NA Avdunstningsskydd

2021-05-14T15:32:36+02:00maj 14th, 2021|

NA Avdunstningsskydd

Ger bra skydd mot uttorkning vid plantering, sommartorka och vinterskador

  • Förbättrar vidhäftning och regnfasthet vid sprutning med kontaktverkande växtskyddsmedel

Användningsområde

Mot avdunstning och uttorkning av växter och grönytor.

Verkningssätt

Medlet ger en klar och genomskinlig hinna som hindrar vattenmolekyler att passera, medan syre och koldioxid med lätthet kan passera.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Styren-butadien polymer 480 g/l Innehåller även alkoholetoxylat 1–10 %

Topsin WG

2021-05-14T15:51:44+02:00maj 14th, 2021|

Topsin WG

Topsin är ett svampmedel i höstsäd och prydnadsväxter

  • Bredverkande, systemiskt svampmedel

  • Både förebyggande och kurativ effekt

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av höstvete, råg och höstkorn.
Mot svampangrepp i odlingar av prydnadsväxter.

Verkningssätt

Topsin är ett brett verkande systemiskt medel med såväl förebyggande som kurativ effekt mot ett flertal svampsjukdomar. Genom att Topsin har systemisk verkan är alla växtens delar skyddade efterhand som tillväxt sker.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Tiofanatmetyl 700 g/kg

Formulering

Vattendispergerbart granulat

Registreringsnummer

4888

Till toppen