Protendo 300 EC

2021-05-19T15:17:43+02:00maj 19th, 2021|

Protendo 300 EC

Protendo är ett svampmedel för användning i vete, korn, råg, rågvete, havre samt raps och rybs

 • Från begynnande stråskjutning till avslutad blom
 • Både förebyggande och kurativ effekt
 • Flexibel användning gällande behandlingsstrategi och behandlingstidpunkt

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av vete, korn, råg, rågvete och havre.
Mot bomullsmögel och svartfläcksjuka i raps och rybs.

Verkningssätt

Protendo är ett systemiskt svampmedel med både förebyggande och kurativ verkan mot ett flertal svampsjukdomar i stråsäd och oljeväxter. Den aktiva substansen protiokonazol tillhör gruppen triazoler som hämmar tillväxten av den patogena svampens cellmembran.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Protiokonazol 300 g/l

Formulering

Emulgerbart koncentrat (EC)

Registreringsnummer

5615

Select

2021-05-14T15:45:03+02:00maj 14th, 2021|

Select

Mot ett stort antal gräsogräs i en mängd olika tvåhjärtbladiga grödor

 • Bredverkande gräsogräspreparat med effekt på gröearter t ex. vitgröe
 • Låga doser ger enkel hantering

Användningsområde

Mot gräsogräs i odlingar av jordgubbar på friland.
Mot gräsogräs i odlingar av raps, vårrybs och lin.
Mot gräsogräs i odlingar av klöverfrö till utsäde.
Mot gräsogräs i frilandsodling av bönor, ärter (torkade), huvudkål, morötter, kepalök, sockerbetor, rödbetor och foderbetor.

Verkningssätt

Select transporteras systemiskt runt i gräsogräsen och effekten syns efter en vecka upp till tre veckor efter behandling beroende på förhållandena vid behandlingstidpunkten.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Kletodim 240 g/l.
Innehåller även Lacknafta

Formulering

Emulgerbart koncentrat (EC)

Registreringsnummer

5468

Sluxx HP

2021-05-14T15:46:40+02:00maj 14th, 2021|

Sluxx HP

Högeffektivt medel mot alla typer av sniglar

 • Formulerad som pellets vilket ger en mycket bra spridning och täckning

 • Sluxx HP har god regnfasthet, upp till 6 veckor
 • Justerbar dos efter mängden sniglar

Användningsområde

Mot sniglar.

Verkningssätt

Järn-III-fosfat påverkar cellerna i magen och matsmältningsorganet. Födointaget stoppas omedelbart efter att snigeln fått i sig Sluxx HP.

Den aktiva substansen, järn-III-fosfat är väl dokumenterad och förekommer naturligt i jorden. Den är säker för människor, djur, predatorer och det vilda.

Sluxx HP är ett svårlöst granulat (WG) med mycket god effekt mot alla typer av sniglar. Formuleringen av Sluxx HP i pelletsform ger en god möjlighet till jämn spridning och god täckning med handelsgödselspridare, pendelspridare och radspridare.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Järn-III-fosfat 2,97 vikt-%

Formulering

RB-Bruksfärdigt bete

Registreringsnummer

4893

Cliophar 600 SL

2021-05-14T14:09:46+02:00maj 14th, 2021|

Cliophar 600 SL

För bekämpning av örtogräs

 • Stark effekt mot svårbekämpade djuprotade ogräs

 • Speciellt mot tistel, molke, baldersbrå och kamomill
 • Effektiv flytande formulering

Användningsområde

Mot örtogräs i odlingar av sockerbetor, foderbetor och rödbetor, vete, korn, råg, rågvete, havre, lin, raps, rybs och majs (gäller ej sockermajs).
Mot örtogräs i odlingar av rödkål, vitkål, spetskål och savojkål på friland.
Mot örtogräs i skogsplantskolor och i skogsplanteringar på åkermark.
Mot örtogräs i odlingar av betesvall, slåttervall och gräsfrö till utsäde.

Verkningssätt

Cliophar 600 SL är ett systemiskt verkande preparat som tas upp via ogräsens blad och omfördelas till rötter, rotstockar och utlöpare. Cliophar 600 SL är speciellt effektiv mot svårbekämpade djuprotade ogräs, såsom tistel och molke. Bra effekt uppnås även på andra typer av ogräs som t ex. baldersbrå och kamomill.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Klopyralid 600 g/l

Formulering

Vattenlösligt koncentrat (SL)

Registreringsnummer

5506

Mospilan SG

2021-10-13T14:41:41+02:00oktober 13th, 2021|

Mospilan SG

Insektsmedel mot rapsbaggar i raps och rybs. Mot löss i frukt, prydnadsväxter, sallat och potatis

 • Systemiskt insektsmedel med mycket god effekt mot rapsbaggar, bladlöss, ullöss, gallmyggor och minerare
 • Dammfri formulering

Användningsområde

Mot insektsangrepp i odlingar av äpple, päron, körsbär, raps, rybs, potatis, sallat på friland samt i prydnadsväxter.

Verkningssätt

Mospilan är systemiskt och tas snabbt upp av behandlade plantdelar och transporteras till tillväxtpunkterna där t ex. bladlössen sitter. Medlet verkar framförallt som maggift men har även kontaktverkan.

Den verksamma beståndsdelen acetamiprid påverkar skadeinsekternas centrala nervsystem.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Acetamiprid 20 vikt-%

Formulering

Vattenlösligt granulat (SG)

Registreringsnummer

4739

Select Plus

2021-06-08T13:49:23+02:00juni 8th, 2021|

Select Plus

Select Plus används mot gräsogräs i många olika tvåhjärtbladiga grödor

 • Bredverkande gräsogräspreparat med effekt på gröearter t ex. vitgröe
 • Enkel hantering då det är en färdigformulerad produkt 

Användningsområde

Mot gräsogräs i odlingar av raps, rybs och lin.
Mot gräsogräs i odlingar av jordgubbar på friland.
Mot gräsogräs i odlingar av lök.
Mot gräsogräs i odlingar av sockerbetor, foderbetor och rödbetor.
Mot gräsogräs i odlingar av potatis, morötter och huvudkål.
Mot gräsogräs i odlingar av ärtor och bönor.

Verkningssätt

Select Plus är ett systemiskt, selektivt ogräsmedel med effekt på flertalet gräsogräs inklusive vitgröe.

Select Plus tas upp av gräsens ovanjordiska växtdelar och transporteras systemiskt i växten. Viktiga symptom hos mottagliga gräs är bl a. att tillväxten upphör direkt efter behandlingen, vävnaden vid tillväxtpunkten övergår sakta i brunt och ruttnar, nyare blad blir gulfärgade och avdödas långsamt. Effekten syns en till tre veckor efter behandling. Under tiden äldre blad dör övergår deras färg i orange för att därefter bli röda och slutligen purpurfärgade.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Kletodim 120 g/l innehåller även lacknafta

Formulering

Emulgerbart koncentrat (EC)

Registreringsnummer

5293

Till toppen