VextaSil

2023-11-28T10:22:29+01:00november 28th, 2023|

VextaSil

Nonjoniskt supervätmedel

 • Supervätmedel med bästa spridningsförmåga
 • Dämpar skumbildning i spruttanken
 • Förbättrar regnfastheten

Användningsområde

Vätmedel för ogräsmedel, svamp­medel, insektsmedel, spinn- och kvalster­medel samt mikronäring.

Verkningssätt

VextaSil avlägsnar ytspänningen från vattenlösningar märkbart bättre än de traditionella vätmedlen. VextaSil gör så att vätskan utbreder sig på växtytan och sprider sig till ställen som normalt är svårbehandlade t ex blad som håller på att öppna sig och blomställningar. Den förbättrade utbredningsjämnheten möjliggör också användningen av en mindre vattenmängd. Regnbeständigheten förbättras, då preparatet sprids jämnt på växtens yta och torkar snabbare.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Silikonbaserat vätmedel

Formulering

Suspensionskoncentrat (SC)

BotaniGard WP

2024-02-26T12:45:30+01:00februari 26th, 2024|

BotaniGard WP

BotaniGard WP

BotaniGard WP är en biologisk produkt bestående av sporer från en naturligt förekommande svamp, Beauveria bassiana med effekt på vita flygare

 • Passar som resistensbrytare i ett kemiskt behandlingsprogram
 • Utmärkt att använda i småplantsproduktion
 • Tillåten att använda flera gånger, minst 6 behandlingar i flera olika växthuskulturer

Användningsområde

Mot vita flygare/mjöllöss i växthusodlingar av jordgubbar, aubergine, tomat, squash, melon, gurka, paprika, prydnadsväxter och plantskoleväxter.

Verkningssätt

BotaniGard WP är en kontaktverkande biologisk insekticid. Produkten består av sporer från den naturligt förekommande jordsvampen Beauveria bassiana. 

Då sporerna kommer i kontakt med insekters ”hud” gror de och växer genom huden in i insektens kropp. Svampen lever på näring som finns i insektens kropp och tillverkar toxiner varpå insekten dör. Infektionen tar 24–48 h och insekten slutar äta, rör sig mindre och dör efter 2–7 dagar. Vid hög luftfuktighet fortsätter svampen att föröka sig genom att bilda nya sporer och denna tillväxt syns som en vit luddighet utanpå den döda insekten.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin GHA 4,4E10 cfu/g

Formulering

Vätbart pulver (WP)

Registreringsnummer

5406

Pomax

2023-11-28T09:16:49+01:00november 28th, 2023|

Pomax

Pomax

Mot lagringssjukdomar i äpple och päron

 • Bred effekt mot flera olika lagringssjukdomar som t ex Gloeosporium spp. och gråmögel 
 • Kort karenstid
 • Flera verkningsmekanismer optimerar effekten

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av äpple och päron.

Verkningssätt

Pomax består av 2 aktiva substanser pyrimetanil och fludioxonil, vilka verkar på olika sätt. Pyrimetanil är kontaktverkande samt har även en translaminär verkan och påverkar svampen genom att hämma myceltillväxten kurativt.

Fludioxonil är kontaktverkande och binds mycket hårt till växtens yta. Både spor- och myceltillväxt hämmas förebyggande.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Pyrimetanil 336 g/l (30 vikt-%), Fludioxonil 133 g/l (12 vikt-%)

Formulering

Suspensionskoncentrat (SC)

Registreringsnummer

5640

Vitisan

2024-02-26T12:44:31+01:00februari 26th, 2024|

VitiSan

Vitisan

Kaliumbikarbonat med effekt på skorv i äpple och päron

 • Får användas flera gånger – upp till 6 gånger
 • Ingen karenstid
 • Skonsam för nyttoinsekter
 • Kaliumbikarbonat får användas i ekologisk odling

Användningsområde

Mot skorv i odlingar av äpple och päron på friland.

Verkningssätt

VitiSan är en kontaktverkande fungicid som har kurativ effekt mot skorv i äpple och päron.

Kaliumbikarbonat verkar på flera sätt mot svampen vilket minskar risken för resistens. VitiSan påverkar pH-värdet på bladytan som hämmar svampens tillväxt och även osmotiska trycket och balansen av joner i svampens cellstruktur påverkas. Sporerna och hyferna hos svampen brister, torkar ut och oskadliggörs.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Kaliumvätekarbonat 990 g/kg (99 vikt-%)

Formulering

Vattenlösligt pulver

Registreringsnummer

5731

Prolectus

2023-11-28T09:41:22+01:00november 28th, 2023|

Prolectus

Prolectus

Mot gråmögel i flera grönsakskulturer och jordgubbar i växthus

 • Både förebyggande- och kurativ effekt
 • Kort karenstid

Användningsområde

Mot svampangrepp i växthusodlingar av tomat, aubergine, paprika, gurkväxter med ätligt skal och jordgubbar. 

Verkningssätt

Kontaktverkande och translaminar verkan.

Prolectus är ett svampmedel mot gråmögel (Botrytis cinerea) i växthusodlingar (inkluderar ej tunnelodling) av gurkväxter med ätligt skal, tomater, paprika, aubergine och jordgubbar. Medlet har både förebyggande och kurativ aktivitet. Eftersom Prolectus även har en translaminär verkan och kan penetrera genom ett blad kan även mycel och sporer som sitter på undersidan nås. Prolectus angriper gråmögelsvampen genom att hämma svampens grodd- och myceltillväxt och har även vissa antisporulerande egenskaper. Prolectus ska användas i behandlingsprogram tillsammans med andra gråmögelmedel med annorlunda verkningsmekanism.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Fenpyrazamin 500 g/kg (50 vikt-%)

Formulering

Vattendispergerbart granulat

Registreringsnummer

5185

Frupica SC

2024-02-26T12:44:04+01:00februari 26th, 2024|

Frupica SC

Frupica SC

Bredverkande svampmedel till jordgubbar

 • Effektivt gråmögelmedel med god sidoeffekt mot mjöldagg och svartfläcksjuka

 • Både kontaktverkande- och translaminär effekt

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av jordgubbar på friland. 

Verkningssätt

Den verksamma beståndsdelen i Frupica SC, mepanipyrim, tillhör den kemiska gruppen anilinopyrimidiner, med mycket god effekt mot gråmögel i jordgubbar. Frupica SC har dessutom en god effekt mot mjöldagg och svartfläcksjuka vid användning i den högre rekommenderade dosen. 

Frupica SC är kontaktverkande och har även translaminär verkan (god inträngning i plantan). Detta innebär att Frupica SC både har en förebyggande samt även en viss kurativ effekt mot gråmögelsvampen.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Mepanipyrim 440,41 g/l (41,2 vikt-%)

Formulering

Suspensionskoncentrat

Registreringsnummer

4781

Turex 50 WP

2024-02-26T12:43:38+01:00februari 26th, 2024|

Turex 50 WP

Turex 50WP

Turex är en biologisk produkt som är effektiv mot fjärilslarver

 • Bekämpar fjärilslarver – skonar nyttoinsekter!
 • Ingen karenstid
 • Bacillus thuringiensis får användas i ekologisk odling

Användningsområde

Mot fjärilslarver i odlingar av köksväxter, frukt, bär och prydnadsväxter.
Mot fjärilslarver i fröproduktion av gran och tall.

Verkningssätt

Turex 50 WP innehåller sporer från Bacillus thuringiensis och proteinkristaller som verkar i larvens mag- och tarmkanal. Larverna får i sig produkten genom att äta av de behandlade bladen. Turex 50 WP har endast effekt på fjärilslarver och påverkar därmed inte utvecklingen av nyttoinsekter.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Bacillus thuringiensis kurstaki/aizawai GC-91 3E10 cfu/g

Formulering

Vätbart pulver (WP)

Registreringsnummer

4492

Renol

2023-11-28T09:54:35+01:00november 28th, 2023|

Renol

Renol

Renol är en koncentrerad penetreringsolja av vegetabiliskt ursprung som används för att förbättra verkningssättet för ogräs- och insektsmedel

 • Ger en mycket stabil och säker blandning med vatten
 • Förbättrar inträngningen i växten och ger bättre vidhäftning och fördelning av sprutvätskan
 • Rekommenderas som tillsatsmedel till växtskyddsmedel

Användningsområde

Koncentrerad penetreringsolja som förbättrar verkningssättet hos växtskyddsmedel.

Verkningssätt

Renol ger till skillnad från andra oljor en mycket stabil blandning med vatten. Vid blandning med ogräsmedel ger Renol förbättrad inträngning i ogräsens blad och därmed en bättre vidhäftning och fördelning av sprutvätskan på bladen. För vissa lågdosmedel krävs inblandning av olja för att ge tillräcklig effekt.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Vegetabilisk olja, modifierade vegetabiliska oljor samt emulgatorer

Formulering

Koncentrerad penetreringsolja

Registreringsnummer

Behöver ej registreras

Raptol

2024-02-26T12:43:12+01:00februari 26th, 2024|

Raptol

Raptol

Naturlig pyretrum och rapsolja mot skadeinsekter

 • Bredverkande mot många skadeinsekter och mot spinn

 • Brett användningsområde
 • Kort karenstid

Användningsområde

Mot insektsangrepp på prydnadsväxter, fruktträd, vinbär, krusbär, blåbär, köksväxter och trädgårdsgrödor.

Verkningssätt

Raptol är ett koncentrat baserat på naturlig pyretrum och rapsolja med en snabb kontaktverkande effekt mot många betydande skadeinsekter, som bladlöss, spinnkvalster, vita flygare, larver, skalbaggar och bladsteklar på trädgårdsgrödor. Tack vare rapsoljan erhålls även effekt på skadedjurens ägg.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Pyretriner 4,59 g/l (0,5 vikt-%)
Rapsolja, raffinerad 825 g/l (90 vikt-%)

Formulering

Emulgerbart koncentrat (EC)

Registreringsnummer

5351

Nissorun SC

2024-02-26T12:47:30+01:00februari 26th, 2024|

Nissorun SC

Nissorun SC

Kontaktverkande medel mot spinnkvalster

 • God effekt på ägg och unga stadier av spinnkvalster

 • Skonsamt mot nyttodjur

Användningsområde

Mot spinnkvalster i odlingar av äpple, päron, vindruvor, jordgubbar, svarta vinbär, röda vinbär, krusbär, hallon, björnbär och blåbär på friland.
Mot spinnkvalster i odlingar av gurka och squash/zucchini i växthus.

Verkningssätt

Nissorun SC är ett mag- och kontaktverkande preparat med mycket god effekt på ägg och unga stadier av spinnkvalster. Vuxna djur dör inte men lägger ej kläckningsdugliga ägg.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Hexytiazox 250 g/l (23 vikt-%)

Formulering

Suspensionskoncentrat

Registreringsnummer

5334

Till toppen