Quad-Glob 200 SL

För nedvissning av gröna växtdelar i en mängd grödor

– Snabb och effektiv nedvissning av grön bladmassa

Verkningssätt

Quad-Glob 200 SL är ett kontaktverkande medel som verkar på plantans gröna delar. Medlet bildar tillsammans med ljuset väteperoxid i plantan vilket förstör plantans celler. Effekterna syns snabbt och nedvissning sker inom 3–10 dagar. Alla gröna växtdelar som kommer i beröring med medlet dödas. Effekten är mycket god på små och unga plantor av de flesta örtogräs såsom våtarv, snärjmåra, trampört och etternässlor, medan effekten mot gräsogräs är betydligt lägre.

Quad-Glob 200 SL är regnfast 15 minuter efter sprutning och verkar snabbt på gröna delarna av alla växter. Inom några dagar efter sprutning är de gröna delarna av de flesta växter, både grödor och ogräs helt avdödade. Quad-Glob 200 SL inaktiveras i marken och påverkar inte efterföljande grödor.