Mizuki

2022-07-13T09:55:19+02:00juli 13th, 2022|

Mizuki®

Mizuki har fått dispens för nedvissning i potatis under perioden 2022-06-27 till 2022-10-12

Nedvissning av potatis

Mizuki är en kontaktverkande produkt för nedvissning av potatis. Mizuki kan användas i alla potatissorter.

Dosering: 2 l/ha/behandling. Total dos 4 l/ha.
Max 2 behandlingar.
(För högsta effekt vid tuffare förhållande, t ex ostabilt väder eller kraftig potatisblast, kan en tillsats av extra superolja påskynda effekten)

Mizuki har effekt på både potatisplantans blad och stjälk, samt förhindrar plantan från att växa om. Effekterna syns inte direkt, men uppkommer några enstaka dagar efter behandling. Full nedvissning sker inom 14–21 dagar.

Det är normalt nödvändigt att behandla grödan 2 gånger för att nå en total nedvissning av grödan.

Mizuki kan även användas för behandling efter användning av blastkross för att påskynda och säkerställa nedvissningen.

Allmän information

Verksam beståndsdel

10,6 g/l Pyraflufen-etyl

Formulering

Emulgelbart koncentrat (EC)

Registreringsnummer

Diarienr: 5.1.2.a-H22-0539

Select

2022-07-09T10:19:41+02:00juli 9th, 2022|

Select

Mot ett stort antal gräsogräs i en mängd olika tvåhjärtbladiga grödor

 • Bredverkande gräsogräspreparat med effekt på gröearter t ex vitgröe
 • Låga doser ger enkel hantering
 • Dubbelbehandling tillåten i flera grödor

Användningsområde

Mot gräsogräs i odlingar av jordgubbar på friland.
Mot gräsogräs i odlingar av raps, vårrybs och lin.
Mot gräsogräs i odlingar av klöverfrö till utsäde.
Mot gräsogräs i frilandsodling av bönor, ärter (torkade), huvudkål, morötter, kepalök, sockerbetor, rödbetor och foderbetor.

Verkningssätt

Select är ett systemiskt, selektivt ogräsmedel med effekt på flertalet gräsogräs inklusive vitgröe. 

Select tas upp av gräsens ovanjordiska växtdelar och transporteras systemiskt i växten. Viktiga symptom hos mottagliga gräs är bl a att tillväxten upphör direkt efter behandlingen, vävnaden vid tillväxtpunkten övergår sakta i brunt och ruttnar, nyare blad blir gulfärgade och avdödas långsamt. Effekten syns en till tre veckor efter behandling. Under tiden äldre blad dör övergår deras färg i orange för att därefter bli röda och slutligen purpurfärgade.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Kletodim 240 g/l.
Innehåller även Lacknafta

Formulering

Emulgerbart koncentrat (EC)

Registreringsnummer

5468

GroPlan A+

2021-05-14T15:25:47+02:00maj 14th, 2021|

GroPlan A+

Stabil och högpresterande oorganisk bladgödslingsformulering, samformulerad med Pyro Glutamic Acid (PGA) och Di-Methyl Sulphone

 • Högre proteinhalt och proteininnehåll

 • Högre tusenkornvikt
 • Högre fröskörd och oljehalt

Allmän information

Verksam beståndsdel

11,8–6,1–6,2 NPK-gödsellösning med mikronäringsämnen för bladapplicering

Formulering

Oorganisk bladgödslingsformulering

Silwet Gold

2021-12-24T20:17:25+01:00december 24th, 2021|

Silwet Gold

Nonjoniskt supervätmedel

 • Supervätmedel med bästa spridningsförmåga

 • Dämpar skumbildning i spruttanken
 • Förbättrar regnfastheten

Användningsområde

Vätmedel för ogräsmedel, svamp­medel, insektsmedel, spinn- och kvalster­medel samt mikronäring.

Verkningssätt

Silikonbaserat vätmedel som avlägsnar ytspänningen från vattenlösningar.

Silwet Gold avlägsnar ytspänningen från vattenlösningar märkbart bättre än de traditionella vätmedlen. Silwet Gold gör så att vätskan utbreder sig på växtytan och sprider sig till ställen som normalt är svårbehandlade t ex blad som håller på att öppna sig och blomställningar. Den förbättrade utbredningsjämnheten möjliggör också användningen av en mindre vattenmängd. Regnbeständigheten förbättras, då preparatet sprids jämnt på växtens yta och torkar snabbare. 

Allmän information

Verksam beståndsdel

Silikonbaserat vätmedel

Formulering

Silikonbaserat vätmedel

NeemAzal T/S

2022-07-09T10:17:18+02:00juli 9th, 2022|

NeemAzal T/S

Insekticid med effekt mot bitande och sugande insekter som t ex trips, vita flygare, bladlöss och spinnkvalster

 • Skonsam för nyttoinsekter och bi

 • Kort karenstid
 • Får användas i ekologisk odling

Användningsområde

Mot insektsangrepp i odlingar av äpple och päron.
Mot insektsangrepp i odlingar av prydnadsväxter.
Mot koloradoskalbagge i odlingar av potatis.
Mot insektsangrepp i odlingar av tomat, aubergin, paprika, gurka, druvgurka, zucchini, meloner och pumpa i växthus.
Mot insektsangrepp i odlingar av huvudkål och brysselkål.

Verkningssätt

NeemAzal T/S verkar lokalsystemiskt vilket innebär att den aktiva substansen tränger in i växten och fördelas delvis systemiskt. 

Den aktiva substansen azadiraktin utvinns ur frö från neemträdet Azadirachta indica A. Juss. NeemAzal T/S har effekt på bitande och sugande insekter som får i sig den aktiva substansen via födointag. Skadeinsekten kommer att sluta äta och suga växtsaft och därmed avstannar skadeverkan. Ingen knock-down effekt kan förväntas utan det kan ta upp till 7–10 dagar innan den slutliga effekten har uppnåtts. Individer i larvstadiet dör snabbare då de påverkas genom att födointag och hudömsning hämmas medan hos vuxna individer påverkas födointag och fortplantningsprocessen vilket tar längre tid att se slutresultatet av. Populationen av skadeinsekter kollapsar efter några dagar.

Då den slutliga effekten bedöms ska olika faktorer värderas som utveckling av bladmassa, bladskador, bildning av honungsdagg, utveckling av populationen för skadegöraren och inte enbart döda skadeinsekter.

Exempel på effekt som kan observeras för olika skadegörare

Larver minskad förekomst av bladskador.
Vita flygare antalet puppor (inte antalet vuxna individer) .
Bladlöss utveckling av bladluskolonier (täta – utspridda kolonier), produktion av honungsdagg.
Trips antal larver (inte antalet vuxna individer).
Bladminerare storleken på bladminorna.
Spinnkvalster antalet larver och vuxna individer (inte antalet ägg).

Allmän information

Verksam beståndsdel

Azadiraktin A 9,8 g/l

Formulering

Emulgerbart koncentrat

Registreringsnummer

5387

Rizolex 50 SC

2022-07-09T10:19:19+02:00juli 9th, 2022|

Rizolex 50 SC

Rizolex 50 SC är ett kontaktverkande medel mot vissa jord- och utsädesburna svampsjukdomar

 • God effekt på groddbränna, lackskorv och filtsjuka

 • Både förebyggande och kurativ effekt

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av potatis genom betning av utsäde.

Verkningssätt

Rizolex 50 SC är vattenbaserat och speciellt formulerat för betning i samband med sättning.

Rizolex 50 SC har en mycket god effekt på alla typer av Rhizoctonia solani som orsakar groddbränna, filtsjuka och lackskorv på potatis. För optimal effekt krävs en god fördelning på alla knölarna.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Tolklofosmetyl, 500 g/l

Formulering

Övriga vätskor för direktapplicering

Registreringsnummer

3823

Diabolo

2022-07-09T10:03:00+02:00juli 9th, 2022|

Diabolo

För betning av utsädespotatis mot olika svampsjukdomar

 • Utmärkt utsädesbehandling mot flertalet viktiga lagringssjukdomar
 • Flexibilitet i behandlingstidpunkt

Användning

Diabolo används för behandling av sättpotatis mot silverskorv (Helminthosporium solani), phoma-röta (Phoma exigua), torröta (Fusarium solani respektive Fusarium sulphureum) samt blåsskorv (Polysculatum pustulans).

Bäst effekt fås vid behandling omedelbart efter skörd eller i samband med inlagring. Behandling kan också ske vid uppsortering av potatis inför våren innan knölarna är väckta.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Imazalilsulfat 135 g/l (varav ren imazalil 100 g/l)

Formulering

Vattenlösligt koncentrat (SL)

Registreringsnummer

4699

Mospilan SG

2022-07-09T10:16:26+02:00juli 9th, 2022|

Mospilan SG

Mospilan SG har effekt mot flera olika skadegörare som t ex rapsbaggar, stritar, bladlöss, ullöss, gallmyggor och vita flygare och får användas i flera grödor bl.a. raps, potatis, frukt, sallat och prydnadsväxter

 • Systemiskt insektsmedel
 • Dammfri formulering

Användningsområde

Mot insektsangrepp i odlingar av äpple, päron, körsbär, plommon, raps, rybs, potatis, prydnadsväxter. Mot bladlöss i fältodlingar av sallat och sallatsväxter. Mot bladlöss i fältodlingar av örter och ätliga blommor. Mot bladlöss i fältodlingar av spenat och liknande blad.

Verkningssätt

Mospilan SG är systemiskt och tas snabbt upp av behandlade plantdelar och transporteras till tillväxtpunkterna där t ex bladlössen sitter. Medlet verkar framförallt som maggift men har även kontaktverkan. Den verksamma beståndsdelen acetamiprid påverkar skadeinsekternas centrala nervsystem.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Acetamiprid 20 vikt-%

Formulering

Vattenlösligt granulat (SG)

Registreringsnummer

5708

Teppeki

2022-07-09T10:20:37+02:00juli 9th, 2022|

Teppeki

Insektsmedel mot bladlöss i stråsäd, potatis, äpple, päron, sockerbetor och foderbetor, färska ärter med och utan balja samt bönor med balja

 • Systemiskt insektsmedel med mycket god effekt mot bladlöss
 • Skonsamt mot nyttodjur
 • Tillhör en ny kemisk grupp mot bladlöss

Användningsområde

Mot insektsangrepp i odlingar av korn, havre, råg, rågvete, vete och speltvete.
Mot insektsangrepp i odlingar av potatis.
Mot insektsangrepp i odlingar av äpple och päron.
Mot insektsangrepp i odlingar av färska ärter med eller utan balja samt färska bönor med balja.
Mot insektsangrepp i odlingar av sockorbetor och foderbetor. 

Verkningssätt

Teppeki är systemisk verkande, då den aktiva substansen transporteras uppåt och utåt i plantan. Medlet verkar också genom att tränga genom bladen (translaminär verkan), så det ger möjligheter att bekämpa gömda bladlöss. Effekterna påverkas inte av höga eller låga temperaturer.

Teppeki stoppar födointaget efter några få timmar, varefter skadedjuren svälter ihjäl efter några dagar. Effekten syns efter 4–6 dagar. Det är ingen egentlig knockdown effekt, men skadeverkningen upphör omedelbart. Effekten verkar upp till 3 veckor vid full dos.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Flonicamid 50 vikt-%

Formulering

Vattenlösligt granulat (WG)

Registreringsnummer

4966

Fibro

2022-07-09T10:14:30+02:00juli 9th, 2022|

Fibro

Mot insekter i odling av potatis, äpple, päron, körsbär och plommon

 • Registrerad paraffinolja mot virusspridande bladlöss i potatis
 • Mot fruktträdsspinnkvalster och päronbladloppa

Användningsområde

Mot bladlöss i odlingar av potatis.
Mot fruktträdsspinnkvalster i odlingar av äpple, päron, plommon och körsbär.
Mot päronbladloppa i odlingar av päron.

Verkningssätt

Fibro är ett insektsmedel baserat på paraffinolja. Det används till bekämpning av insekter i potatis, äpple, päron, plommon och körsbär. Fibro verkar fysikaliskt genom att oljan bildar ett tunt lager som täcker insekterna, lagret är i sig inte giftigt men stoppar syretillförseln så insekterna kvävs. Vid upprepad behandling i potatis bildas en hinna på bladen som motverkar överföring och spridning av potatisvirus Y (krussjuka) via bladlöss.

Allmän information

Verksam beståndsdel

797 g/l (93,4 vikt-%) Paraffinolja

Formulering

Emulsionskoncentrat

Registreringsnummer

5174

Till toppen