Rancona i-MIX

Rancona i-MIX är ett medel för utsädesbehandling mot svampsjukdomar i kornutsäde. Rancona i-MIX ger med dess goda systemiska verkan speciellt god effekt mot kornets flygsot (Ustilago nuda)

– Mycket god effekt mot kornets flygsot och strimsjuka (Drechslera graminea) 

– God effekt mot bipolaris (Bipolaris sorokiniana) och fusarium (Fusarium spp). 

– God–måttlig effekt mot kornets bladfläcksjuka (Drechslera teres) 

– Mycket lämplig för både höst- och vårkorn 

– Mycket bra formulering som ger utmärkt och trygg betning i dagens moderna betningsmaskiner

Verkningssätt

Rancona i-MIX är en mikroemulsion för utsädesbehandling för att bekämpa utsädesburna sjukdomar i korn. Rancona i-MIX verkar systemiskt mot svamparna. 

Rancona i-MIX bekämpar effektivt de flesta utsädesburna sjukdomarna i korn. Rancona i-MIX har mycket god effekt mot flygsot (Ustilago nuda) och strimsjuka (Drechlera graminea), god effekt mot Bipolaris (Bipolaris sorokiniana) samt viss effekt mot Fusarium (Fusarium spp.).

Rancona i-MIX har viss effekt mot kornets bladfläcksjuka (Drechlera teres), men då gränsvärdet för betning mot bladfläcksjuka är uppnåtts bör en annan produkt med bättre effekt användas. Gränsvärden för betning finns i Jordbruksverkets bekämpningsrekommendationer.