Produktöversikt

Mot skadeinsekter i växthusodlingar av prydnadsväxter, tomat och gurka

Tillväxtreglering av prydnadsväxter i växthus

För nedvissning i utsädesproduktion av rödklöverfrö, alsikeklöverfrö och vitklöverfrö

Mot vita flygare/mjöllöss i växthusodling av jordgubbar, aubergine, tomat, squash, melon, gurka, paprika, prydnadsväxter och plantskoleväxter.

För bekämpning av örtogräs

Mot bladmögel i potatis

Mot spinnkvalster och jordgubbskvalster

Tillväxtreglering av prydnadsväxter i växthus

Betningsmedel mot olika utsädesburna svampsjukdomar i potatis

Bredverkande medel för utsädesbehandling mot de flesta svampsjukdomar

Ogräsmedel med bred örtogräseffekt i stråsäd

Biologiskt medel mot fjärilslarver

Mot bladmögel i potatis

Kontaktverkande produkt som har effekt på spinnkvalster och vita flygare 

Ogräsmedel mot örtogräs i odlingar av vete, korn, havre, råg och rågvete

Vattenbaserad lösning mot krypande och flygande insekter

Groningshämmande medel som får användas i kepalök

Ogräsmedel med bred ogräseffekt i många specialgrödor

Mot insekter i odling av potatis, äpple, päron, körsbär och plommon

Selektivt medel för kontroll av spinnkvalster

Ogräsmedel mot örtogräs i vete, korn, havre, råg, rågvete m fl.

Bredverkande svampmedel till jordgubbar

Biologiskt medel mot sorgmyggelarver

Ogräsmedel till jordgubbar, betor och plantskolor

Dispens för användning mellan 10 juli och 7 november år 2020 gällande nedvissning i potatis

Brett och snabbverkande bladgödselmedel med PGA

Mot örtogräs i odlingar av vete, korn, råg, rågvete och havre

Mot svampangrepp i odlingar av potatis

Till utsädesbehandling för att kraftigt reducera rotdödarangrepp i vete

Ogräsmedel mot örtogräs i specialväxter

Biocid/träskyddsmedel mot husbock och strimmig trägnagare

Effektivt medel mot växthusspinn och minerare

Insektsmedel mot rapsbaggar i raps och rybs och mot löss i frukt, prydnadsväxter, sallat och potatis

Tillväxtregulator i stråsäd och i gräsfrö för utsäde

Skydd mot uttorkning vid plantering, sommartorka och vinterskador

Svampmedel i potatis mot Alternaria

Mot örtogräs i vete, råg, rågvete, korn och havre med eller utan gräsinsådd

Insekticid med effekt mot bitande och sugande insekter

Mot angrepp av spinnkvalster i äpple, päron, växthusodling av gurka och squash/zucchini samt frilandsodling av vindruvor, jordgubbar, svarta vinbär, röda vinbär, krusbär, hallon, björnbär och blåbär.

Mot örtogräs i odling av fodermajs

Medel för förbättring av vattenkvalitet

Mot svampangrepp i odlingar av vete, råg, rågvete och korn genom betning av utsäde

Mot ogräs i odlingar av höstvete, höstkorn, råg, rågvete och i odling av potatis

Svampmedel mot gråmögel i grönsaker och jordgubbar i växthus

Mot ogräs i odlingar av potatis

Mot svampangrepp i stråsäd

Mot svampangrepp i prydnadsväxter, tomat och gurka i växthus samt i sallat på friland och i växthus

Svampmedel mot bladmögel i potatis

Betningsmedel mot utsädesburna svampsjukdomar i korn

Svampmedel mot bladmögel och brunröta i potatis

Naturlig pyretrum och rapsolja mot skadeinsekter

Vegetabilisk penetreringsolja för att förbättra verkningssättet för ogräs- och insektsmedel

Betningsmedel mot olika jord- och utsädesburna svampsjukdomar i potatis

Mot ogräs i odlingar av höstvete, höstkorn, råg, rågvete och i odling av potatis

Mot råttor och möss

Mot flertalet gräsogräs i många grödor

Mot flertalet gräsogräs i många grödor

Mot svampangrepp i odlingar av potatis och kepalök

Silikonbaserat nonjoniskt supervätmedel

Högeffektivt medel mot alla typer av sniglar

Myrbete på tub med gel (pasta)

Mot myror och andra krypande insekter

Mot svampsjukdomar i äpple, päron och körsbär

Mot bladlöss i stråsäd, potatis, äpple och päron samt färska ärter utan skida

Svampmedel mot ett flertal svampar i höstvete, råg, höstkorn och prydnadsväxter

Biologisk produkt, effektiv mot fjärilslarver

Svampmedel mot mjöldagg i stråsäd

Mot skorv i odlingar av äpple och päron på friland

Medel för förbättring av vattenkvalitet