BotaniGard WP

2021-12-22T11:58:52+01:00december 22nd, 2021|

BotaniGard WP

BotaniGard WP är en biologisk produkt
bestående av sporer från en naturligt förekommande svamp, Beauveria bassiana med effekt på vita flygare

 • Passar som resistensbrytare i ett kemiskt behandlingsprogram
 • Utmärkt att använda i småplantsproduktion
 • Tillåten att använda flera gånger, minst 6 behandlingar i flera olika växthuskulturer

Användningsområde

Mot vita flygare/mjöllöss i växthusodling av jordgubbar, aubergine, tomat, squash, melon, gurka, paprika, prydnadsväxter och plantskoleväxter.

Verkningssätt

BotaniGard WP är en kontaktverkande biologisk insekticid. Produkten består av sporer från den naturligt förekommande jordsvampen Beauveria bassiana. Då sporerna kommer i kontakt med insekters ”hud” gror de och växer genom huden in i insektens kropp.

Svampen lever på näring som finns i insektens kropp och tillverkar toxiner varpå insekten dör. Infektionen tar 24–48 h och insekten slutar äta, rör sig mindre och dör efter 2–7 dagar. Vid hög luftfuktighet fortsätter svampen att föröka sig genom att bilda nya sporer och denna tillväxt syns som en vit luddighet utanpå den döda insekten.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin GHA 4,4E10 cfu/g

Formulering

Vätbart pulver (WP)

Registreringsnummer

5406

Pomax

2021-12-25T18:15:32+01:00december 25th, 2021|

Pomax

Mot lagringssjukdomar i äpple och päron

 • Bred effekt mot flera olika lagringssjukdomar som t ex Gloeosporium spp. och gråmögel 
 • Kort karenstid
 • Flera verkningsmekanismer optimerar effekten 

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av äpple och päron.

Verkningssätt

Pomax består av 2 aktiva substanser pyrimetanil och fludioxonil, vilka verkar på olika sätt. Pyrimetanil är kontaktverkande samt har även en translaminär verkan och påverkar svampen genom att hämma myceltillväxten kurativt.

Fludioxonil är kontaktverkande och binds mycket hårt till växtens yta. Både spor- och myceltillväxt hämmas förebyggande. 

Allmän information

Verksam beståndsdel

Pyrimetanil 336 g/l.
Fludioxonil 133 g/l

Formulering

Suspensionskoncentrat (SC)

Registreringsnummer

5640

Select

2022-07-09T10:19:41+02:00juli 9th, 2022|

Select

Mot ett stort antal gräsogräs i en mängd olika tvåhjärtbladiga grödor

 • Bredverkande gräsogräspreparat med effekt på gröearter t ex vitgröe
 • Låga doser ger enkel hantering
 • Dubbelbehandling tillåten i flera grödor

Användningsområde

Mot gräsogräs i odlingar av jordgubbar på friland.
Mot gräsogräs i odlingar av raps, vårrybs och lin.
Mot gräsogräs i odlingar av klöverfrö till utsäde.
Mot gräsogräs i frilandsodling av bönor, ärter (torkade), huvudkål, morötter, kepalök, sockerbetor, rödbetor och foderbetor.

Verkningssätt

Select är ett systemiskt, selektivt ogräsmedel med effekt på flertalet gräsogräs inklusive vitgröe. 

Select tas upp av gräsens ovanjordiska växtdelar och transporteras systemiskt i växten. Viktiga symptom hos mottagliga gräs är bl a att tillväxten upphör direkt efter behandlingen, vävnaden vid tillväxtpunkten övergår sakta i brunt och ruttnar, nyare blad blir gulfärgade och avdödas långsamt. Effekten syns en till tre veckor efter behandling. Under tiden äldre blad dör övergår deras färg i orange för att därefter bli röda och slutligen purpurfärgade.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Kletodim 240 g/l.
Innehåller även Lacknafta

Formulering

Emulgerbart koncentrat (EC)

Registreringsnummer

5468

Vitisan

2021-12-24T21:04:37+01:00december 24th, 2021|

Vitisan

Kaliumbikarbonat med effekt på skorv i äpple och päron

 • Får användas flera gånger – upp till 6 gånger
 • Ingen karenstid
 • Skonsam för nyttoinsekter
 • Kaliumbikarbonat får användas i ekologisk odling

Användningsområde

Mot skorv i odlingar av äpple och päron på friland.

Verkningssätt

VitiSan är en kontaktverkande fungicid som har kurativ effekt mot skorv i äpple och päron.

Kaliumbikarbonat verkar på flera sätt mot svampen vilket minskar risken för resistens. VitiSan påverkar pH-värdet på bladytan som hämmar svampens tillväxt och även osmotiska trycket och balansen av joner i svampens cellstruktur påverkas. Sporerna och hyferna hos svampen brister, torkar ut och oskadliggörs.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Kaliumvätekarbonat 99,49 vikt-% (kaliumbikarbonat)

Formulering

Vattenlösligt pulver

Registreringsnummer

5480

Syllit 544 SC

2021-12-24T20:28:37+01:00december 24th, 2021|

Syllit 544 SC

Mot svampsjukdomar i äpple, päron och körsbär

 • Förebyggande och kurativt mot skorv på äpple och päron
 • Används med fördel vid de tidigaste skorvbehandlingarna på grön spets
 • Förebyggande mot bladfläcksjuka i körsbär

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av äpple, päron och körsbär. 

Verkningssätt

Syllit 544 SC är en flytande formulering som innehåller den välkända verksamma beståndsdelen dodin, med mycket god effekt mot äpple- och päronskorv samt bladfläcksjuka på körsbär. Syllit 544 SC är lokalsystemiskt och fungerar både vid förebyggande behandling och kurativt vid infektionens början.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Dodine 544 g/l

Formulering

Suspensionskoncentrat (SC)

Registreringsnummer

5216

Proplant

2022-01-12T15:17:05+01:00januari 12th, 2022|

Proplant

Svampmedel mot förökningssvampar och bladmögel

 • Effektivt, systemiskt medel mot jordburna skadesvampar och bladmögel

 • Vid sådd, stickning och omplantering

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av prydnadsväxter, tomat och gurka i växthus.
Mot svampangrepp i odlingar av sallat på friland och i växthus.

Verkningssätt

Proplant är ett systemiskt svampmedel mot jordburna skadesvampar som t ex Pythium och Phytophthora. Proplant upptas huvudsakligen via plantornas rötter. 

Allmän information

Verksam beståndsdel

Propamokarb (hydroklorid) 723,9 g/l

Formulering

Lösligt koncentrat

Registreringsnummer

4655

Prolectus

2021-12-24T17:36:56+01:00december 24th, 2021|

Prolectus

Mot gråmögel i flera grönsakskulturer och jordgubbar i växthus

 • Både förebyggande- och kurativ effekt
 • Kort karenstid

Användningsområde

Mot svampangrepp i växthusodlingar av tomat, aubergine, paprika, gurkväxter med ätligt skal och jordgubbar. 

Verkningssätt

Kontaktverkande och translaminar verkan.

Prolectus är ett svampmedel mot gråmögel (Botrytis cinerea) i växthusodlingar (inkluderar ej tunnelodling) av gurkväxter med ätligt skal, tomater, paprika, aubergine och jordgubbar. Medlet har både förebyggande och kurativ aktivitet. Eftersom Prolectus även har en translaminär verkan och kan penetrera genom ett blad kan även mycel och sporer som sitter på undersidan nås.

Prolectus angriper gråmögelsvampen genom att hämma svampens grodd- och myceltillväxt och har även vissa antisporulerande egenskaper. Prolectus ska användas i behandlingsprogram tillsammans med andra gråmögelmedel med annorlunda verkningsmekanism.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Fenpyrazamin 500 g/kg

Formulering

Vattendispergerbart granulat

Registreringsnummer

5185

Frupica SC

2021-12-22T17:38:45+01:00december 22nd, 2021|

Frupica SC

Bredverkande svampmedel till jordgubbar

 • Effektivt gråmögelmedel med god sidoeffekt mot mjöldagg och svartfläcksjuka

 • Både kontaktverkande- och translaminar effekt

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av jordgubbar på friland. 

Verkningssätt

Den verksamma beståndsdelen i Frupica SC, mepanipyrim, tillhör den kemiska gruppen anilinopyrimidiner, med mycket god effekt mot gråmögel i jordgubbar. Frupica SC har dessutom en god effekt mot mjöldagg och svartfläcksjuka vid användning i den högre rekommenderade dosen. 

Frupica SC är kontaktverkande och har även translaminär verkan (god inträngning i plantan). Detta innebär att Frupica SC både har en förebyggande samt även en viss kurativ effekt mot gråmögelsvampen.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Mepanipyrim 440 g/l

Formulering

Suspensionskoncentrat

Registreringsnummer

4781

Turex 50 WP

2021-12-25T19:01:29+01:00december 25th, 2021|

Turex 50WP

Turex är en biologisk produkt som är effektiv mot fjärilslarver

 • Bekämpar fjärilslarver – skonar nyttoinsekter!
 • Ingen karenstid
 • Bacillus thuringiensis får användas i ekologisk odling

Användningsområde

Mot fjärilslarver i odlingar av köksväxter, frukt, bär och prydnadsväxter.
Mot fjärilslarver i fröproduktion av gran och tall.

Verkningssätt

Turex 50 WP innehåller sporer från Bacillus thuringiensis och proteinkristaller som verkar i larvens mag- och tarmkanal. Larverna får i sig produkten genom att äta av de behandlade bladen. Turex 50 WP har endast effekt på fjärilslarver och påverkar därmed inte utvecklingen av nyttoinsekter.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Bacillus thuringiensis kurstaki/aizawai GC-91 3E10 cfu/g

Formulering

Slampulver (WP)

Registreringsnummer

4492

Renol

2021-12-24T19:50:19+01:00december 24th, 2021|

Renol

Renol är en koncentrerad penetreringsolja av vegetabiliskt ursprung som används för att förbättra verkningssättet för ogräs- och insektsmedel

 • Ger en mycket stabil och säker blandning med vatten
 • Förbättrar inträngningen i växten och ger bättre vidhäftning och fördelning av sprutvätskan
 • Rekommenderas som tillsatsmedel till växtskyddsmedel

Användningsområde

Koncentrerad penetreringsolja som förbättrar verkningssättet hos växtskyddsmedel.

Verkningssätt

Renol ger till skillnad från andra oljor en mycket stabil blandning med vatten. Vid blandning med ogräsmedel ger Renol förbättrad inträngning i ogräsens blad och därmed en bättre vidhäftning och fördelning av sprutvätskan på bladen. För vissa lågdosmedel krävs inblandning av olja för att ge tillräcklig effekt.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Vegetabilisk olja som formulerats för bästa blandning med vatten

Formulering

Koncentrerad penetreringsolja

Registreringsnummer

Registrering krävs ej

Till toppen