Turex 50 WP

2021-12-25T19:01:29+01:00december 25th, 2021|

Turex 50WP

Turex är en biologisk produkt som är effektiv mot fjärilslarver

  • Bekämpar fjärilslarver – skonar nyttoinsekter!
  • Ingen karenstid
  • Bacillus thuringiensis får användas i ekologisk odling

Användningsområde

Mot fjärilslarver i odlingar av köksväxter, frukt, bär och prydnadsväxter.
Mot fjärilslarver i fröproduktion av gran och tall.

Verkningssätt

Turex 50 WP innehåller sporer från Bacillus thuringiensis och proteinkristaller som verkar i larvens mag- och tarmkanal. Larverna får i sig produkten genom att äta av de behandlade bladen. Turex 50 WP har endast effekt på fjärilslarver och påverkar därmed inte utvecklingen av nyttoinsekter.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Bacillus thuringiensis kurstaki/aizawai GC-91 3E10 cfu/g

Formulering

Slampulver (WP)

Registreringsnummer

4492

Raptol

2021-12-25T18:33:26+01:00december 25th, 2021|

Raptol

Naturlig pyretrum och rapsolja mot skadeinsekter

  • Bredverkande mot många skadeinsekter och mot spinn

  • Brett användningsområde
  • Ingen karenstid

Användningsområde

Mot insektsangrepp på prydnadsväxter, fruktträd, vinbär, krusbär, blåbär, köksväxter och trädgårdsgrödor.

Verkningssätt

Raptol är ett koncentrat baserat på naturlig pyretrum och rapsolja med en snabb kontaktverkande effekt mot många betydande skadeinsekter, som bladlöss, spinnkvalster, vita flygare, larver, skalbaggar och bladsteklar på trädgårdsgrödor. Tack vare rapsoljan erhålls även effekt på skadedjurens ägg.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Pyretriner 4,59 g/l
Rapsolja, raffinerad 825 g/l

Formulering

Emulgerbart koncentrat (EC)

Registreringsnummer

5351

Fenix

2022-07-09T10:14:11+02:00juli 9th, 2022|

Fenix

Fenix är ett ogräsmedel med bred ogräseffekt i många specialgrödor

  • Hög effektivitet och flexibilitet vid ogräsbekämpning
  • En oumbärlig byggsten i ogrässtrategier för ärter, morötter och lök
  • Utmärkt partner i potatis
  • Godkänd i många specialgrödor

Användningsområde

Mot ogräs i frilandsodlingar av potatis, morot, palsternacka, jordärtskocka, kepalök, ärtor, bönor och kummin.
Mot ogräs i frilandsodlingar av dill för fröproduktion.
Mot ogräs i plantskolor och skogsplantskolor.

Verkningssätt

Den aktiva substansen aklonifen binds mycket hårt till jordpartiklar och stannar därför i markytan. Fenix är i huvudsak kontaktverkande och tas till största delen upp via skotten från groende ogräs. 

Då behandling utförs strax efter ogräsens uppkomst kan Fenix också tas upp via bladen. 

Allmän information

Verksam beståndsdel

Aklonifen 600 g/l

Formulering

Suspensionskoncentrat (SC)

Registreringsnummer

5288

Till toppen