crown MH

2024-04-23T11:41:04+02:00april 23rd, 2024|

crown MH

Groningshämmande medel som får användas i potatis och lök

 • Minskar och fördröjer groningsviljan i potatis som lagras
 • Motverkar spillpotatis i kommande grödor
 • Förhindrar eller minskar groningen av lök som ska långtidslagras.

Verkningssätt

crown MH hämmar celldelningen i växten men utan att påverka cellutvecklingen.
crown MH tas upp via bladen, transporteras systemiskt i floemet ner till löken och knölarna för att verka.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Maleinhydrazid (kaliumsalt) 361,8 g/l

Formulering

Lösligt koncentrat (SL)

Registreringsnummer

5928

VextaSil

2023-11-28T10:22:29+01:00november 28th, 2023|

VextaSil

Nonjoniskt supervätmedel

 • Supervätmedel med bästa spridningsförmåga
 • Dämpar skumbildning i spruttanken
 • Förbättrar regnfastheten

Användningsområde

Vätmedel för ogräsmedel, svamp­medel, insektsmedel, spinn- och kvalster­medel samt mikronäring.

Verkningssätt

VextaSil avlägsnar ytspänningen från vattenlösningar märkbart bättre än de traditionella vätmedlen. VextaSil gör så att vätskan utbreder sig på växtytan och sprider sig till ställen som normalt är svårbehandlade t ex blad som håller på att öppna sig och blomställningar. Den förbättrade utbredningsjämnheten möjliggör också användningen av en mindre vattenmängd. Regnbeständigheten förbättras, då preparatet sprids jämnt på växtens yta och torkar snabbare.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Silikonbaserat vätmedel

Formulering

Suspensionskoncentrat (SC)

Novagib

2023-11-28T09:00:47+01:00november 28th, 2023|

novagib

Novagib

Minskar risken för korkrost på äpple och päron

 • Innehåller gibberellinsyra som finns naturligt i växter
 • Korkrost orsakat av bl.a. frost kan minskas
 • Fruktsättningen i päron kan optimeras

Användningsområde

Mot korkrostbildning i odlingar av äpple.
För skalförbättring i odlingar av äpple.
För förbättrad fruktsättning i odlingar av päron.

Verkningssätt

Gibbereliner tas huvudsakligen upp av växten via de växtdelar som träffas vid behandlingstillfället och verkar lokalt i dessa växtdelar. Skalets elasticitet ökar eftersom celltillväxten stimuleras (morfologin i epidermis förändras hos den växande frukten), vilket resulterar i att effekt för förbättrad skalkvalitet med t ex mindre skador av korkrost kan uppnås. Vid användning av Novagib under blomningen i päron hämmas åldrandet av blomman och därmed gynnas och förbättras fruktsättningen.

Det är viktigt att tillgodose en god och jämn täckningsgrad med sprutvätska för att optimera effekten.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Gibberelliner – GA4/GA7 10 g/l

Formulering

Vattenlösligt koncentrat

Registreringsnummer

5679

Enclean

2023-11-27T17:32:29+01:00november 27th, 2023|

enclean

Enclean

För kontroll av alger på byggnadsmaterial, på hårdgjorda ytor i grönområden, och på tak

 • Hög effekt
 • Snabbt resultat
 • Långvarig effekt
 • Utvunnet från växtriket
 • Lättanvänd – låg dos, liten vattenmängd, inget skum
 • Möjligt att använda de behandlade ytorna så fort produkten torkat
 • Biologisk nedbrytbar

Användningsområde

Mot alger (biocidprodukt PT02)

Verkningssätt

Enclean är kontaktverkande och verkar snabbt genom nedvissning av alger och andra gröna beläggningar. Enclean kan användas på de flesta byggnadsmaterial, trottoarer, marksten och plattor, stål, zink, aluminium, kakel, alla typer av tak (förutom halmtak), takpapp (bitumen), yttre trä, utemöbler, plast- eller glasväggar (utomhus) på växthus, stenar, icke gräsbeklädda idrottsbanor.

Optimala förhållanden för behandling är torrt och soligt väder. Användning är möjlig hela året, behandla dock inte om det regnar (eller förväntas regna samma dag) eller om ytorna är frusna. Skölj inte av ytorna direkt efter behandling. Låt produkten verka i åtminstone några dagar. Om nedvissnade alger är kvar efter behandling, sopa eller spola bort dem med vatten. Upprepa behandlingen när nya fläckar av alger uppstår. Max 2 behandlingar per år.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Nonansyra 500 g/l (53,97 vikt-%)

Formulering

Emulgerbart koncentrat

Registreringsnummer

5910

Lentagran WP

2023-11-28T08:32:13+01:00november 28th, 2023|

Lentagran WP

Lentagran WP

Kontaktverkande herbicid med effekt mot örtogräs t ex. nattskatta, målla och dån

 • Ger effekt på uppkommet ogräs
 • Godkänd att använda i flera grönsakskulturer
 • Passar som byggsten i behandlingsprogram mot ogräs i flera kulturer

Användningsområde

Mot örtogräs i odlingar av sparris, kepalök, schalottenlök, salladslök och purjolök.
Mot örtogräs i odlingar av sockermajs. Mot örtogräs i odlingar av fodermajs.
Mot örtogräs i odlingar av broccoli, blomkål, brysselkål, huvudkål, bladkål, fodermärgkål, kålrabbi och vitlök.
Mot örtogräs i odlingar av ärter (torkade).
Mot örtogräs i odlingar av ärter (färska), med eller utan balja.

Verkningssätt

Lentagran WP är en kontaktverkande bladherbicid. Behandling ska ske på uppkommet ogräs och för att få bästa effekt bör ogräsen ha max 2–4 örtblad samt vara i god tillväxt. Det kan ta mellan 5–10 dagar efter behandling innan ogräset vissnar. 

Eftersom Lentagran WP är kontaktverkande är det viktigt att tillgodose en jämn spridning av sprutvätska över ogräsens blad. Lentagran WP har ingen långtidsverkan utan verkar endast på de ogräs som träffas vid behandlingstillfället.

Ytterligare registrering – Lentagran

Nu har vi fått vår produkt Lentagran registrerad i ärter, både torkade och färska med och utan balja.

Lentagran är en kontaktverkande bladherbicid som skall användas när ogräsen har 2–4 örtblad för bästa effekt.

Lentagaran har bra effekt på bla nattskatta, målla, snärjmåra, dån, näva m fl..

Allmän information

Verksam beståndsdel

Pyridat 450 g/kg (45 vikt-%)

Formulering

Vätbart pulver (WP)

Registreringsnummer

5818 (sista användningsdag 5214 2024-07-31)

GroPlan A+

2023-05-05T09:48:30+02:00maj 5th, 2023|

GroPlan A

GroPlan A+

Stabil och högpresterande oorganisk bladgödslingsformulering, samformulerad med Pyro Glutamic Acid (PGA) och Di-Methyl Sulphone

 • Högre proteinhalt och proteininnehåll

 • Högre tusenkornvikt
 • Högre fröskörd och oljehalt

Allmän information

Verksam beståndsdel

11,8–6,1–6,2 NPK-gödsellösning med mikronäringsämnen för bladapplicering

Formulering

Oorganisk bladgödslingsformulering

Prolectus

2023-11-28T09:41:22+01:00november 28th, 2023|

Prolectus

Prolectus

Mot gråmögel i flera grönsakskulturer och jordgubbar i växthus

 • Både förebyggande- och kurativ effekt
 • Kort karenstid

Användningsområde

Mot svampangrepp i växthusodlingar av tomat, aubergine, paprika, gurkväxter med ätligt skal och jordgubbar. 

Verkningssätt

Kontaktverkande och translaminar verkan.

Prolectus är ett svampmedel mot gråmögel (Botrytis cinerea) i växthusodlingar (inkluderar ej tunnelodling) av gurkväxter med ätligt skal, tomater, paprika, aubergine och jordgubbar. Medlet har både förebyggande och kurativ aktivitet. Eftersom Prolectus även har en translaminär verkan och kan penetrera genom ett blad kan även mycel och sporer som sitter på undersidan nås. Prolectus angriper gråmögelsvampen genom att hämma svampens grodd- och myceltillväxt och har även vissa antisporulerande egenskaper. Prolectus ska användas i behandlingsprogram tillsammans med andra gråmögelmedel med annorlunda verkningsmekanism.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Fenpyrazamin 500 g/kg (50 vikt-%)

Formulering

Vattendispergerbart granulat

Registreringsnummer

5185

Turex 50 WP

2024-02-26T12:43:38+01:00februari 26th, 2024|

Turex 50 WP

Turex 50WP

Turex är en biologisk produkt som är effektiv mot fjärilslarver

 • Bekämpar fjärilslarver – skonar nyttoinsekter!
 • Ingen karenstid
 • Bacillus thuringiensis får användas i ekologisk odling

Användningsområde

Mot fjärilslarver i odlingar av köksväxter, frukt, bär och prydnadsväxter.
Mot fjärilslarver i fröproduktion av gran och tall.

Verkningssätt

Turex 50 WP innehåller sporer från Bacillus thuringiensis och proteinkristaller som verkar i larvens mag- och tarmkanal. Larverna får i sig produkten genom att äta av de behandlade bladen. Turex 50 WP har endast effekt på fjärilslarver och påverkar därmed inte utvecklingen av nyttoinsekter.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Bacillus thuringiensis kurstaki/aizawai GC-91 3E10 cfu/g

Formulering

Vätbart pulver (WP)

Registreringsnummer

4492

Renol

2023-11-28T09:54:35+01:00november 28th, 2023|

Renol

Renol

Renol är en koncentrerad penetreringsolja av vegetabiliskt ursprung som används för att förbättra verkningssättet för ogräs- och insektsmedel

 • Ger en mycket stabil och säker blandning med vatten
 • Förbättrar inträngningen i växten och ger bättre vidhäftning och fördelning av sprutvätskan
 • Rekommenderas som tillsatsmedel till växtskyddsmedel

Användningsområde

Koncentrerad penetreringsolja som förbättrar verkningssättet hos växtskyddsmedel.

Verkningssätt

Renol ger till skillnad från andra oljor en mycket stabil blandning med vatten. Vid blandning med ogräsmedel ger Renol förbättrad inträngning i ogräsens blad och därmed en bättre vidhäftning och fördelning av sprutvätskan på bladen. För vissa lågdosmedel krävs inblandning av olja för att ge tillräcklig effekt.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Vegetabilisk olja, modifierade vegetabiliska oljor samt emulgatorer

Formulering

Koncentrerad penetreringsolja

Registreringsnummer

Behöver ej registreras

Raptol

2024-02-26T12:43:12+01:00februari 26th, 2024|

Raptol

Raptol

Naturlig pyretrum och rapsolja mot skadeinsekter

 • Bredverkande mot många skadeinsekter och mot spinn

 • Brett användningsområde
 • Kort karenstid

Användningsområde

Mot insektsangrepp på prydnadsväxter, fruktträd, vinbär, krusbär, blåbär, köksväxter och trädgårdsgrödor.

Verkningssätt

Raptol är ett koncentrat baserat på naturlig pyretrum och rapsolja med en snabb kontaktverkande effekt mot många betydande skadeinsekter, som bladlöss, spinnkvalster, vita flygare, larver, skalbaggar och bladsteklar på trädgårdsgrödor. Tack vare rapsoljan erhålls även effekt på skadedjurens ägg.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Pyretriner 4,59 g/l (0,5 vikt-%)
Rapsolja, raffinerad 825 g/l (90 vikt-%)

Formulering

Emulgerbart koncentrat (EC)

Registreringsnummer

5351

Till toppen