Botiga

2022-05-12T13:37:45+02:00maj 12th, 2022|

Botiga

Mot örtogräs i odlingar av fodermajs

 • Nytt verktyg till majsodlingen
 • Resistensbrytande

Användningsområde

Bredverkande örtogräsprodukt för användning ensam eller i strategi med en tankblandningspartner. Mot örtogräs i odlingar av fodermajs.

Verkningssätt

Botiga är främst en kontaktverkande herbicid som bekämpar annuella bredbladiga ogräs i odling av majs.  Botiga har också en mindre långtidseffekt. Behandling ska ske när alla ogräs är uppkomna förutsatt att grödan är i rätt utvecklingsstadie samt inte under stress. Bäst effekt erhålls när ogräsen är små (2 örtblad) och i aktiv tillväxt. Botiga måste träffa ogräset så har grödan ett stort bladverk som kan täcka ogräsen kan vattenmängden behöva ökas. Ogräs som inte är uppkomna vid behandling kommer inte bli påverkade på önskat sätt.  

Allmän information

Verksam beståndsdel

Pyridat 300 g/l
90 g/l

Formulering

Oljedispersion (OD)

Registreringsnummer

5737

Novagib

2022-01-16T10:43:16+01:00januari 16th, 2022|

Novagib

Minskar risken för korkrost på äpple och päron

 • Innehåller gibberellinsyra som finns naturligt i växter
 • Korkrost orsakat av bl.a. frost kan minskas
 • Fruktsättningen i päron kan optimeras

Användningsområde

Mot korkrostbildning i odlingar av äpple.
För skalförbättring i odlingar av äpple.
För förbättrad fruktsättning i odlingar av päron.

Verkningssätt

Gibbereliner tas huvudsakligen upp av växten via de växtdelar som träffas vid behandlingstillfället och verkar lokalt i dessa växtdelar. Skalets elasticitet ökar eftersom celltillväxten stimuleras (morfologin i epidermis förändras hos den växande frukten), vilket resulterar i att effekt för förbättrad skalkvalitet med t ex mindre skador av korkrost kan uppnås. Vid användning av Novagib under blomningen i päron hämmas åldrandet av blomman och därmed gynnas och förbättras fruktsättningen.

Det är viktigt att tillgodose en god och jämn täckningsgrad med sprutvätska för att optimera effekten.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Gibberelliner – GA4/GA7 10 g/l

Formulering

Vattenlösligt koncentrat

Registreringsnummer

5679

Enclean

2022-01-16T10:42:04+01:00januari 16th, 2022|

Enclean

För kontroll av alger på byggnadsmaterial, på hårdgjorda ytor i grönområden, och på tak

 • Hög effekt
 • Snabbt resultat
 • Långvarig effekt
 • Utvunnet från växtriket
 • Lättanvänd – låg dos, liten vattenmängd, inget skum
 • Möjligt att använda de behandlade ytorna så fort produkten torkat
 • Biologisk nedbrytbar

Användningsområde

Mot alger (biocidprodukt PT02).

Verkningssätt

Enclean är kontaktverkande och verkar snabbt genom nedvissning av alger och andra gröna beläggningar. Enclean kan användas på de flesta byggnadsmaterial, trottoarer, marksten och plattor, stål, zink, aluminium, kakel, alla typer av tak (förutom halmtak), takpapp (bitumen), yttre trä, utemöbler, plast- eller glasväggar (utomhus) på växthus, stenar, icke gräsbeklädda idrottsbanor. 

Optimala förhållanden för behandling är torrt och soligt väder. Användning är möjlig hela året, behandla dock inte om det regnar (eller förväntas regna samma dag) eller om ytorna är frusna. Skölj inte av ytorna direkt efter behandling. Låt produkten verka i åtminstone några dagar. Om nedvissnade alger är kvar efter behandling, sopa eller spola bort dem med vatten. Upprepa behandlingen när nya fläckar av alger uppstår. Max 2 behandlingar per år. 

Allmän information

Verksam beståndsdel

Nonansyra 53,97 vikt-%

Formulering

Emulgerbart koncentrat

Registreringsnummer

5618

Select

2022-07-09T10:19:41+02:00juli 9th, 2022|

Select

Mot ett stort antal gräsogräs i en mängd olika tvåhjärtbladiga grödor

 • Bredverkande gräsogräspreparat med effekt på gröearter t ex vitgröe
 • Låga doser ger enkel hantering
 • Dubbelbehandling tillåten i flera grödor

Användningsområde

Mot gräsogräs i odlingar av jordgubbar på friland.
Mot gräsogräs i odlingar av raps, vårrybs och lin.
Mot gräsogräs i odlingar av klöverfrö till utsäde.
Mot gräsogräs i frilandsodling av bönor, ärter (torkade), huvudkål, morötter, kepalök, sockerbetor, rödbetor och foderbetor.

Verkningssätt

Select är ett systemiskt, selektivt ogräsmedel med effekt på flertalet gräsogräs inklusive vitgröe. 

Select tas upp av gräsens ovanjordiska växtdelar och transporteras systemiskt i växten. Viktiga symptom hos mottagliga gräs är bl a att tillväxten upphör direkt efter behandlingen, vävnaden vid tillväxtpunkten övergår sakta i brunt och ruttnar, nyare blad blir gulfärgade och avdödas långsamt. Effekten syns en till tre veckor efter behandling. Under tiden äldre blad dör övergår deras färg i orange för att därefter bli röda och slutligen purpurfärgade.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Kletodim 240 g/l.
Innehåller även Lacknafta

Formulering

Emulgerbart koncentrat (EC)

Registreringsnummer

5468

GroPlan A+

2021-05-14T15:25:47+02:00maj 14th, 2021|

GroPlan A+

Stabil och högpresterande oorganisk bladgödslingsformulering, samformulerad med Pyro Glutamic Acid (PGA) och Di-Methyl Sulphone

 • Högre proteinhalt och proteininnehåll

 • Högre tusenkornvikt
 • Högre fröskörd och oljehalt

Allmän information

Verksam beståndsdel

11,8–6,1–6,2 NPK-gödsellösning med mikronäringsämnen för bladapplicering

Formulering

Oorganisk bladgödslingsformulering

Fazor

2021-12-22T16:29:12+01:00december 22nd, 2021|

Fazor

Fazor är ett groningshämmande medel som får användas i kepalök

 • Förhindrar eller minskar groningen av lök som ska långtidslagras

Användningsområde

För groningshämmande behandling av kepalök.

Verkningssätt

Fazor tas upp via lökbladen och transporteras systemiskt ned till löken.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Maleinhydrazid (kaliumsalt)
80,4 vikt-%

Formulering

Vattendispergerbart granulat (WG)

Registreringsnummer

4683

Silwet Gold

2021-12-24T20:17:25+01:00december 24th, 2021|

Silwet Gold

Nonjoniskt supervätmedel

 • Supervätmedel med bästa spridningsförmåga

 • Dämpar skumbildning i spruttanken
 • Förbättrar regnfastheten

Användningsområde

Vätmedel för ogräsmedel, svamp­medel, insektsmedel, spinn- och kvalster­medel samt mikronäring.

Verkningssätt

Silikonbaserat vätmedel som avlägsnar ytspänningen från vattenlösningar.

Silwet Gold avlägsnar ytspänningen från vattenlösningar märkbart bättre än de traditionella vätmedlen. Silwet Gold gör så att vätskan utbreder sig på växtytan och sprider sig till ställen som normalt är svårbehandlade t ex blad som håller på att öppna sig och blomställningar. Den förbättrade utbredningsjämnheten möjliggör också användningen av en mindre vattenmängd. Regnbeständigheten förbättras, då preparatet sprids jämnt på växtens yta och torkar snabbare. 

Allmän information

Verksam beståndsdel

Silikonbaserat vätmedel

Formulering

Silikonbaserat vätmedel

Proplant

2022-01-12T15:17:05+01:00januari 12th, 2022|

Proplant

Svampmedel mot förökningssvampar och bladmögel

 • Effektivt, systemiskt medel mot jordburna skadesvampar och bladmögel

 • Vid sådd, stickning och omplantering

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av prydnadsväxter, tomat och gurka i växthus.
Mot svampangrepp i odlingar av sallat på friland och i växthus.

Verkningssätt

Proplant är ett systemiskt svampmedel mot jordburna skadesvampar som t ex Pythium och Phytophthora. Proplant upptas huvudsakligen via plantornas rötter. 

Allmän information

Verksam beståndsdel

Propamokarb (hydroklorid) 723,9 g/l

Formulering

Lösligt koncentrat

Registreringsnummer

4655

Prolectus

2021-12-24T17:36:56+01:00december 24th, 2021|

Prolectus

Mot gråmögel i flera grönsakskulturer och jordgubbar i växthus

 • Både förebyggande- och kurativ effekt
 • Kort karenstid

Användningsområde

Mot svampangrepp i växthusodlingar av tomat, aubergine, paprika, gurkväxter med ätligt skal och jordgubbar. 

Verkningssätt

Kontaktverkande och translaminar verkan.

Prolectus är ett svampmedel mot gråmögel (Botrytis cinerea) i växthusodlingar (inkluderar ej tunnelodling) av gurkväxter med ätligt skal, tomater, paprika, aubergine och jordgubbar. Medlet har både förebyggande och kurativ aktivitet. Eftersom Prolectus även har en translaminär verkan och kan penetrera genom ett blad kan även mycel och sporer som sitter på undersidan nås.

Prolectus angriper gråmögelsvampen genom att hämma svampens grodd- och myceltillväxt och har även vissa antisporulerande egenskaper. Prolectus ska användas i behandlingsprogram tillsammans med andra gråmögelmedel med annorlunda verkningsmekanism.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Fenpyrazamin 500 g/kg

Formulering

Vattendispergerbart granulat

Registreringsnummer

5185

Cliophar 600 SL

2021-12-22T12:17:14+01:00december 22nd, 2021|

Cliophar 600 SL

För bekämpning av örtogräs

 • Stark effekt mot svårbekämpade djuprotade ogräs

 • Speciellt mot tistel, molke, baldersbrå och kamomill
 • Effektiv flytande formulering

Användningsområde

Mot örtogräs i odlingar av sockerbetor, foderbetor och rödbetor, vete, korn, råg, rågvete, havre, lin, raps, rybs och majs (gäller ej sockermajs).
Mot örtogräs i odlingar av rödkål, vitkål, spetskål och savojkål på friland.
Mot örtogräs i skogsplantskolor och i skogsplanteringar på åkermark.
Mot örtogräs i odlingar av betesvall, slåttervall och gräsfrö till utsäde.

Verkningssätt

Cliophar 600 SL är ett systemiskt verkande preparat som tas upp via ogräsens blad och omfördelas till rötter, rotstockar och utlöpare. Cliophar 600 SL är speciellt effektiv mot svårbekämpade djuprotade ogräs, såsom tistel och molke. Bra effekt uppnås även på andra typer av ogräs som t ex baldersbrå och kamomill.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Klopyralid 600 g/l

Formulering

Vattenlösligt koncentrat (SL)

Registreringsnummer

5506

Till toppen