Floramite 240 SC

2021-12-22T17:30:58+01:00december 22nd, 2021|

Floramite 240 SC

Selektivt medel för kontroll av spinnkvalster

  • Mycket effektivt mot samtliga stadier av spinnkvalster – ägg, nymfer och vuxna

  • Skonsamt mot nyttodjur
  • Ingen korsresistens med andra spinnmedel

Användningsområde

Mot angrepp av kvalster i odlingar av prydnadsväxter, plantskolor och jordgubbar samt i växthusodlingar av gurka och tomat. 

Verkningssätt

Floramite 240 SC är ett selektivt medel för kontroll av spinnkvalster. Vid sprutning med Floramite 240 SC erhålls en snabb kontaktverkande effekt och dessutom en god långtidseffekt. Floramite 240 SC har effekt mot samtliga rörliga stadier av spinnkvalster och har dessutom god verkan på äggen. 

Spinnkvalster som träffas av sprutvätskan blir hyperaktiva efter några timmar och slutar att äta. De dör inom 3–4 dagar efter behandlingen. Effekten är bäst dokumenterad på växthusspinnkvalster (Tetranychus urticae).

Allmän information

Verksam beståndsdel

Bifenazate 240 g/l

Formulering

Suspensionskoncentrat

Registreringsnummer

4832

Goltix WG

2021-12-22T17:43:09+01:00december 22nd, 2021|

Goltix WG

Jord- och bladverkande ogräsmedel till jordgubbar, betor och plantskolor

  • Bredverkande ogräsmedel till groende ogräs och ogräs i hjärtbladsstadiet
  • Specialformulering till jordgubbar

Användningsområde

Mot ogräs i odlingar av betor och jordgubbar samt i plantskolor.

Verkningssätt

Goltix WG är både systemiskt- och kontaktverkande och används på växande ogräs. Metamitron som tas upp genom rötterna transporteras med saften upp genom plantan medan metamitron som tas upp genom bladen inte transporteras i plantan.

Metamitron blockerar fotosyntesen och hos känsliga plantor vissnar bladen med början mellan nerv och bladkant för att till sist helt vissna ned och dö. Mindre känsliga plantor inaktiverar metamitron omedelbart efter upptaget.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Metamitron 700 g/kg (70 vikt-%)

Formulering

Vattendispergerbart granulat (WG)

Registreringsnummer

5261

Danitron 5 SC

2021-12-22T12:21:39+01:00december 22nd, 2021|

Danitron 5 SC

Medel mot spinnkvalster och jordgubbskvalster

  • Mycket god kontaktverkande effekt på samtliga rörliga stadier av spinnkvalster

  • God långtidseffekt

Användningsområde

Mot angrepp av kvalster i odlingar av äpple och päron.
Mot angrepp av kvalster i växthusodling av tomat, aubergine, paprika, slanggurka, zucchini/squash, bönor, jordgubbar och prydnadsväxter.

Verkningssätt

Danitron 5 SC har en snabb kontaktverkande effekt på kvalsternas rörliga stadier (larver, nymfer och vuxna) och förhindrar dessutom hudömsningen i outvecklade stadier. Detta gör att Danitron 5 SC normalt har en mycket god långtidseffekt (mer än 30 dagar).

Allmän information

Verksam beståndsdel

Fenpyroximat 51,2 g/l

Formulering

Suspensionskoncentrat (SC)

Registreringsnummer

4604

Till toppen