Difcor 250 EC

2023-12-04T17:04:38+01:00december 4th, 2023|

Difcor 250 EC

Fungicid som har effekt mot flera olika svampsjukdomar som t ex svartfläcksjuka (Alternaria) och bomullsmögel

 • Användning i sockerbetor och raps
 • Stabil partner för användning i en strategi

Användningsområde

Mot rost i odlingar av sockerbeta och foderbeta.
Mot bomullsmögel och svartfläcksjuka i odlingar av raps och rybs.

Verkningssätt

Difcor 250 EC är en systemisk fungicid som innehåller difenokonazol. Den aktiva substansen absorberas snabbt av växten och sprider sig i de delar av växten som träffats av sprutvätskan (lokalsystemisk).

Allmän information

Verksam beståndsdel

Difenokonazol 250 g/l (23,6 vikt-%)

Formulering

Emulgerbart koncentrat

Registreringsnummer

4966

VextaDim

2023-11-28T10:19:14+01:00november 28th, 2023|

VextaDim

Effektiv herbicid mot gräsogräs

 • Nytt bredverkande gräsogräspreparat
 • Säkra effekter på t ex vitgröe, ängsgröe, renkavle och spillsäd

Användningsområde

Mot gräsogräs i odlingar av sockerbeta och foderbeta.
Mot spillsäd i odlingar av höstraps.

Verkningssätt

VextaDim är ett systemiskt, selektivt ogräsmedel med effekt på flertalet gräsogräs inklusive vitgröe. 

VextaDim tas upp av gräsens ovanjordiska växtdelar och transporteras systemiskt i växten. Viktiga symptom hos mottagliga gräs är bl a att tillväxten upphör direkt efter behandlingen, vävnaden vid tillväxtpunkten övergår sakta i brunt och ruttnar, nyare blad blir gulfärgade och avdödas långsamt. Effekten syns en till tre veckor efter behandling. Under tiden äldre blad dör övergår deras färg i orange för att därefter bli röda och slutligen purpurfärgade.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Kletodim 240 g/l (25,15 vikt-%).
Innehåller även lacknafta (petroleum), tung aromatisk.

Formulering

Emulgerbart koncentrat (EC)

Registreringsnummer

5887

VextaSil

2023-11-28T10:22:29+01:00november 28th, 2023|

VextaSil

Nonjoniskt supervätmedel

 • Supervätmedel med bästa spridningsförmåga
 • Dämpar skumbildning i spruttanken
 • Förbättrar regnfastheten

Användningsområde

Vätmedel för ogräsmedel, svamp­medel, insektsmedel, spinn- och kvalster­medel samt mikronäring.

Verkningssätt

VextaSil avlägsnar ytspänningen från vattenlösningar märkbart bättre än de traditionella vätmedlen. VextaSil gör så att vätskan utbreder sig på växtytan och sprider sig till ställen som normalt är svårbehandlade t ex blad som håller på att öppna sig och blomställningar. Den förbättrade utbredningsjämnheten möjliggör också användningen av en mindre vattenmängd. Regnbeständigheten förbättras, då preparatet sprids jämnt på växtens yta och torkar snabbare.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Silikonbaserat vätmedel

Formulering

Suspensionskoncentrat (SC)

Sluxx HP

2023-11-28T10:07:58+01:00november 28th, 2023|

Sluxx HP

Högeffektivt medel mot alla typer av sniglar

 • Formulerad som pellets vilket ger en mycket bra spridning och täckning
 • Sluxx HP har god regnfasthet, upp till 6 veckor
 • Justerbar dos efter mängden sniglar

Användningsområde

Mot sniglar.

Verkningssätt

Den aktiva substansen, järn(III)fosfat är väl dokumenterad och förekommer naturligt i jorden. Den är säker för människor, djur, predatorer och det vilda. 

Sluxx HP är ett svårlöst granulat med mycket god effekt mot alla typer av sniglar. Formuleringen av Sluxx HP i pelletsform ger en god möjlighet till jämn spridning och god täckning med handelsgödselspridare, pendelspridare och radspridare.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Järn(III)fosfat 29,7 g/kg (2,97 vikt-%)

Formulering

RB-Bruksfärdigt bete

Registreringsnummer

4893

Teppeki

2024-04-23T10:48:30+02:00april 23rd, 2024|

Teppeki

Teppeki

Insektsmedel mot bladlöss i stråsäd, potatis, äpple, päron, sockerbetor och foderbetor, ärter, bönor och linser

 • Systemiskt insektsmedel med mycket god effekt mot bladlöss
 • Skonsamt mot nyttodjur
 • Tillhör en ny kemisk grupp mot bladlöss

Användningsområde

Mot insektsangrepp i odlingar av korn, havre, råg, rågvete, vete och speltvete.
Mot insektsangrepp i odlingar av potatis.
Mot insektsangrepp i odlingar av äpple och päron.
Mot bladlöss i fältodlingar av ärter, bönor och linser.
Mot insektsangrepp i odlingar av sockorbetor och foderbetor. 

Verkningssätt

Teppeki är systemiskt verkande, den aktiva substansen transporteras uppåt och utåt i plantan. Medlet verkar också genom att tränga genom bladen (translaminär verkan), så det ger möjligheter att bekämpa gömda bladlöss. Effekterna påverkas inte av höga eller låga temperaturer.

Teppeki stoppar födointaget efter några få timmar, varefter skadedjuren svälter ihjäl efter några dagar. Effekten syns efter 4–6 dagar. Det är ingen egentlig knockdown effekt, men skadeverkningen upphör omedelbart. Effekten verkar upp till 3 veckor vid full dos.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Flonikamid 500 g/kg (50 vikt-%)

Formulering

Vattenlösligt granulat (WG)

Registreringsnummer

5847

Till toppen