NA Avdunstningsskydd

2023-11-28T08:51:50+01:00november 28th, 2023|

NA Avdunstningsskydd

NA Avdunstningsskydd

Ger bra skydd mot uttorkning vid plantering, sommartorka och vinterskador

  • Förbättrar vidhäftning och regnfasthet vid sprutning med kontaktverkande växtskyddsmedel

Användningsområde

Mot avdunstning och uttorkning av växter och grönytor.

Verkningssätt

Medlet ger en klar och genomskinlig hinna som hindrar vattenmolekyler att passera, medan syre och koldioxid med lätthet kan passera.

Allmän information

Verksam beståndsdel

Styren-butadien polymer 480 g/l
Innehåller även alkoholer, C9-C11, etoxilerade 1–10 %