BotaniGard WP

2024-02-26T12:45:30+01:00februari 26th, 2024|

BotaniGard WP

BotaniGard WP

BotaniGard WP är en biologisk produkt bestående av sporer från en naturligt förekommande svamp, Beauveria bassiana med effekt på vita flygare

 • Passar som resistensbrytare i ett kemiskt behandlingsprogram
 • Utmärkt att använda i småplantsproduktion
 • Tillåten att använda flera gånger, minst 6 behandlingar i flera olika växthuskulturer

Användningsområde

Mot vita flygare/mjöllöss i växthusodlingar av jordgubbar, aubergine, tomat, squash, melon, gurka, paprika, prydnadsväxter och plantskoleväxter.

Verkningssätt

BotaniGard WP är en kontaktverkande biologisk insekticid. Produkten består av sporer från den naturligt förekommande jordsvampen Beauveria bassiana. 

Då sporerna kommer i kontakt med insekters ”hud” gror de och växer genom huden in i insektens kropp. Svampen lever på näring som finns i insektens kropp och tillverkar toxiner varpå insekten dör. Infektionen tar 24–48 h och insekten slutar äta, rör sig mindre och dör efter 2–7 dagar. Vid hög luftfuktighet fortsätter svampen att föröka sig genom att bilda nya sporer och denna tillväxt syns som en vit luddighet utanpå den döda insekten.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin GHA 4,4E10 cfu/g

Formulering

Vätbart pulver (WP)

Registreringsnummer

5406

Kudos

2023-11-28T08:26:16+01:00november 28th, 2023|

kudos

Kudos

Reducerar skottillväxten på äppelträd

 • Ökar ljusinsläppet i träden
 • Frostkänsligheten minskar i trädens tillväxtpunkter
 • Fruktsättningen gynnas och kartfall minskar

Användningsområde

Mot tillväxt av skott på äppelträd.

Verkningssätt

Kudos är en tillväxtreglerare som reducerar skottillväxten i äppelodlingar.

Upptaget av prohexadion sker genom växtens gröna delar t ex bladen och transporteras sedan i växten via xylemet till växtens tillväxtpunkter.

Gibberellinbiosyntesen hämmas så att skottillväxten reduceras genom att internoderna förkortas. Med en minskad skottillväxt förbättras luftcirkulationen och ljusinsläppet optimeras i trädens krona.

Prohexadion hämmar även etylensyntesen. Naturligt ökar etylenhalten i växter då de utsätts för stress t ex vid frost, vilket ofta resulterar i ökat kartfall hos äpple. Eftersom prohexadion minskar etylenhalten kan risken för kartfall reduceras då Kudos används i samband med frost i äpple.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Prohexadionkalcium 100 g/kg (10,0 vikt-%)

Formulering

Vattendispergerbart granulat (WG)

Registreringsnummer

5659

DiPel DF

2024-01-08T09:58:14+01:00januari 8th, 2024|

DiPel DF

DiPel DF

Biologiskt medel mot fjärilslarver

 • Innehåller Bacillus thuringiensis
 • Effektivt mot larver av kålfjäril, mätare, vecklare, mal m fl.
 • Skonsamt mot nyttoinsekter

Användningsområde

Mot fjärilslarver i frilandsodlingar av kål, broccoli, brysselkål, blomkål, ärter och purjolök.
Mot fjärilslarver i växthusodlingar av bönor, paprika, gurka, aubergine, chilipeppar och tomat.
Mot fjärilslarver i odlingar av prydnadsväxter.

Verkningssätt

DiPel DF är en biologisk insekticid, som används för bekämpning av fjärilslarver (Lepidoptera) som angriper och gör skada på växter. DiPel DF verkar på fjärilslarver efter att de ätit på behandlad gröda. När medlet verkar i larvernas mag-tarmkanal slutar de att äta och dör efter 24–72 timmar. Produkter som innehåller sporer från Bacillus thuringiensis kan med fördel alterneras med kemiska produkter för att motverka att resistens uppstår hos de produkter som är godkända i aktuella grödor. DiPel DF bryts ner biologiskt.

Effekten är god mot ytligt sittande fjärilslarver som t ex kålfjärilar, mätare, vecklare och malar, men effekten är sämre mot larver som gnagt sig in i frukt eller plantor.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Bacillus thuringiensis kurstaki ABTS-351 2,16E10 cfu/g (ca 54 % w/w)

Formulering

Vattenlösligt granulat

Registreringsnummer

5243

Sluxx HP

2023-11-28T10:07:58+01:00november 28th, 2023|

Sluxx HP

Högeffektivt medel mot alla typer av sniglar

 • Formulerad som pellets vilket ger en mycket bra spridning och täckning
 • Sluxx HP har god regnfasthet, upp till 6 veckor
 • Justerbar dos efter mängden sniglar

Användningsområde

Mot sniglar.

Verkningssätt

Den aktiva substansen, järn(III)fosfat är väl dokumenterad och förekommer naturligt i jorden. Den är säker för människor, djur, predatorer och det vilda. 

Sluxx HP är ett svårlöst granulat med mycket god effekt mot alla typer av sniglar. Formuleringen av Sluxx HP i pelletsform ger en god möjlighet till jämn spridning och god täckning med handelsgödselspridare, pendelspridare och radspridare.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Järn(III)fosfat 29,7 g/kg (2,97 vikt-%)

Formulering

RB-Bruksfärdigt bete

Registreringsnummer

4893

Dazide Enhance

2023-11-27T17:11:31+01:00november 27th, 2023|

dazide Enhance

Dazide Enhance

Dazide Enhance används för retardering av prydnadsväxter i växthus

 • Lättarbetat retarderingsmedel för växthus
 • Säker effekt i flera blomsterkulturer
 • Får användas upp till 5 gånger per år.

Verkningsätt

Dazide Enhance är ett vattenlösligt granulat som används för tillväxtreglering av prydnadsväxter i växthus. Daminozid som den aktiva substansen heter transporteras systemisk i växten och reducerar internodlängden, vilket resulterar i kompaktare och robustare plantor med kraftigare stjälkar och mörkare blad. Plantorna kan få en förbättrad förmåga att klara av torka och även stress under transporter.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Daminozid 850 g/kg (85,14 vikt-%)

Formulering

Vattenlösligt granulat (SG)

Registreringsnummer

5033

Prolectus

2023-11-28T09:41:22+01:00november 28th, 2023|

Prolectus

Prolectus

Mot gråmögel i flera grönsakskulturer och jordgubbar i växthus

 • Både förebyggande- och kurativ effekt
 • Kort karenstid

Användningsområde

Mot svampangrepp i växthusodlingar av tomat, aubergine, paprika, gurkväxter med ätligt skal och jordgubbar. 

Verkningssätt

Kontaktverkande och translaminar verkan.

Prolectus är ett svampmedel mot gråmögel (Botrytis cinerea) i växthusodlingar (inkluderar ej tunnelodling) av gurkväxter med ätligt skal, tomater, paprika, aubergine och jordgubbar. Medlet har både förebyggande och kurativ aktivitet. Eftersom Prolectus även har en translaminär verkan och kan penetrera genom ett blad kan även mycel och sporer som sitter på undersidan nås. Prolectus angriper gråmögelsvampen genom att hämma svampens grodd- och myceltillväxt och har även vissa antisporulerande egenskaper. Prolectus ska användas i behandlingsprogram tillsammans med andra gråmögelmedel med annorlunda verkningsmekanism.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Fenpyrazamin 500 g/kg (50 vikt-%)

Formulering

Vattendispergerbart granulat

Registreringsnummer

5185

Nissorun SC

2024-02-26T12:47:30+01:00februari 26th, 2024|

Nissorun SC

Nissorun SC

Kontaktverkande medel mot spinnkvalster

 • God effekt på ägg och unga stadier av spinnkvalster

 • Skonsamt mot nyttodjur

Användningsområde

Mot spinnkvalster i odlingar av äpple, päron, vindruvor, jordgubbar, svarta vinbär, röda vinbär, krusbär, hallon, björnbär och blåbär på friland.
Mot spinnkvalster i odlingar av gurka och squash/zucchini i växthus.

Verkningssätt

Nissorun SC är ett mag- och kontaktverkande preparat med mycket god effekt på ägg och unga stadier av spinnkvalster. Vuxna djur dör inte men lägger ej kläckningsdugliga ägg.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Hexytiazox 250 g/l (23 vikt-%)

Formulering

Suspensionskoncentrat

Registreringsnummer

5334

Milbeknock

2024-02-26T12:46:44+01:00februari 26th, 2024|

Milbeknock

Milbeknock

Effektivt medel mot växthusspinnkvalster och minerare

 • Effektivt mot samtliga stadier av spinnkvalster – även ägg

 • Stark kontaktverkande ”knock-down”-effekt
 • Translaminar verkan – tränger in i bladen

Användningsområde

Mot angrepp av insekter och kvalster i odling av prydnadsväxter i växthus. 

Verkningssätt

Milbeknock har en translaminär verkan, d.v.s. den kan transporteras från bladsida till bladsida, men är inte systemisk. Verkningssättet är både via kontakt och födointag, och karakteriseras av en stark ”knock down”-effekt. Milbeknock har även en god långtidsverkan.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Milbemectin 9,3 g/l (1 vikt-%). (Milbemycin A3 2,79 g/l  (0,3 vikt-%) och Milbemycin A4 6,51 g/l) (0,7 vikt-%). 

Formulering

Emulgerbart koncentrat

Registreringsnummer

5819

Eradicoat Max

2023-11-27T18:23:18+01:00november 27th, 2023|

Eradiocoat MAX

Eradicoat Max

Kontaktverkande produkt som har effekt på spinnkvalster och vita flygare

 • Får användas i alla typer av växthuskulturer

 • Ingen karenstid

Användningsområde

Mot spinnkvalster och vita flygare/mjöllöss i växthusodlingar.

Verkningssätt

Eradicoat Max är en kontaktverkande insekticid med effekt på spinnkvalster och vita flygare (mjöllöss). Den aktiva substansen maltodextrin verkar fysikaliskt genom att täppa till insekternas andningsorgan, vilket leder till kvävning.

Vid användning av Eradicoat Max bekämpas de insekter som träffas vid behandlingstillfället och det finns ingen långtidsverkan. Genom att upprepa behandlingen kan effekten under en längre period optimeras.

Effekten kan normalt observeras snabbt, 2–4 timmar efter en behandling.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Maltodextrin 433 g/l (40 vikt-%)

Formulering

Lösligt koncentrat (SL)

Registreringsnummer

5536

Danitron 5 SC

2023-11-27T16:55:16+01:00november 27th, 2023|

Danitron 5 SC

Danitron 5 SC

Medel mot spinnkvalster och jordgubbskvalster

 • Mycket god kontaktverkande effekt på samtliga rörliga stadier av spinnkvalster

 • God långtidseffekt

Användningsområde

Mot angrepp av kvalster i odlingar av äpple och päron.
Mot angrepp av kvalster i växthusodling av tomat, aubergine, paprika, slanggurka, zucchini/squash, bönor, jordgubbar och prydnadsväxter.

Verkningssätt

Danitron 5 SC har en snabb kontaktverkande effekt på kvalsternas rörliga stadier (larver, nymfer och vuxna) och förhindrar dessutom hudömsningen i outvecklade stadier. Detta gör att Danitron 5 SC normalt har en mycket god långtidseffekt (mer än 30 dagar).

Allmän information

Verksam beståndsdel

Fenpyroximat 51,2 g/l (5 vikt-%)

Formulering

Suspensionskoncentrat (SC)

Registreringsnummer

4604

Till toppen