crown MH

2024-04-23T11:41:04+02:00april 23rd, 2024|

crown MH

Groningshämmande medel som får användas i potatis och lök

 • Minskar och fördröjer groningsviljan i potatis som lagras
 • Motverkar spillpotatis i kommande grödor
 • Förhindrar eller minskar groningen av lök som ska långtidslagras.

Verkningssätt

crown MH hämmar celldelningen i växten men utan att påverka cellutvecklingen.
crown MH tas upp via bladen, transporteras systemiskt i floemet ner till löken och knölarna för att verka.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Maleinhydrazid (kaliumsalt) 361,8 g/l

Formulering

Lösligt koncentrat (SL)

Registreringsnummer

5928

Mizuki

2024-05-14T16:33:14+02:00maj 14th, 2024|

Mizuki

Kontaktverkande produkt mot ett brett spektrum av örtogräs samt för nedvissning av blast i potatis

 • Ny verksam substans för Sverige
 • Starkt brännande effekt
 • Bred ogräseffekt

Mizuki är en kontakverkande herbicid som används för ogräsbekämpning och nedvissning av blad, stjälkar i potatis, samt förhindrar plantan att växa om vid nedvissning.

Mizuki absorberas av plantan där vi får träff varför en god täckning av sprutduschen är viktig. Effekterna syns inte direkt, men uppkommer några enstaka dagar efter behandling. Full nedvissning sker inom 14–21 dagar.

Solinstrålning och dagsljus förstärker effekten av produkten. Den aktiva substansen, Pyraflufen-etyl, tillhör HRAC grupp 14.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Pyraflufen-etyl 10,6 g/l (1,1 vikt-%)

Formulering

Emulgerbart koncentrat

Registreringsnummer

5927

VextaSil

2023-11-28T10:22:29+01:00november 28th, 2023|

VextaSil

Nonjoniskt supervätmedel

 • Supervätmedel med bästa spridningsförmåga
 • Dämpar skumbildning i spruttanken
 • Förbättrar regnfastheten

Användningsområde

Vätmedel för ogräsmedel, svamp­medel, insektsmedel, spinn- och kvalster­medel samt mikronäring.

Verkningssätt

VextaSil avlägsnar ytspänningen från vattenlösningar märkbart bättre än de traditionella vätmedlen. VextaSil gör så att vätskan utbreder sig på växtytan och sprider sig till ställen som normalt är svårbehandlade t ex blad som håller på att öppna sig och blomställningar. Den förbättrade utbredningsjämnheten möjliggör också användningen av en mindre vattenmängd. Regnbeständigheten förbättras, då preparatet sprids jämnt på växtens yta och torkar snabbare.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Silikonbaserat vätmedel

Formulering

Suspensionskoncentrat (SC)

Sporax

2023-11-28T10:11:09+01:00november 28th, 2023|

Sporax logo

Sporax

Sporax är ett svampmedel som används mot bladmögel i potatis

 • Systemisk och antisporulerande effekt
 • Flexibel användning gällande strategi i behandlingsprogrammet
 • Används när bladmögeltrycket är högt

Användningsområde

Mot potatisbladmögel i odlingar av potatis

Verkningssätt

Sporax är ett svampmedel mot potatisbladmögel innehållande propamokarb.

Propamokarb verkar systemiskt och ska användas förebyggande, innan symptom på angrepp kan ses, även om produkten har en kurativ effekt.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Propamokarb (hydroklorid) 722 g/l (66,78 vikt-%)

Formulering

Lösligt koncentrat (SL)

Registreringsnummer

5858

GroPlan A+

2023-05-05T09:48:30+02:00maj 5th, 2023|

GroPlan A

GroPlan A+

Stabil och högpresterande oorganisk bladgödslingsformulering, samformulerad med Pyro Glutamic Acid (PGA) och Di-Methyl Sulphone

 • Högre proteinhalt och proteininnehåll

 • Högre tusenkornvikt
 • Högre fröskörd och oljehalt

Allmän information

Verksam beståndsdel

11,8–6,1–6,2 NPK-gödsellösning med mikronäringsämnen för bladapplicering

Formulering

Oorganisk bladgödslingsformulering

NeemAzal T/S

2024-02-26T12:47:05+01:00februari 26th, 2024|

NeemAzal T/S

NeemAzal T/S

Insekticid med effekt mot bitande och sugande insekter som t ex trips, vita flygare, bladlöss och spinnkvalster

 • Skonsam för nyttoinsekter och bi

 • Kort karenstid
 • Får användas i ekologisk odling

Användningsområde

Mot insektsangrepp i odlingar av äpple och päron.
Mot insektsangrepp i odlingar av prydnadsväxter.
Mot koloradoskalbagge i odlingar av potatis.
Mot insektsangrepp i odlingar av tomat, aubergin, paprika, gurka, druvgurka, zucchini, meloner och pumpa i växthus.
Mot insektsangrepp i odlingar av huvudkål och brysselkål.

Verkningssätt

NeemAzal T/S verkar lokalsystemiskt vilket innebär att den aktiva substansen tränger in i växten och fördelas delvis systemiskt. 

Den aktiva substansen azadiraktin utvinns ur frö från neemträdet Azadirachta indica A. Juss. NeemAzal T/S har effekt på bitande och sugande insekter som får i sig den aktiva substansen via födointag. Skadeinsekten kommer att sluta äta och suga växtsaft och därmed avstannar skadeverkan. Ingen knock-down effekt kan förväntas utan det kan ta upp till 7–10 dagar innan den slutliga effekten har uppnåtts. Individer i larvstadiet dör snabbare då de påverkas genom att födointag och hudömsning hämmas medan hos vuxna individer påverkas födointag och fortplantningsprocessen vilket tar längre tid att se slutresultatet av. Populationen av skadeinsekter kollapsar efter några dagar.

Då den slutliga effekten bedöms ska olika faktorer värderas som utveckling av bladmassa, bladskador, bildning av honungsdagg, utveckling av populationen för skadegöraren och inte enbart döda skadeinsekter.

Exempel på effekt som kan observeras för olika skadegörare

Larver minskad förekomst av bladskador.

Vita flygare antalet puppor (inte antalet vuxna individer) .

Bladlöss utveckling av bladluskolonier (täta – utspridda kolonier), produktion av honungsdagg.

Trips antal larver (inte antalet vuxna individer).

Bladminerare storleken på bladminorna.

Spinnkvalster antalet larver och vuxna individer (inte antalet ägg).

Allmän information

Verksam beståndsdel

Azadiraktin A 9,8 g/l (1,0 Vikt-%)

Formulering

Emulgerbart koncentrat

Registreringsnummer

5387

Rizolex 50 SC

2023-11-28T09:57:10+01:00november 28th, 2023|

Rizolex 50 SC

Rizolex 50 SC

Rizolex 50 SC är ett kontaktverkande medel mot vissa jord- och utsädesburna svampsjukdomar

 • God effekt på groddbränna, lackskorv och filtsjuka

 • Både förebyggande och kurativ effekt

Användningsområde

Mot lackskorv i odlingar av potatis.

Verkningssätt

Rizolex 50 SC är vattenbaserat och speciellt formulerat för betning i samband med sättning.

Rizolex 50 SC har en mycket god effekt på alla typer av Rhizoctonia solani som orsakar groddbränna, filtsjuka och lackskorv på potatis. För optimal effekt krävs en god fördelning på alla knölarna.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Tolklofosmetyl 500 g/l (50 vikt-%)

Formulering

Övriga vätskor för direktapplicering

Registreringsnummer

3823

Diabolo

2023-11-27T17:16:44+01:00november 27th, 2023|

Diabolo

Diabolo

För betning av utsädespotatis mot olika svampsjukdomar

 • Utmärkt utsädesbehandling mot flertalet viktiga lagringssjukdomar
 • Flexibilitet i behandlingstidpunkt

Användning

Diabolo används för behandling av sättpotatis mot silverskorv (Helminthosporium solani), phoma-röta (Phoma exigua), torröta (Fusarium solani respektive Fusarium sulphureum) samt blåsskorv (Polysculatum pustulans).

Bäst effekt fås vid behandling omedelbart efter skörd eller i samband med inlagring. Behandling kan också ske vid uppsortering av potatis inför våren innan knölarna är väckta.

OBS! Knölen måste vara i vilstadium. Inga vita groddar.

Dos Endast en behandling med 150 ml/ton sättpotatis.

OBS! Behandlad potatis får bara användas till utsäde. Diabolo används outspätt och sprutas ut med finfördelande munstycken eller ”spinning disc-system” över det rullband som transporterar potatisen. Det är viktigt att potatisen ”rullar” så att hela knölen blir täckt av preparatet.

Skyddsplåtar eller liknande vid sidan av rullbandet respektive sprutmunstyckena förhindrar avdrift och ger en jämnare beläggning.

Potatisen bör vara så ren och fri från jord som möjligt. Diabolo kan också spädas med vatten, max 2 l/ton potatis.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Imazalil 100 g/l (9,3 vikt-%)

Formulering

Vattenlösligt koncentrat (SL)

Registreringsnummer

4699

Mospilan SG

2024-04-23T10:47:47+02:00april 23rd, 2024|

Mospilan SG

Mospilan SG

Mospilan SG har effekt mot flera olika skadegörare som t ex rapsbaggar, stritar, bladlöss, ullöss, gallmyggor och vita flygare och får användas i flera grödor bl.a. raps, potatis, frukt, sallat och prydnadsväxter

 • Systemiskt insektsmedel
 • Dammfri formulering

Användningsområde

Mot insektsangrepp i odlingar av äpple, päron, körsbär, plommon, raps, rybs, potatis, prydnadsväxter.
Mot bladlöss i fältodlingar av sallat och sallatsväxter; örter och ätliga blommor; spenat och liknande blad. 

Verkningssätt

Mospilan SG är systemiskt och tas snabbt upp av behandlade plantdelar och transporteras till tillväxtpunkterna där t ex bladlössen sitter. Medlet verkar framförallt som maggift men har även kontaktverkan. Den verksamma beståndsdelen acetamiprid påverkar skadeinsekternas centrala nervsystem. 

Allmän information

Verksam beståndsdel

Acetamiprid 200 g/kg (20 vikt-%)

Formulering

Vattenlösligt granulat (SG)

Registreringsnummer

5948

Teppeki

2024-04-23T10:48:30+02:00april 23rd, 2024|

Teppeki

Teppeki

Insektsmedel mot bladlöss i stråsäd, potatis, äpple, päron, sockerbetor och foderbetor, ärter, bönor och linser

 • Systemiskt insektsmedel med mycket god effekt mot bladlöss
 • Skonsamt mot nyttodjur
 • Tillhör en ny kemisk grupp mot bladlöss

Användningsområde

Mot insektsangrepp i odlingar av korn, havre, råg, rågvete, vete och speltvete.
Mot insektsangrepp i odlingar av potatis.
Mot insektsangrepp i odlingar av äpple och päron.
Mot bladlöss i fältodlingar av ärter, bönor och linser.
Mot insektsangrepp i odlingar av sockorbetor och foderbetor. 

Verkningssätt

Teppeki är systemiskt verkande, den aktiva substansen transporteras uppåt och utåt i plantan. Medlet verkar också genom att tränga genom bladen (translaminär verkan), så det ger möjligheter att bekämpa gömda bladlöss. Effekterna påverkas inte av höga eller låga temperaturer.

Teppeki stoppar födointaget efter några få timmar, varefter skadedjuren svälter ihjäl efter några dagar. Effekten syns efter 4–6 dagar. Det är ingen egentlig knockdown effekt, men skadeverkningen upphör omedelbart. Effekten verkar upp till 3 veckor vid full dos.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Flonikamid 500 g/kg (50 vikt-%)

Formulering

Vattenlösligt granulat (WG)

Registreringsnummer

5847

Till toppen