Ranman Top

Ranman Top är ett svampmedel med utmärkt effekt mot bladmögel och brunröta i potatis

– Säker behandling före bevattning eller regn

– Minskad risk för bladmögel i nytillväxten

– Brunrötefri skörd av hög kvalitet

Verkningssätt

Ranman Top är ett kontaktverkande svampmedel med utmärkt effekt mot bladmögel i potatis. Produktens mycket goda spordödande effekt förhindrar brunröta effektivt.