NeemAzal T/S

2021-05-14T15:34:05+02:00maj 14th, 2021|

NeemAzal T/S

Insekticid med effekt mot bitande och sugande insekter som t ex trips, vita flygare, bladlöss och spinnkvalster

 • Skonsam för nyttoinsekter och bi

 • Kort karenstid
 • Får användas i ekologisk odling

Användningsområde

Mot insektsangrepp i odlingar av äpple och päron.
Mot insektsangrepp i odlingar av prydnadsväxter.
Mot koloradoskalbagge i odlingar av potatis.
Mot insektsangrepp i odlingar av tomat, aubergin, paprika, gurka, druvgurka, zucchini, meloner och pumpa i växthus.
Mot insektsangrepp i odlingar av huvudkål och brysselkål.

Verkningssätt

NeemAzal verkar lokalsystemiskt vilket innebär att den aktiva substansen tränger in i växten och fördelas delvis systemiskt.

Den aktiva substansen azadiraktin utvinns ur frö från neemträdet Azadirachta indica A. Juss. NeemAzal har effekt på bitande och sugande insekter som får i sig den aktiva substansen via födointag. Skadeinsekten kommer att sluta äta och suga växtsaft och därmed avstannar skadeverkan. Ingen knock-down effekt kan förväntas utan det kan ta upp till 7–10 dagar innan den slutliga effekten har uppnåtts. Individer i larvstadiet dör snabbare då de påverkas genom att födointag och hudömsning hämmas medan hos vuxna individer påverkas födointag och fortplantningsprocessen vilket tar längre tid att se slutresultatet av. Populationen av skadeinsekter kollapsar efter några dagar.

Då den slutliga effekten bedöms ska olika faktorer värderas som utveckling av bladmassa, bladskador, bildning av honungsdagg, utveckling av populationen för skadegöraren och inte enbart döda skadeinsekter.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Azadiraktin A 9,8 g/l

Formulering

Emulgerbart koncentrat

Registreringsnummer

5387

Milbeknock

2021-05-14T15:30:53+02:00maj 14th, 2021|

Milbeknock

Effektivt medel mot växthusspinnkvalster och minerare

 • Effektivt mot samtliga stadier av spinnkvalster – även ägg

 • Stark kontaktverkande ”knock-down”-effekt
 • Translaminar verkan – tränger in i bladen

Användningsområde

Mot angrepp av insekter och kvalster i odling av prydnadsväxter i växthus.

Verkningssätt

Milbeknock har en translaminar verkan, dvs det kan transporteras från bladsida till bladsida, men är inte systemiskt. Verkningssättet är både via kontakt och födointag, och karakteriseras av en stark ”knock down”-effekt. Milbeknock har även en god långtidsverkan.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Milbemectin 9,3 g/l. Innehåller även lacknafta (petroleum), lätt aromatisk

Formulering

Emulgerbart koncentrat

Registreringsnummer

4928

Gnatrol SC

2021-05-14T13:59:01+02:00maj 14th, 2021|

Gnatrol SC

Biologiskt medel mot sorgmyggelarver

 • Innehåller sporer och aktivt protein från bakterien Bacillus thuringiensis subsp. israelensis.

 • Bekämpar sorgmyggelarver – skonar nyttoinsekter

Användningsområde

Mot larver av sorgmyggor i växthusodlingar av prydnadsväxter.

Verkningssätt

Gnatrol SC tas upp av larverna i jorden. Gnatrol SC innehåller sporer och aktivt protein från bakterien Bacillus thuringiensis ssp. Israelensis som verkar i larvernas mag-tarmkanal. När nedbrytningen av tarmväggarna har påbörjats, slutar larverna att äta och dör 24–72 timmar senare. Gnatrol SC har effekt på sorgmyggans larver och bekämpar inte vuxna mygg.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Bacillus thuringiensis ssp.
israelensis AM65- 52, halt
5,09 E10 (enhet cfu/ml),
motsvarande 123 g/L.
Innehåller även
1,2-Bensisotiazol-3(2H)-on.

Formulering

Suspensionskoncentrat

Registreringsnummer

5241

Floramite 240 SC

2021-05-14T15:22:15+02:00maj 14th, 2021|

Floramite 240 SC

Selektivt medel för kontroll av spinnkvalster

 • Mycket effektivt mot samtliga stadier av spinnkvalster – ägg, nymfer och vuxna

 • Skonsamt mot nyttodjur
 • Ingen korsresistens med andra spinnmedel

Användningsområde

Mot angrepp av kvalster i odlingar av prydnadsväxter, plantskolor och jordgubbar samt i växthusodlingar av gurka och tomat. 

Verkningssätt

Floramite är ett selektivt medel för kontroll av spinnkvalster. Vid sprutning med Floramite erhålls en snabb kontaktverkande effekt och dessutom en god långtidseffekt. Floramite har effekt mot samtliga rörliga stadier av spinnkvalster och har dessutom god verkan på äggen.

Spinnkvalster som träffas av sprutvätskan blir hyperaktiva efter några timmar och slutar att äta. De dör inom 3–4 dagar efter behandlingen. Effekten är bäst dokumenterad på växthusspinnkvalster (Tetranychus urticae).

Allmän information

Verksam beståndsdel

Bifenazate 240 g/l

Formulering

Suspensionskoncentrat

Registreringsnummer

4832

Danitron 5 SC

2021-05-14T14:13:57+02:00maj 14th, 2021|

Danitron 5 SC

Mot kvalster t ex. spinnkvalster och jordgubbskvalster

 • Mycket god kontaktverkande effekt på samtliga rörliga stadier av spinnkvalster

 • God långtidseffekt

Användningsområde

Mot angrepp av kvalster i odlingar av äpple och päron.
Mot angrepp av kvalster i växthusodling av tomat, aubergine, paprika, slanggurka, zucchini/squash, bönor, jordgubbar och prydnadsväxter.

Verkningssätt

Danitron har en snabb kontaktverkande effekt på kvalsternas rörliga stadier (larver, nymfer och vuxna) och förhindrar dessutom hudömsningen i outvecklade stadier. Detta gör att Danitron normalt har en mycket god långtidseffekt (mer än 30 dagar).

Allmän information

Verksam beståndsdel

Fenpyroximat 51,2 g/l

Formulering

Suspensionskoncentrat (SC)

Registreringsnummer

4604

Mospilan SG

2021-05-14T15:31:24+02:00maj 14th, 2021|

Mospilan SG

Insektsmedel mot rapsbaggar i raps och rybs. Mot löss i frukt, prydnadsväxter, sallat och potatis

 • Systemiskt insektsmedel med mycket god effekt mot rapsbaggar, bladlöss, ullöss, gallmyggor och minerare
 • Dammfri formulering

Användningsområde

Mot insektsangrepp i odlingar av äpple, päron, körsbär, raps, rybs, potatis, sallat på friland samt i prydnadsväxter.

Verkningssätt

Mospilan är systemiskt och tas snabbt upp av behandlade plantdelar och transporteras till tillväxtpunkterna där t ex. bladlössen sitter. Medlet verkar framförallt som maggift men har även kontaktverkan.

Den verksamma beståndsdelen acetamiprid påverkar skadeinsekternas centrala nervsystem.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Acetamiprid 20 vikt-%

Formulering

Vattenlösligt granulat (SG)

Registreringsnummer

4739

Till toppen