Select

2022-07-09T10:19:41+02:00juli 9th, 2022|

Select

Mot ett stort antal gräsogräs i en mängd olika tvåhjärtbladiga grödor

 • Bredverkande gräsogräspreparat med effekt på gröearter t ex vitgröe
 • Låga doser ger enkel hantering
 • Dubbelbehandling tillåten i flera grödor

Användningsområde

Mot gräsogräs i odlingar av jordgubbar på friland.
Mot gräsogräs i odlingar av raps, vårrybs och lin.
Mot gräsogräs i odlingar av klöverfrö till utsäde.
Mot gräsogräs i frilandsodling av bönor, ärter (torkade), huvudkål, morötter, kepalök, sockerbetor, rödbetor och foderbetor.

Verkningssätt

Select är ett systemiskt, selektivt ogräsmedel med effekt på flertalet gräsogräs inklusive vitgröe. 

Select tas upp av gräsens ovanjordiska växtdelar och transporteras systemiskt i växten. Viktiga symptom hos mottagliga gräs är bl a att tillväxten upphör direkt efter behandlingen, vävnaden vid tillväxtpunkten övergår sakta i brunt och ruttnar, nyare blad blir gulfärgade och avdödas långsamt. Effekten syns en till tre veckor efter behandling. Under tiden äldre blad dör övergår deras färg i orange för att därefter bli röda och slutligen purpurfärgade.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Kletodim 240 g/l.
Innehåller även Lacknafta

Formulering

Emulgerbart koncentrat (EC)

Registreringsnummer

5468

Sluxx HP

2022-01-16T10:45:31+01:00januari 16th, 2022|

Sluxx HP

Högeffektivt medel mot alla typer av sniglar

 • Formulerad som pellets vilket ger en mycket bra spridning och täckning
 • Sluxx HP har god regnfasthet, upp till 6 veckor
 • Justerbar dos efter mängden sniglar

Användningsområde

Mot sniglar.

Verkningssätt

Järn(III)fosfat påverkar cellerna i magen och matsmältningsorganet. Födointaget stoppas omedelbart efter att snigeln fått i sig Sluxx HP.

Den aktiva substansen, järn(III)fosfat är väl dokumenterad och förekommer naturligt i jorden. Den är säker för människor, djur, predatorer och det vilda. 

Sluxx HP är ett svårlöst granulat med mycket god effekt mot alla typer av sniglar. Formuleringen av Sluxx HP i pelletsform ger en god möjlighet till jämn spridning och god täckning med handelsgödselspridare, pendelspridare och radspridare.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Järn-III-fosfat 2,97 vikt-%

Formulering

RB-Bruksfärdigt bete

Registreringsnummer

4893

Silwet Gold

2021-12-24T20:17:25+01:00december 24th, 2021|

Silwet Gold

Nonjoniskt supervätmedel

 • Supervätmedel med bästa spridningsförmåga

 • Dämpar skumbildning i spruttanken
 • Förbättrar regnfastheten

Användningsområde

Vätmedel för ogräsmedel, svamp­medel, insektsmedel, spinn- och kvalster­medel samt mikronäring.

Verkningssätt

Silikonbaserat vätmedel som avlägsnar ytspänningen från vattenlösningar.

Silwet Gold avlägsnar ytspänningen från vattenlösningar märkbart bättre än de traditionella vätmedlen. Silwet Gold gör så att vätskan utbreder sig på växtytan och sprider sig till ställen som normalt är svårbehandlade t ex blad som håller på att öppna sig och blomställningar. Den förbättrade utbredningsjämnheten möjliggör också användningen av en mindre vattenmängd. Regnbeständigheten förbättras, då preparatet sprids jämnt på växtens yta och torkar snabbare. 

Allmän information

Verksam beståndsdel

Silikonbaserat vätmedel

Formulering

Silikonbaserat vätmedel

Goltix WG

2021-12-22T17:43:09+01:00december 22nd, 2021|

Goltix WG

Jord- och bladverkande ogräsmedel till jordgubbar, betor och plantskolor

 • Bredverkande ogräsmedel till groende ogräs och ogräs i hjärtbladsstadiet
 • Specialformulering till jordgubbar

Användningsområde

Mot ogräs i odlingar av betor och jordgubbar samt i plantskolor.

Verkningssätt

Goltix WG är både systemiskt- och kontaktverkande och används på växande ogräs. Metamitron som tas upp genom rötterna transporteras med saften upp genom plantan medan metamitron som tas upp genom bladen inte transporteras i plantan.

Metamitron blockerar fotosyntesen och hos känsliga plantor vissnar bladen med början mellan nerv och bladkant för att till sist helt vissna ned och dö. Mindre känsliga plantor inaktiverar metamitron omedelbart efter upptaget.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Metamitron 700 g/kg (70 vikt-%)

Formulering

Vattendispergerbart granulat (WG)

Registreringsnummer

5261

Select Plus

2022-07-09T10:19:58+02:00juli 9th, 2022|

Select Plus

Select Plus används mot gräsogräs i många olika tvåhjärtbladiga grödor

 • Bredverkande gräsogräspreparat med effekt på gröearter t ex vitgröe
 • Enkel hantering då det är en färdigformulerad produkt

Användningsområde

Mot gräsogräs i odlingar av raps, rybs och lin.
Mot gräsogräs i odlingar av jordgubbar på friland.
Mot gräsogräs i odlingar av lök.
Mot gräsogräs i odlingar av sockerbetor, foderbetor och rödbetor.
Mot gräsogräs i odlingar av potatis, morötter och huvudkål.
Mot gräsogräs i odlingar av ärter och bönor.

Verkningssätt

Select Plus är ett systemiskt, selektivt ogräsmedel med effekt på flertalet gräsogräs inklusive vitgröe.

Select Plus tas upp av gräsens ovanjordiska växtdelar och transporteras systemiskt i växten. Viktiga symptom hos mottagliga gräs är bl.a. att tillväxten upphör direkt efter behandlingen, vävnaden vid tillväxtpunkten övergår sakta i brunt och ruttnar, nyare blad blir gulfärgade och avdödas långsamt. Effekten syns 1 till 3 veckor efter behandling. Under tiden äldre blad dör övergår deras färg i orange för att därefter bli röda och slutligen purpurfärgade.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Kletodim 120 g/l innehåller även lacknafta

Formulering

Emulgerbart koncentrat (EC)

Registreringsnummer

5293

Till toppen