Select

2021-05-14T15:45:03+02:00maj 14th, 2021|

Select

Mot ett stort antal gräsogräs i en mängd olika tvåhjärtbladiga grödor

 • Bredverkande gräsogräspreparat med effekt på gröearter t ex. vitgröe
 • Låga doser ger enkel hantering

Användningsområde

Mot gräsogräs i odlingar av jordgubbar på friland.
Mot gräsogräs i odlingar av raps, vårrybs och lin.
Mot gräsogräs i odlingar av klöverfrö till utsäde.
Mot gräsogräs i frilandsodling av bönor, ärter (torkade), huvudkål, morötter, kepalök, sockerbetor, rödbetor och foderbetor.

Verkningssätt

Select transporteras systemiskt runt i gräsogräsen och effekten syns efter en vecka upp till tre veckor efter behandling beroende på förhållandena vid behandlingstidpunkten.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Kletodim 240 g/l.
Innehåller även Lacknafta

Formulering

Emulgerbart koncentrat (EC)

Registreringsnummer

5468

GroPlan A+

2021-05-14T15:25:47+02:00maj 14th, 2021|

GroPlan A+

Stabil och högpresterande oorganisk bladgödslingsformulering, samformulerad med Pyro Glutamic Acid (PGA) och Di-Methyl Sulphone

 • Högre proteinhalt och proteininnehåll

 • Högre tusenkornvikt
 • Högre fröskörd och oljehalt

Allmän information

Verksam beståndsdel

11,8–6,1–6,2 NPK-gödsellösning med mikronäringsämnen för bladapplicering

Formulering

Oorganisk bladgödslingsformulering

Silwet Gold

2021-05-26T11:20:04+02:00maj 26th, 2021|

Silwet Gold

Nonjoniskt supervätmedel

 • Supervätmedel med bästa spridningsförmåga

 • Dämpar skumbildning i spruttanken
 • Förbättrar regnfastheten

Användningsområde

Vätmedel för ogräsmedel, svamp­medel, insektsmedel, spinn- och kvalster­medel samt mikronäring.

Verkningssätt

Silikonbaserat vätmedel som avlägsnar ytspänningen från vattenlösningar.

Silwet Gold avlägsnar ytspänningen från vattenlösningar märkbart bättre än de traditionella vätmedlen. Tack vare det så utbreder sig vätskan betydligt bättre på växtytan. Vätskan sprider sig till ställen, som normalt är svårbehandlade, t ex. blad som håller på att öppna sig och blomställningar. Den förbättrade utbredningsjämnheten möjliggör också användningen av en mindre vattenmängd. Regnbeständigheten förbättras, då preparatet sprids jämnt på växtens yta och torkar snabbare.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Silikonbaserat vätmedel

Formulering

Silikonbaserat vätmedel

NeemAzal T/S

2021-05-14T15:34:05+02:00maj 14th, 2021|

NeemAzal T/S

Insekticid med effekt mot bitande och sugande insekter som t ex trips, vita flygare, bladlöss och spinnkvalster

 • Skonsam för nyttoinsekter och bi

 • Kort karenstid
 • Får användas i ekologisk odling

Användningsområde

Mot insektsangrepp i odlingar av äpple och päron.
Mot insektsangrepp i odlingar av prydnadsväxter.
Mot koloradoskalbagge i odlingar av potatis.
Mot insektsangrepp i odlingar av tomat, aubergin, paprika, gurka, druvgurka, zucchini, meloner och pumpa i växthus.
Mot insektsangrepp i odlingar av huvudkål och brysselkål.

Verkningssätt

NeemAzal verkar lokalsystemiskt vilket innebär att den aktiva substansen tränger in i växten och fördelas delvis systemiskt.

Den aktiva substansen azadiraktin utvinns ur frö från neemträdet Azadirachta indica A. Juss. NeemAzal har effekt på bitande och sugande insekter som får i sig den aktiva substansen via födointag. Skadeinsekten kommer att sluta äta och suga växtsaft och därmed avstannar skadeverkan. Ingen knock-down effekt kan förväntas utan det kan ta upp till 7–10 dagar innan den slutliga effekten har uppnåtts. Individer i larvstadiet dör snabbare då de påverkas genom att födointag och hudömsning hämmas medan hos vuxna individer påverkas födointag och fortplantningsprocessen vilket tar längre tid att se slutresultatet av. Populationen av skadeinsekter kollapsar efter några dagar.

Då den slutliga effekten bedöms ska olika faktorer värderas som utveckling av bladmassa, bladskador, bildning av honungsdagg, utveckling av populationen för skadegöraren och inte enbart döda skadeinsekter.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Azadiraktin A 9,8 g/l

Formulering

Emulgerbart koncentrat

Registreringsnummer

5387

Rizolex 50 SC

2021-05-31T12:24:54+02:00maj 31st, 2021|

Rizolex 50 SC

Rizolex 50 SC är ett kontaktverkande medel mot vissa jord- och utsädesburna svampsjukdomar

 • God effekt på groddbränna, lackskorv och filtsjuka

 • Både förebyggande och kurativ effekt

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av potatis genom betning av utsäde.

Verkningssätt

Rizolex 50 SC är vattenbaserat och speciellt formulerat för betning i samband med sättning.

Rizolex 50 SC har en mycket god effekt på alla typer av Rhizoctonia solani som orsakar groddbränna, filtsjuka och lackskorv på potatis. För optimal effekt krävs en god fördelning på alla knölarna.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Tolklofosmetyl, 500 g/l

Formulering

Övriga vätskor för direktapplicering

Registreringsnummer

3823

Diabolo

2021-05-14T14:16:31+02:00maj 14th, 2021|

Diabolo

För betning av utsädespotatis mot olika svampsjukdomar

 • Utmärkt utsädesbehandling mot flertalet viktiga lagringssjukdomar
 • Flexibilitet i behandlingstidpunkt

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av potatis genom betning av utsäde. 

Verkningssätt

Diabolo används för behandling av sättpotatis mot silverskorv (Helminthosporium solani), phoma-röta (Phoma exigua), torröta (Fusarium solani respektive Fusarium sulphureum) samt blåsskorv (Polysculatum pustulans).

Allmän information

Verksam beståndsdel

Imazalilsulfat 135 g/l (varav ren imazalil 100 g/l)

Formulering

Vattenlösligt koncentrat (SL)

Registreringsnummer

4699

Mospilan SG

2021-05-14T15:31:24+02:00maj 14th, 2021|

Mospilan SG

Insektsmedel mot rapsbaggar i raps och rybs. Mot löss i frukt, prydnadsväxter, sallat och potatis

 • Systemiskt insektsmedel med mycket god effekt mot rapsbaggar, bladlöss, ullöss, gallmyggor och minerare
 • Dammfri formulering

Användningsområde

Mot insektsangrepp i odlingar av äpple, päron, körsbär, raps, rybs, potatis, sallat på friland samt i prydnadsväxter.

Verkningssätt

Mospilan är systemiskt och tas snabbt upp av behandlade plantdelar och transporteras till tillväxtpunkterna där t ex. bladlössen sitter. Medlet verkar framförallt som maggift men har även kontaktverkan.

Den verksamma beståndsdelen acetamiprid påverkar skadeinsekternas centrala nervsystem.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Acetamiprid 20 vikt-%

Formulering

Vattenlösligt granulat (SG)

Registreringsnummer

4739

Teppeki

2021-05-14T15:51:20+02:00maj 14th, 2021|

Teppeki

Insektsmedel mot bladlöss i stråsäd, potatis, äpple, päron, sockerbetor och foderbetor, färska ärter med och utan balja samt bönor med balja

 • Systemiskt insektsmedel med mycket god effekt mot bladlöss

 • Skonsamt mot nyttodjur
 • Tillhör en ny kemisk grupp mot bladlöss

Användningsområde

Mot insektsangrepp i odlingar av korn, havre, råg, rågvete, vete och speltvete.
Mot insektsangrepp i odlingar av potatis.
Mot insektsangrepp i odlingar av äpple och päron.
Mot insektsangrepp i odlingar av färska ärter utan skida.

Verkningssätt

Teppeki är systemisk verkande, då den aktiva substansen transporteras uppåt och utåt i plantan. Medlet verkar också genom att tränga genom bladen (translaminär verkan), så det ger möjligheter att bekämpa gömda bladlöss. Effekterna påverkas inte av höga eller låga temperaturer.

Teppeki stoppar födointaget efter några få timmar, varefter skadedjuren svälter ihjäl efter några dagar. Effekten syns efter 4–6 dagar. Det är ingen egentlig knowdown effekt, men skadeverkningen upphör omedelbart. Effekten verkar upp till tre veckor vid full dos.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Flonicamid 50 vikt-%

Formulering

Vattenlösligt granulat (WG)

Registreringsnummer

4966

Fibro

2021-05-14T15:21:34+02:00maj 14th, 2021|

Fibro

Mot insekter i odling av potatis, äpple, päron, körsbär och plommon

 • Registrerad paraffinolja mot virusspridande bladlöss i potatis
 • Mot fruktträdsspinnkvalster och päronbladloppa

Användningsområde

Mot bladlöss i odlingar av potatis.
Mot fruktträdsspinnkvalster i odlingar av äpple, päron, plommon och körsbär.
Mot päronbladloppa i odlingar av päron.

Verkningssätt

Fibro är ett insektsmedel baserat på paraffinolja. Det används till bekämpning av insekter i potatis, äpple, päron, körsbär och plommon. Fibro verkar fysikaliskt genom att oljan bildar ett tunt lager som täcker insekterna, lagret är i sig inte giftigt men stoppar syretillförseln så insekterna kvävs. Vid upprepad behandling i potatis bildas en hinna på bladen som motverkar överföring och spridning av potatisvirus Y (krussjuka) via bladlöss.

Allmän information

Verksam beståndsdel

797 g/l (93,4 vikt-%) Paraffinolja

Formulering

Emulsionskoncentrat

Registreringsnummer

5174

Narita

2021-05-14T15:33:01+02:00maj 14th, 2021|

Narita

Svampmedel i potatis mot Alternaria

 • Snabb preventiv verkan mot Alternaria (torrfläcksjuka) i potatis
 • Systemiskt verkningssätt

Användningsområde

Mot torrfläcksjuka (Alternaria spp.) i odlingar av potatis.

Verkningssätt

Narita tillhör gruppen triazoler och produkten hämmar ergosterolbiosyntesen. Produkten har genom sin systemiska verkan en snabb förebyggande effekt mot Alternaria (torrfläcksjuka) i potatis. Den förhindrar att myceltillväxt sker på bladen och i plantan.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Difenokonazol 250 g/l

Formulering

Emulsionskoncentrat

Registreringsnummer

5373

Till toppen