Difcor 250 EC

2023-12-04T17:04:38+01:00december 4th, 2023|

Difcor 250 EC

Fungicid som har effekt mot flera olika svampsjukdomar som t ex svartfläcksjuka (Alternaria) och bomullsmögel

 • Användning i sockerbetor och raps
 • Stabil partner för användning i en strategi

Användningsområde

Mot rost i odlingar av sockerbeta och foderbeta.
Mot bomullsmögel och svartfläcksjuka i odlingar av raps och rybs.

Verkningssätt

Difcor 250 EC är en systemisk fungicid som innehåller difenokonazol. Den aktiva substansen absorberas snabbt av växten och sprider sig i de delar av växten som träffats av sprutvätskan (lokalsystemisk).

Allmän information

Verksam beståndsdel

Difenokonazol 250 g/l (23,6 vikt-%)

Formulering

Emulgerbart koncentrat

Registreringsnummer

4966

VextaDim

2023-11-28T10:19:14+01:00november 28th, 2023|

VextaDim

Effektiv herbicid mot gräsogräs

 • Nytt bredverkande gräsogräspreparat
 • Säkra effekter på t ex vitgröe, ängsgröe, renkavle och spillsäd

Användningsområde

Mot gräsogräs i odlingar av sockerbeta och foderbeta.
Mot spillsäd i odlingar av höstraps.

Verkningssätt

VextaDim är ett systemiskt, selektivt ogräsmedel med effekt på flertalet gräsogräs inklusive vitgröe. 

VextaDim tas upp av gräsens ovanjordiska växtdelar och transporteras systemiskt i växten. Viktiga symptom hos mottagliga gräs är bl a att tillväxten upphör direkt efter behandlingen, vävnaden vid tillväxtpunkten övergår sakta i brunt och ruttnar, nyare blad blir gulfärgade och avdödas långsamt. Effekten syns en till tre veckor efter behandling. Under tiden äldre blad dör övergår deras färg i orange för att därefter bli röda och slutligen purpurfärgade.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Kletodim 240 g/l (25,15 vikt-%).
Innehåller även lacknafta (petroleum), tung aromatisk.

Formulering

Emulgerbart koncentrat (EC)

Registreringsnummer

5887

VextaSil

2023-11-28T10:22:29+01:00november 28th, 2023|

VextaSil

Nonjoniskt supervätmedel

 • Supervätmedel med bästa spridningsförmåga
 • Dämpar skumbildning i spruttanken
 • Förbättrar regnfastheten

Användningsområde

Vätmedel för ogräsmedel, svamp­medel, insektsmedel, spinn- och kvalster­medel samt mikronäring.

Verkningssätt

VextaSil avlägsnar ytspänningen från vattenlösningar märkbart bättre än de traditionella vätmedlen. VextaSil gör så att vätskan utbreder sig på växtytan och sprider sig till ställen som normalt är svårbehandlade t ex blad som håller på att öppna sig och blomställningar. Den förbättrade utbredningsjämnheten möjliggör också användningen av en mindre vattenmängd. Regnbeständigheten förbättras, då preparatet sprids jämnt på växtens yta och torkar snabbare.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Silikonbaserat vätmedel

Formulering

Suspensionskoncentrat (SC)

Patel 300 EC

2023-11-28T09:07:27+01:00november 28th, 2023|

Patel

Patel 300 EC

Patel 300 EC är ett svampmedel för användning i vete, korn, råg, rågvete, havre samt raps och rybs

 • Från bladslidorna förlängs till avslutad blom
 • Både förebyggande och kurativ effekt
 • Flexibel användning gällande behandlingsstrategi och behandlingstidpunkt

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av vete, korn, råg, rågvete och havre.
Mot bomullsmögel och svartfläcksjuka i raps och rybs.

Verkningssätt

Patel 300 EC är ett systemiskt svampmedel med både förebyggande och kurativ verkan mot ett flertal svampsjukdomar i stråsäd och oljeväxter. Den aktiva substansen protiokonazol tillhör gruppen triazoler som hämmar tillväxten av den patogena svampens cellmembran.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Protiokonazol 300 g/l (24,04 vikt-%)

Formulering

Emulgerbart koncentrat (EC)

Registreringsnummer

5672

Zenby

2024-05-14T10:22:06+02:00maj 14th, 2024|

Zenby

Zenby

Mot bomullsmögel i odlingar av raps och rybs

 • Ny högeffektiv aktiv substans mot bomullsmögel
 • Flexibel molekylstruktur
 • Flexibel i användning

Användningsområde

Mot bomullsmögel i odlingar av raps och rybs.

Verkningssätt

Zenby innehåller isofetamid som verkar på hyfen/mycelium och på sporer av Sclerotinia. 

Zenby är ett lokalsystemiskt svamppreparat med translaminär effekt. Isofetamid tillhör en ny kemisk grupp, fenyloxoetyl tiofen amid, inom SDHI gruppen (FRAC grupp 7).

För bästa resultat, ska behandling ske förebyggande innan infektion uppkommer, bekämpningen bestäms efter en bedömning av riskfaktorer för smitta. Behovet beror på väderförhållanden och sjukdomstrycket.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Isofetamid 400 g/l (36,4 vikt-%)

Formulering

Suspensions koncentrat (SC)

Registreringsnummer

5705

Protendo 300 EC

2023-11-28T09:48:21+01:00november 28th, 2023|

Protendo

Protendo 300 EC

Protendo 300 EC är ett svampmedel för användning i vete, korn, råg, rågvete, havre samt raps och rybs

 • Från bladslidorna förlängs till avslutad blom
 • Både förebyggande och kurativ effekt
 • Flexibel användning gällande behandlingsstrategi och behandlingstidpunkt

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av vete, korn, råg, rågvete och havre.
Mot bomullsmögel och svartfläcksjuka i raps och rybs.

Verkningssätt

Protendo 300 EC är ett systemiskt svampmedel med både förebyggande och kurativ verkan mot ett flertal svampsjukdomar i stråsäd och oljeväxter. Den aktiva substansen protiokonazol tillhör gruppen triazoler som hämmar tillväxten av den patogena svampens cellmembran.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Protiokonazol 300 g/l (24,04 vikt-%)

Formulering

Emulgerbart koncentrat (EC)

Registreringsnummer

5615

Sluxx HP

2023-11-28T10:07:58+01:00november 28th, 2023|

Sluxx HP

Högeffektivt medel mot alla typer av sniglar

 • Formulerad som pellets vilket ger en mycket bra spridning och täckning
 • Sluxx HP har god regnfasthet, upp till 6 veckor
 • Justerbar dos efter mängden sniglar

Användningsområde

Mot sniglar.

Verkningssätt

Den aktiva substansen, järn(III)fosfat är väl dokumenterad och förekommer naturligt i jorden. Den är säker för människor, djur, predatorer och det vilda. 

Sluxx HP är ett svårlöst granulat med mycket god effekt mot alla typer av sniglar. Formuleringen av Sluxx HP i pelletsform ger en god möjlighet till jämn spridning och god täckning med handelsgödselspridare, pendelspridare och radspridare.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Järn(III)fosfat 29,7 g/kg (2,97 vikt-%)

Formulering

RB-Bruksfärdigt bete

Registreringsnummer

4893

pH-Opti

2023-11-28T09:09:37+01:00november 28th, 2023|

pH-Opti

pH-Opti

Vattenkvalitetshöjare

 • Ger mjukare vatten och sänker pH-värdet

 • Säkerställer maximal effekt av växtskyddsinsatsen
 • Doseringen anpassas till den enskilda vattenkvaliteten

Användningsområde

Kvalitetshöjare av vatten till växtskyddsmedel.

Verkningssätt

pH-Opti är en vattenkvalitetshöjare. Den sänker pH i sprutvätskan och neutraliserar bikarbonaterna i vattnet. 

pH-Opti är en pH-sänkare som genom sin surgörande verkan säkrar effekten av många preparat som inte är stabila och bryts ned vid högt pH. Några exempel är: 

Glyfosat, MCPA, 2-4 D, fenmedifam, pyretroider och Dim’s.

pH-Opti neutraliserar kalcium och magnesiumjoner vid hårt vatten. Många preparat är negativt laddade och bildar olösliga komplexa bindningar tillsammans med kalcium och magnesiumjoner i sprutvätskan, vilket resulterar i minskad effekt av den aktiva substansen. 

pH-Opti eliminerar de faktorer i vattnet som begränsar effekterna av bekämpningsmedel och gödselmedel samt ger maximalt upptag och effektivitet under svåra förhållanden (hårt vatten och/eller högt pH, etc.).

Allmän information

Verksam beståndsdel

Uronium vätesulfat 80 vikt-%

Formulering

Vattenlösligt koncentrat (SL)

Renol

2023-11-28T09:54:35+01:00november 28th, 2023|

Renol

Renol

Renol är en koncentrerad penetreringsolja av vegetabiliskt ursprung som används för att förbättra verkningssättet för ogräs- och insektsmedel

 • Ger en mycket stabil och säker blandning med vatten
 • Förbättrar inträngningen i växten och ger bättre vidhäftning och fördelning av sprutvätskan
 • Rekommenderas som tillsatsmedel till växtskyddsmedel

Användningsområde

Koncentrerad penetreringsolja som förbättrar verkningssättet hos växtskyddsmedel.

Verkningssätt

Renol ger till skillnad från andra oljor en mycket stabil blandning med vatten. Vid blandning med ogräsmedel ger Renol förbättrad inträngning i ogräsens blad och därmed en bättre vidhäftning och fördelning av sprutvätskan på bladen. För vissa lågdosmedel krävs inblandning av olja för att ge tillräcklig effekt.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Vegetabilisk olja, modifierade vegetabiliska oljor samt emulgatorer

Formulering

Koncentrerad penetreringsolja

Registreringsnummer

Behöver ej registreras

Mospilan SG

2024-04-23T10:47:47+02:00april 23rd, 2024|

Mospilan SG

Mospilan SG

Mospilan SG har effekt mot flera olika skadegörare som t ex rapsbaggar, stritar, bladlöss, ullöss, gallmyggor och vita flygare och får användas i flera grödor bl.a. raps, potatis, frukt, sallat och prydnadsväxter

 • Systemiskt insektsmedel
 • Dammfri formulering

Användningsområde

Mot insektsangrepp i odlingar av äpple, päron, körsbär, plommon, raps, rybs, potatis, prydnadsväxter.
Mot bladlöss i fältodlingar av sallat och sallatsväxter; örter och ätliga blommor; spenat och liknande blad. 

Verkningssätt

Mospilan SG är systemiskt och tas snabbt upp av behandlade plantdelar och transporteras till tillväxtpunkterna där t ex bladlössen sitter. Medlet verkar framförallt som maggift men har även kontaktverkan. Den verksamma beståndsdelen acetamiprid påverkar skadeinsekternas centrala nervsystem. 

Allmän information

Verksam beståndsdel

Acetamiprid 200 g/kg (20 vikt-%)

Formulering

Vattenlösligt granulat (SG)

Registreringsnummer

5948

Till toppen