Raptol

Naturlig pyretrum och rapsolja mot skadeinsekter

– Bredverkande mot många skadeinsekter och mot spinn

– Brett användningsområde

– Ingen karenstid

Verkningssätt

Raptol är ett koncentrat baserat på naturlig pyretrum och rapsolja med en snabb verkan mot många betydande skadeinsekter, som bladlöss, spinnkvalster, vita flygare, larver, skalbaggar och bladsteklar på trädgårds- och lantbruksgrödor. Tack vare rapsoljan erhålls även effekt på skadedjurens ägg.