VextaSil

2023-11-28T10:22:29+01:00november 28th, 2023|

VextaSil

Nonjoniskt supervätmedel

 • Supervätmedel med bästa spridningsförmåga
 • Dämpar skumbildning i spruttanken
 • Förbättrar regnfastheten

Användningsområde

Vätmedel för ogräsmedel, svamp­medel, insektsmedel, spinn- och kvalster­medel samt mikronäring.

Verkningssätt

VextaSil avlägsnar ytspänningen från vattenlösningar märkbart bättre än de traditionella vätmedlen. VextaSil gör så att vätskan utbreder sig på växtytan och sprider sig till ställen som normalt är svårbehandlade t ex blad som håller på att öppna sig och blomställningar. Den förbättrade utbredningsjämnheten möjliggör också användningen av en mindre vattenmängd. Regnbeständigheten förbättras, då preparatet sprids jämnt på växtens yta och torkar snabbare.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Silikonbaserat vätmedel

Formulering

Suspensionskoncentrat (SC)

BotaniGard WP

2024-02-26T12:45:30+01:00februari 26th, 2024|

BotaniGard WP

BotaniGard WP

BotaniGard WP är en biologisk produkt bestående av sporer från en naturligt förekommande svamp, Beauveria bassiana med effekt på vita flygare

 • Passar som resistensbrytare i ett kemiskt behandlingsprogram
 • Utmärkt att använda i småplantsproduktion
 • Tillåten att använda flera gånger, minst 6 behandlingar i flera olika växthuskulturer

Användningsområde

Mot vita flygare/mjöllöss i växthusodlingar av jordgubbar, aubergine, tomat, squash, melon, gurka, paprika, prydnadsväxter och plantskoleväxter.

Verkningssätt

BotaniGard WP är en kontaktverkande biologisk insekticid. Produkten består av sporer från den naturligt förekommande jordsvampen Beauveria bassiana. 

Då sporerna kommer i kontakt med insekters ”hud” gror de och växer genom huden in i insektens kropp. Svampen lever på näring som finns i insektens kropp och tillverkar toxiner varpå insekten dör. Infektionen tar 24–48 h och insekten slutar äta, rör sig mindre och dör efter 2–7 dagar. Vid hög luftfuktighet fortsätter svampen att föröka sig genom att bilda nya sporer och denna tillväxt syns som en vit luddighet utanpå den döda insekten.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin GHA 4,4E10 cfu/g

Formulering

Vätbart pulver (WP)

Registreringsnummer

5406

Kudos

2023-11-28T08:26:16+01:00november 28th, 2023|

kudos

Kudos

Reducerar skottillväxten på äppelträd

 • Ökar ljusinsläppet i träden
 • Frostkänsligheten minskar i trädens tillväxtpunkter
 • Fruktsättningen gynnas och kartfall minskar

Användningsområde

Mot tillväxt av skott på äppelträd.

Verkningssätt

Kudos är en tillväxtreglerare som reducerar skottillväxten i äppelodlingar.

Upptaget av prohexadion sker genom växtens gröna delar t ex bladen och transporteras sedan i växten via xylemet till växtens tillväxtpunkter.

Gibberellinbiosyntesen hämmas så att skottillväxten reduceras genom att internoderna förkortas. Med en minskad skottillväxt förbättras luftcirkulationen och ljusinsläppet optimeras i trädens krona.

Prohexadion hämmar även etylensyntesen. Naturligt ökar etylenhalten i växter då de utsätts för stress t ex vid frost, vilket ofta resulterar i ökat kartfall hos äpple. Eftersom prohexadion minskar etylenhalten kan risken för kartfall reduceras då Kudos används i samband med frost i äpple.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Prohexadionkalcium 100 g/kg (10,0 vikt-%)

Formulering

Vattendispergerbart granulat (WG)

Registreringsnummer

5659

DiPel DF

2024-01-08T09:58:14+01:00januari 8th, 2024|

DiPel DF

DiPel DF

Biologiskt medel mot fjärilslarver

 • Innehåller Bacillus thuringiensis
 • Effektivt mot larver av kålfjäril, mätare, vecklare, mal m fl.
 • Skonsamt mot nyttoinsekter

Användningsområde

Mot fjärilslarver i frilandsodlingar av kål, broccoli, brysselkål, blomkål, ärter och purjolök.
Mot fjärilslarver i växthusodlingar av bönor, paprika, gurka, aubergine, chilipeppar och tomat.
Mot fjärilslarver i odlingar av prydnadsväxter.

Verkningssätt

DiPel DF är en biologisk insekticid, som används för bekämpning av fjärilslarver (Lepidoptera) som angriper och gör skada på växter. DiPel DF verkar på fjärilslarver efter att de ätit på behandlad gröda. När medlet verkar i larvernas mag-tarmkanal slutar de att äta och dör efter 24–72 timmar. Produkter som innehåller sporer från Bacillus thuringiensis kan med fördel alterneras med kemiska produkter för att motverka att resistens uppstår hos de produkter som är godkända i aktuella grödor. DiPel DF bryts ner biologiskt.

Effekten är god mot ytligt sittande fjärilslarver som t ex kålfjärilar, mätare, vecklare och malar, men effekten är sämre mot larver som gnagt sig in i frukt eller plantor.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Bacillus thuringiensis kurstaki ABTS-351 2,16E10 cfu/g (ca 54 % w/w)

Formulering

Vattenlösligt granulat

Registreringsnummer

5243

Dazide Enhance

2023-11-27T17:11:31+01:00november 27th, 2023|

dazide Enhance

Dazide Enhance

Dazide Enhance används för retardering av prydnadsväxter i växthus

 • Lättarbetat retarderingsmedel för växthus
 • Säker effekt i flera blomsterkulturer
 • Får användas upp till 5 gånger per år.

Verkningsätt

Dazide Enhance är ett vattenlösligt granulat som används för tillväxtreglering av prydnadsväxter i växthus. Daminozid som den aktiva substansen heter transporteras systemisk i växten och reducerar internodlängden, vilket resulterar i kompaktare och robustare plantor med kraftigare stjälkar och mörkare blad. Plantorna kan få en förbättrad förmåga att klara av torka och även stress under transporter.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Daminozid 850 g/kg (85,14 vikt-%)

Formulering

Vattenlösligt granulat (SG)

Registreringsnummer

5033

Turex 50 WP

2024-02-26T12:43:38+01:00februari 26th, 2024|

Turex 50 WP

Turex 50WP

Turex är en biologisk produkt som är effektiv mot fjärilslarver

 • Bekämpar fjärilslarver – skonar nyttoinsekter!
 • Ingen karenstid
 • Bacillus thuringiensis får användas i ekologisk odling

Användningsområde

Mot fjärilslarver i odlingar av köksväxter, frukt, bär och prydnadsväxter.
Mot fjärilslarver i fröproduktion av gran och tall.

Verkningssätt

Turex 50 WP innehåller sporer från Bacillus thuringiensis och proteinkristaller som verkar i larvens mag- och tarmkanal. Larverna får i sig produkten genom att äta av de behandlade bladen. Turex 50 WP har endast effekt på fjärilslarver och påverkar därmed inte utvecklingen av nyttoinsekter.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Bacillus thuringiensis kurstaki/aizawai GC-91 3E10 cfu/g

Formulering

Vätbart pulver (WP)

Registreringsnummer

4492

Raptol

2024-02-26T12:43:12+01:00februari 26th, 2024|

Raptol

Raptol

Naturlig pyretrum och rapsolja mot skadeinsekter

 • Bredverkande mot många skadeinsekter och mot spinn

 • Brett användningsområde
 • Kort karenstid

Användningsområde

Mot insektsangrepp på prydnadsväxter, fruktträd, vinbär, krusbär, blåbär, köksväxter och trädgårdsgrödor.

Verkningssätt

Raptol är ett koncentrat baserat på naturlig pyretrum och rapsolja med en snabb kontaktverkande effekt mot många betydande skadeinsekter, som bladlöss, spinnkvalster, vita flygare, larver, skalbaggar och bladsteklar på trädgårdsgrödor. Tack vare rapsoljan erhålls även effekt på skadedjurens ägg.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Pyretriner 4,59 g/l (0,5 vikt-%)
Rapsolja, raffinerad 825 g/l (90 vikt-%)

Formulering

Emulgerbart koncentrat (EC)

Registreringsnummer

5351

NeemAzal T/S

2024-02-26T12:47:05+01:00februari 26th, 2024|

NeemAzal T/S

NeemAzal T/S

Insekticid med effekt mot bitande och sugande insekter som t ex trips, vita flygare, bladlöss och spinnkvalster

 • Skonsam för nyttoinsekter och bi

 • Kort karenstid
 • Får användas i ekologisk odling

Användningsområde

Mot insektsangrepp i odlingar av äpple och päron.
Mot insektsangrepp i odlingar av prydnadsväxter.
Mot koloradoskalbagge i odlingar av potatis.
Mot insektsangrepp i odlingar av tomat, aubergin, paprika, gurka, druvgurka, zucchini, meloner och pumpa i växthus.
Mot insektsangrepp i odlingar av huvudkål och brysselkål.

Verkningssätt

NeemAzal T/S verkar lokalsystemiskt vilket innebär att den aktiva substansen tränger in i växten och fördelas delvis systemiskt. 

Den aktiva substansen azadiraktin utvinns ur frö från neemträdet Azadirachta indica A. Juss. NeemAzal T/S har effekt på bitande och sugande insekter som får i sig den aktiva substansen via födointag. Skadeinsekten kommer att sluta äta och suga växtsaft och därmed avstannar skadeverkan. Ingen knock-down effekt kan förväntas utan det kan ta upp till 7–10 dagar innan den slutliga effekten har uppnåtts. Individer i larvstadiet dör snabbare då de påverkas genom att födointag och hudömsning hämmas medan hos vuxna individer påverkas födointag och fortplantningsprocessen vilket tar längre tid att se slutresultatet av. Populationen av skadeinsekter kollapsar efter några dagar.

Då den slutliga effekten bedöms ska olika faktorer värderas som utveckling av bladmassa, bladskador, bildning av honungsdagg, utveckling av populationen för skadegöraren och inte enbart döda skadeinsekter.

Exempel på effekt som kan observeras för olika skadegörare

Larver minskad förekomst av bladskador.

Vita flygare antalet puppor (inte antalet vuxna individer) .

Bladlöss utveckling av bladluskolonier (täta – utspridda kolonier), produktion av honungsdagg.

Trips antal larver (inte antalet vuxna individer).

Bladminerare storleken på bladminorna.

Spinnkvalster antalet larver och vuxna individer (inte antalet ägg).

Allmän information

Verksam beståndsdel

Azadiraktin A 9,8 g/l (1,0 Vikt-%)

Formulering

Emulgerbart koncentrat

Registreringsnummer

5387

Milbeknock

2024-02-26T12:46:44+01:00februari 26th, 2024|

Milbeknock

Milbeknock

Effektivt medel mot växthusspinnkvalster och minerare

 • Effektivt mot samtliga stadier av spinnkvalster – även ägg

 • Stark kontaktverkande ”knock-down”-effekt
 • Translaminar verkan – tränger in i bladen

Användningsområde

Mot angrepp av insekter och kvalster i odling av prydnadsväxter i växthus. 

Verkningssätt

Milbeknock har en translaminär verkan, d.v.s. den kan transporteras från bladsida till bladsida, men är inte systemisk. Verkningssättet är både via kontakt och födointag, och karakteriseras av en stark ”knock down”-effekt. Milbeknock har även en god långtidsverkan.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Milbemectin 9,3 g/l (1 vikt-%). (Milbemycin A3 2,79 g/l  (0,3 vikt-%) och Milbemycin A4 6,51 g/l) (0,7 vikt-%). 

Formulering

Emulgerbart koncentrat

Registreringsnummer

5819

Gnatrol SC

2023-11-28T08:21:30+01:00november 28th, 2023|

Gnatrol SC

Gnatrol SC

Biologiskt medel mot sorgmyggelarver

 • Innehåller sporer och aktivt protein från bakterien Bacillus thuringiensis subsp. israelensis.
 • Bekämpar sorgmyggelarver – skonar nyttoinsekter

Användningsområde

Mot larver av sorgmyggor i växthusodlingar av prydnadsväxter.

Verkningssätt

Gnatrol SC tas upp av larverna i jorden. Gnatrol SC innehåller sporer och aktivt protein från bakterien Bacillus thuringiensis subsp. israelensis som verkar i larvernas mag-tarmkanal. När nedbrytningen av tarmväggarna har påbörjats, slutar larverna att äta och dör 24–72 timmar senare. Gnatrol SC har effekt på sorgmyggans larver och bekämpar inte vuxna mygg.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotyp H-14, stam AM65-52, halt 5,09 E10 (enhet cfu/ml), motsvarande 123 g/l

Formulering

Suspensionskoncentrat

Registreringsnummer

5241

Till toppen