DiPel DF

2024-01-08T09:58:14+01:00januari 8th, 2024|

DiPel DF

DiPel DF

Biologiskt medel mot fjärilslarver

  • Innehåller Bacillus thuringiensis
  • Effektivt mot larver av kålfjäril, mätare, vecklare, mal m fl.
  • Skonsamt mot nyttoinsekter

Användningsområde

Mot fjärilslarver i frilandsodlingar av kål, broccoli, brysselkål, blomkål, ärter och purjolök.
Mot fjärilslarver i växthusodlingar av bönor, paprika, gurka, aubergine, chilipeppar och tomat.
Mot fjärilslarver i odlingar av prydnadsväxter.

Verkningssätt

DiPel DF är en biologisk insekticid, som används för bekämpning av fjärilslarver (Lepidoptera) som angriper och gör skada på växter. DiPel DF verkar på fjärilslarver efter att de ätit på behandlad gröda. När medlet verkar i larvernas mag-tarmkanal slutar de att äta och dör efter 24–72 timmar. Produkter som innehåller sporer från Bacillus thuringiensis kan med fördel alterneras med kemiska produkter för att motverka att resistens uppstår hos de produkter som är godkända i aktuella grödor. DiPel DF bryts ner biologiskt.

Effekten är god mot ytligt sittande fjärilslarver som t ex kålfjärilar, mätare, vecklare och malar, men effekten är sämre mot larver som gnagt sig in i frukt eller plantor.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Bacillus thuringiensis kurstaki ABTS-351 2,16E10 cfu/g (ca 54 % w/w)

Formulering

Vattenlösligt granulat

Registreringsnummer

5243

X-Change

2023-11-28T10:31:42+01:00november 28th, 2023|

X-change

X-change används för att förbättra vattenkvaliteten

  • pH buffrande

  • Syraneutraliserande
  • Förbättrar upptag och spridning på plantorna

Verkningssätt

X-change är ett vattenlösligt koncentrat som innehåller vattenstabiliserande, surgörande och hydroskopiska ämnen samt pH buffer (syra neutraliserande) och skumdämpare för att förbättra vattenkvaliteten. Den hydroskopiska effek- ten förbättrar spridning på bladytan samt upptag i plantan. 

Allmän information

Formulering

Vattenlöslig

Sluxx HP

2023-11-28T10:07:58+01:00november 28th, 2023|

Sluxx HP

Högeffektivt medel mot alla typer av sniglar

  • Formulerad som pellets vilket ger en mycket bra spridning och täckning
  • Sluxx HP har god regnfasthet, upp till 6 veckor
  • Justerbar dos efter mängden sniglar

Användningsområde

Mot sniglar.

Verkningssätt

Den aktiva substansen, järn(III)fosfat är väl dokumenterad och förekommer naturligt i jorden. Den är säker för människor, djur, predatorer och det vilda. 

Sluxx HP är ett svårlöst granulat med mycket god effekt mot alla typer av sniglar. Formuleringen av Sluxx HP i pelletsform ger en god möjlighet till jämn spridning och god täckning med handelsgödselspridare, pendelspridare och radspridare.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Järn(III)fosfat 29,7 g/kg (2,97 vikt-%)

Formulering

RB-Bruksfärdigt bete

Registreringsnummer

4893

Till toppen