydnadsväxter i växthus.

Verkningssätt

ALAR är en vattenlöslig granulatformulering för tillväxtreglering av prydnadsväxter i växthus. ALAR sprutas på plantor i god växtkondition och reducerar internodlängden vilket innebär kompaktare och robustare plantor.

Bladverket tenderar att bli grönare och plantorna får en bättre förmåga att motstå torka och transportstress. För­säljningsperioden för många planttyper kan därmed förlängas.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Daminozid 85,1 vikt-%

Formulering

Vattenlösligt granulat

Registreringsnummer

4329

Till toppen