Kudos

2023-11-28T08:26:16+01:00november 28th, 2023|

kudos

Kudos

Reducerar skottillväxten på äppelträd

  • Ökar ljusinsläppet i träden
  • Frostkänsligheten minskar i trädens tillväxtpunkter
  • Fruktsättningen gynnas och kartfall minskar

Användningsområde

Mot tillväxt av skott på äppelträd.

Verkningssätt

Kudos är en tillväxtreglerare som reducerar skottillväxten i äppelodlingar.

Upptaget av prohexadion sker genom växtens gröna delar t ex bladen och transporteras sedan i växten via xylemet till växtens tillväxtpunkter.

Gibberellinbiosyntesen hämmas så att skottillväxten reduceras genom att internoderna förkortas. Med en minskad skottillväxt förbättras luftcirkulationen och ljusinsläppet optimeras i trädens krona.

Prohexadion hämmar även etylensyntesen. Naturligt ökar etylenhalten i växter då de utsätts för stress t ex vid frost, vilket ofta resulterar i ökat kartfall hos äpple. Eftersom prohexadion minskar etylenhalten kan risken för kartfall reduceras då Kudos används i samband med frost i äpple.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Prohexadionkalcium 100 g/kg (10,0 vikt-%)

Formulering

Vattendispergerbart granulat (WG)

Registreringsnummer

5659

Moxa

2023-11-28T08:49:38+01:00november 28th, 2023|

Moxa

Moxa

Moxa är en tillväxtregulator i stråsäd och i gräsfrö för utsäde

  • Minskar risken för liggsäd
  • Möjliggör att skörden kan säkerställas
  • Stärker strået så att pollinering av gräs till utsäde underlättas

Användningsområde

För stråförkortning i odlingar av vete, rågvete, råg, korn och havre.
För stråförkortning i odlingar av gräsfrö för utsäde.

Verkningssätt

Moxa är ett emulgerbart koncentrat (EC) som innehåller
250 g/l trinexapak. Det är en tillväxtregulator som verkar stråförkortande, vilket ger mindre liggsädesbildning och hjälper därmed till att säkerställa skörden. Produkten får användas i alla typer av vete (inkl. durumvete), korn, havre, råg, rågvete och gräsfröodling. Moxa tas upp i både blad och stam, transporteras till tillväxtpunkterna, där den hämmar bildningen av gibberlinsyra. Det påverkar celltillväxten med ett kortare och mer robust strå som följd.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Trinexapak 250 g/l (26,5 vikt-%).

Formulering

Emulgerbart koncentrat (EC)

Registreringsnummer

5319

Dazide Enhance

2023-11-27T17:11:31+01:00november 27th, 2023|

dazide Enhance

Dazide Enhance

Dazide Enhance används för retardering av prydnadsväxter i växthus

  • Lättarbetat retarderingsmedel för växthus
  • Säker effekt i flera blomsterkulturer
  • Får användas upp till 5 gånger per år.

Verkningsätt

Dazide Enhance är ett vattenlösligt granulat som används för tillväxtreglering av prydnadsväxter i växthus. Daminozid som den aktiva substansen heter transporteras systemisk i växten och reducerar internodlängden, vilket resulterar i kompaktare och robustare plantor med kraftigare stjälkar och mörkare blad. Plantorna kan få en förbättrad förmåga att klara av torka och även stress under transporter.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Daminozid 850 g/kg (85,14 vikt-%)

Formulering

Vattenlösligt granulat (SG)

Registreringsnummer

5033

Till toppen